Teaterregi - kandidat
Information
Ansök

Teaterregi - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning teaterregi vänder sig till dig som vill arbeta som teaterregissör. Utbildningen är en treårig kandidatutbildning som omfattar 180 hp.

Kandidatutbildningen med inriktning teaterregi syftar till att ge dig som student möjlighet att utveckla en självständig konstnärlig praktik som regissör inom ett brett scenkonstfält.

En teaterregissör leder det konstnärliga arbetet med en scenkonstproduktion. Regissören kan utgå från textmaterial eller arbeta processinriktat, där det konstnärliga arbetet växer fram i samarbete med ett team och den tänkta publiken. Att föreslå material och berättelser, former för arbetet och publiktilltal är uppgifter som kan vara regissörens. Eftersom regissören är både arbetsledare och konstnär ställs höga krav på simultankapacitet. Som teaterregissör behöver du ha ett stort intresse för samarbete, konstnärlig dialog och teaterns alla olika gestaltningsformer och uttryck.

Kandidatutbildning inriktning teaterregi

Kandidatutbildningen med inriktning teaterregi syftar till att ge dig möjlighet att utveckla en självständig konstnärlig praktik som regissör inom ett brett scenkonstfält. Utbildningen rymmer många olika perspektiv på yrket, såväl teoretiska och praktiska som samtida och dåtida. Eftersom teater är en kollektiv konstart är samarbete och process, regissörens funktion och roll samt skådespelar- och teamsamarbete viktigt i utbildningen. Organisation och ledarskap hör också till kärnan i utbildningen.

Utbildningen vilar inte på någon enskild eller specifik metod inom regikonsten. Utifrån ett kontinuerligt prövande av olika arbetssätt samt ett antal frågeställningar relaterade till ditt eget konstnärskap, påbörjar du utvecklingen av din personliga yrkesutövning på hög konstnärlig nivå.

Utbildningen fäster särskild vikt vid publik- och omvärldsperspektiv. I de allra flesta kurser ingår att undersöka det egna arbetets relevans i relation till samtid och publik.

Under utbildningen varvas praktiska och teoretiska kurser, såväl i kortare, mer skissartade, sceniska övningar som längre, djupgående gestaltningsprocesser. Några kurser fokuserar på skådespelarens verktyg och arbete, dramaturgi och repertoarkunskap och teaterteknik. I utbildningen ingår också att arbeta idébaserat och processinriktat med metoder och verktyg hämtade från det som brukar kallas devisingfältet (processarbete där pjästext inte är en förutsättning).

Arbete i team tillsammans med studenter från de andra kandidatutbildningarna är en central arbetsform i utbildningen. Som registudent ska du bygga kunskap om alla yrken en regissör kan möta under ett produktionsarbete. Under utbildningen arbetar du också med yrkesverksamma inom scenkonstens olika områden för att få möjlighet att utveckla din konstnärliga praktik i mötet med mer yrkeserfarna.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen består av flera olika delar. Detta inkluderar:

  • konstnärligt projektarbete från idé till föreställning
  • dramaturgiska och narrativa perspektiv på teater och scenkonst
  • arbetsledning och organisation
  • konstnärligt sam- och processarbete
  • samtids- och omvärldsanalys

  Du ska under utbildningen utvecklas så att du kan arbeta fram en scenkonstföreställning som teaterregissör.

  Du får också:

  • arbeta med professionella skådespelare
  • inblick i hur produktionsform, teknik och säkerhet påverkar helheten
  • förståelse för vilka krav som ställs på regissören som arbetsledare
  • utveckla praktiska kunskaper i regi i syfte att kunna verka självständigt som teaterregissör
 • Behörighet

  För att vara behörig ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är av stort värde att ha praktisk erfarenhet av arbete med teater eller annan scenkonst. Det är också viktigt att ha en stark konstnärlig drivkraft, en vilja att berätta och gestalta för en publik. Du bör också vara redo att ta dig an en roll som arbetsledare, vara en god lyssnare och samtalare samt uppleva det som lustfyllt att samarbeta med andra.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_fornamn_efternamn

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. En mobilfilm, max en minut lång, som handlar om en samhällsfråga som du tycker är viktig och angelägen. Filmen kan vara med eller utan ljud. Max 150 MB.

  3. En text, max en A4-sida lång (Times New Roman i storlek 12 och med enkelt radavstånd), där du skriver om den bästa upplevelse du haft av konst (det kan vara bildkonst, musik, teater, dans, cirkus, en bok, en film eller vad som helst annat som du tänker är konst).

  4. En bild som du tycker på något sätt beskriver din relation till scenkonst och teater. Bilden ska vara i jpeg-format. Max 150 MB. Du ska inte förklara eller skriva något om bilden. Det är bara bilden du ska bifoga.

  5. En text, max en A4-sida lång (Times New Roman i storlek 12 och med enkelt radavstånd), där du skriver utifrån tre frågor;

  a) Varför du är intresserad av utbildningen i regi med inriktning teater?

  b) Vad skulle du vilja berätta om på teatern/inom scenkonsten?

  c) Vilka ser du framför dig som publik för de föreställningar du vill göra?

  6. En CV, max en A4-sida långt (Times New Roman i storlek 12 och med enkelt radavstånd). CV står för Curriculum Vitae och är en text, ofta skriven som en lista i punktform, där du berättar till exempel hur gammal du är, eventuellt var du är uppväxt och/eller bor, vilka skolor du gått i och mellan vilka år (grundskola, gymnasium etcetera), vilka arbeten du haft hittills i ditt liv och eventuellt annat som du gjort och som du tänker har betydelse för ditt intresse för utbildningen.

  7. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  ! Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)..

 • Efter sista ansökningsdag

  Antagningen är en process och sker i flera steg. En grupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom scenkonst och teater ansvarar för antagningsprocessen och fattar beslut om vilka sökande som går vidare från de olika stegen samt om föreslår vilka studenter som ska antas till utbildningen. En studentrepresentant ingår eventuellt också i gruppen. Hen får yttra sig men deltar inte i beslut.

  Under antagningsprocessen får du, efter att antagningsgruppen fattat beslut mellan de olika stegen, information om du går vidare eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig.

  All information och alla besked inför och mellan de olika stegen i antagningen skickas ut via antagningssystemet och till den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från skolan. Obs! Bevaka även din skräppost.

  Steg 1 utgår från det material som du bifogat i din ansökan (skriv- och filmuppgifter). När ansökningstiden gått ut läser och tittar antagningsgruppen på de ansökningar som kommit in. Antagningsgruppen diskuterar och beslutar sedan vilka av de sökande som går vidare till steg 2 i ansökningsprocessen. Alla sökande får besked under vecka 8-9 huruvida de gått vidare till steg 2 eller inte.

  Steg 2 infaller 16-17 mars på plats på SKH. Under en dag arbetar ni praktiskt tillsammans med andra sökanden som gått vidare i antagningarna till teaterregi. Dessutom träffar varje sökande antagningsgruppen enskilt för ett kortare samtal.

  All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.

  Urvalet baseras på följande kriterier: 

  1. den sökandes gestaltande förmåga 
  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. 
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund 

  Alla sökande får besked om huruvida de går vidare eller inte.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för utbildningen som startar höstterminen 282 000 SEK per termin. Detta motsvarar 1 692 000 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar