Information
Ansök

Scenkonst - kandidat

Kandidatprogrammet i scenkonst vänder sig till dig som är intresserad av att utbilda dig inom scenkonst. Du kan söka programmet med en av följande inriktningar: dramatik/dramaturgi, kostymdesign, ljuddesign, ljusdesign, mask- och perukdesign, producent, produktionsteknisk samordning, teaterregi eller scenografi. (Läs mer om respektive inriktning och hur du söker till dem nedan).

Att arbeta inom scenkonst innebär många möjligheter. Scenkonst kan presenteras i en mängd olika former och miljöer. Scenkonstnärer arbetar i olika genrer och skapar ofta samarbeten med andra konstformer.

Våra tidigare studenter arbetar på olika scenkonstorganisationer såsom teatrar, operahus, dansinstitutioner, eventbolag, konserthus, fria grupper och i egna projekt där de har tänjt på gränserna för var och hur scenkonst kan presenteras.

Kandidatexamen i Scenkonst ger dig också möjlighet att fortsätta studera på högre nivå, till exempel på ett masterprogram.

 • Läs mer om utbildningen

  Programmet består av en kombination av gemensamma kurser för alla studenter på kandidatprogrammets olika inriktningar och inriktningsspecifika kurser där du fördjupar dig inom din inriktning. Utbildningen rymmer många olika perspektiv, såväl teoretiska som praktiska. Det första året fokuserar kurserna på scenkonstens traditioner, det andra året på den samtida scenkonsten och det sista året på scenkonstens framtid.

  I de gemensamma kurserna för alla studenter på programmet lär du dig om scenkonsten som samskapande konstform. Du genomför också kollektiva gestaltningsövningar där du övar dig i att skapa scenkonst tillsammans med studenter inom andra inriktningar. Som student får du därmed kunskap om hur olika yrken samverkar i ett produktionsarbete. Utbildningen avslutas med praktik på en scenkonstorganisation och ett konstnärligt examensarbete inom scenkonst.

  Utbildningsupplägg:

  År 1;
  Introduktion till scenkonst 15 hp
  Inriktningskurs I 15 hp
  Gestaltningsövning I 15 hp
  Inrikningskurs II 15 hp

  År 2;
  Det breddade scenkonstfältet 15 hp
  Inrikningskurs III 15 hp
  Inrikningskurs IV 15 hp
  Gestaltningsövning II 15 hp

  År 3;
  Hållbart konstnärsskap 7,5 hp
  Professionella kontexter inom scenkonst 15 hp
  Valbar kurs 7,5 hp
  Metoder för examensarbete i scenkonst 7,5 hp
  Examensarbete i scenkonst 22,5 hp
   

  Du söker till en av följande inriktningar:


  Dramatik/dramaturgi

  Du utvecklar ditt eget dramatiska skrivande och din dramaturgiska kunskap för olika typer av scenkonst. Du arbetar bl.a. med dramaturgiska modeller, att skriva dramatisk text med olika utgångspunkter, bearbetning av befintliga pjäser, och dramatisering av icke-dramatiska verk. Du arbetar också med och dramaturgens roller och vad det innebär att arbete med bl.a. processdramaturgi och dramaturgi i devising.

  Kostymdesign

  Du utvecklar ditt eget skapande av kostym för alla områden inom scenkonst. Du arbetar med formgivning, idéarbete och reflektion kring dina konstnärliga val. Genom skisser och materialprover utvecklar du dina idéer och lär dig kommunicera dem till andra funktioner i ett scenkonstteam. Du arbetar med hur dina designidéer kan genomföras med olika verktyg och tekniker. Du arbetar också med hur kostymdesign förhåller sig till sociala koder och normer, både i arbetet med historiskt och samtida material.

  Ljuddesign

  Du utvecklar ditt eget skapande inom ljuddesign för scenkonst, både tekniskt och konstnärligt. Du övar upp din förmåga i att bl.a. koppla upp ljudanläggningen och mixa ljud inom olika typer av scenkonst. Du lär dig att med hjälp av ljudeffekter, ljudlandskap och musik gestalta det sceniska verket. Ibland arbetar du nära en kompositör eller med musiker och sångare. Inriktningen rymmer också dramaturgi inom ljuddesign, en introduktion till komposition av elektroakustisk musik och ljudkonst samt undervisning i vissa mjukvaror för ljudarbete (DAW:s).

  Ljusdesign

  Du utvecklar ditt eget skapande inom ljusdesign för scenkonst, såväl tekniskt som konstnärligt. Du arbetar bl.a. med ljusteknik, ljusdesign, färglära och grundläggande optik, ritteknik, visualisering och säkerhet. Du arbetar också med dramaturgiska perspektiv på ljusdesign, att kommunicera ljus i scenkonstnärliga team, samtida strömningar och praktiker för scenkonstljus, samt nya visuella tekniker såsom LED-ljus, projektionstekniker, och video-tracking.

  Mask- och perukdesign

  Du utvecklar dina egna konstnärliga uttrycksmedel inom mask- och perukdesign, både praktiskt och teoretiskt. Du arbetar med att utforma mask- och perukdesign med utgångspunkt i formgivning, hantverkskunnande, självständigt idéarbete och reflektion kring konstnärliga val. Du fördjupar dig även i mask- och perukdesignens relation till historia och samhälle. Du lär dig bidra till den visuella dramaturgin i scenkonst och förstå hur ditt arbete bidrar till scenkonstens helhet.

  Produktionsteknisk samordning

  Du utvecklar ditt eget kunnande inom produktionsteknisk samordning. Du utvecklar din förmåga att vara den konstnärligt sammanhållande länken mellan teamens konstnärliga visioner och de verkstäder och tekniska team som ska genomföra arbetet i och under en produktion. Det innebär också att du utvecklar kunskap kring den konstnärliga arbetsprocessen, scen-, ljus-, bild- och ljudteknik, samt datorprogram och styrsystem. Du arbetar även med  planering, organisation, ekonomi, samt säkerhets- och  hållbarhetsarbete inom scenkonst.

  Scenkonstproducent

  Du utvecklar din egen förmåga att delta i det konstnärliga ansvaret för en scenkonstverksamhet som scenkonstproducent. Du utvecklar förståelse för sambandet mellan konst och resurser, och får metoder för planering, organisation, finansiering, ledarskap och medarbetarskap, scenkonstekonomi samt intern och extern kommunikation. Dessa uppgifter ställs i relation till den konstnärliga processen, med ett tydligt publikperspektiv. Du utvecklar en helhetssyn på scenkonst och kunskaper i hur du tar ansvar för en hel organisation, dess produktioner och projekt.

  Scenografi

  Du utvecklar ditt eget skapande av rum och platser iför scenkonst. Du arbetar med skisser, modeller, och materialkunskap inom scenografi. Du får lära dig olika analoga och digitala ritverktyg, men tränar också din konstnärliga gestaltningsförmåga i friare övningar. Du arbetar med metoder för konstnärligt processarbete och tränar dig i att kommunicera dina idéer till andra. Du får kunskap i hållbarhet, tillverknings- och produktionsprocesser, materialkunskap, arbetsledning och samskapande i relation till givna produktionsförutsättningar. Du utvecklar också din kunskap om konst, kultur- och idéhistoria och utvecklar din reflektion kring dina dina konstnärliga val.

  Teaterregi

  Du utvecklar dina egna konstnärliga metoder som teaterregissör och din förmåga att föra konstnärlig dialog med alla involverade i en scenkonstproduktion. Du arbetar med scenkonstens gestaltningsformer, utveckling av regikoncept och regimetoder för olika typer av scenkonstprocesser. Du lär dig föra konstnärlig dialog med skådespelare och aktörer på scen och med det konstnärliga teamet. Du arbetar också med samtids- och omvärldsanalys och hur det kan användas i regiarbetet. Du lär dig om organisation och planering inom scenkonst och hur det påverkar helheten i ett scenkonstarbete.

 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för programmet är det värdefullt om du har praktisk erfarenhet av scenkonst, men det är inte ett krav.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till programmet i två steg
   

  1. Anmäl dig till programmet via antagning.se (direktlänk till ansökan för inriktningen finns på respektive inriktningssida nedan).
  Välj "Hösten 2023" för din sökning.
  Sista dag för ansökan är:
  16 januari 2023.

  Styrk din behörighet till antagning.se
  Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner och direktlänk till Varbi på respektive inriktningssida nedan).
  Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi:
  16 januari 2023.

  Övriga viktiga datum för din ansökan
   

  • 1 februari 2023: Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet*
  • 1 februari 2023: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 5 maj 2023: Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.
    

  * 21 juni är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett svenskt gymnasium.

  5 juli är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett utländskt gymnasium eller IB-gymnasium.

  5 juli är sista kompletteringsdag för dig ska komplettera med provresultat för engelska eller svenska.

   

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  * Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för respektive inriktning du söker.

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.

  2. Fyll i din personliga information.

  3. Ladda upp efterfrågade dokument/filer.

   

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original och signerade. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn.

   

  Sök till programmet via respektive inriktningssida nedan:

  Här söker du till kandidatutbildningen scenkonst – inriktning dramatik/dramaturgi

  Här söker du till kandidatutbildningen scenkonst – inriktning kostymdesign

  Här söker du till kandidatutbildningen scenkonst – inriktning ljuddesign

  Här söker du till kandidatutbildningen scenkonst – inriktning ljusdesign

  Här söker du till kandidatutbildningen scenkonst – inriktning mask- och perukdesign

  Här söker du till kandidatutbildningen scenkonst – inriktning produktionsteknisk samordning 

  Här söker du till kandidatutbildningen scenkonst – inriktning scenkonstproducent

  Här söker du till kandidatutbildningen scenkonst – inriktning scenografi

  Här söker du till kandidatutbildningen scenkonst – inriktning teaterregi

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på programmet så görs ett urval. I första steg görs ett urval baserad på det material du har skickat in i din ansökan. Om du går vidare till andra steget kommer du att få göra ytterligare arbetsprov. Om du går vidare till tredje steget kommer du att få göra arbetsprov och kallas till intervju.

  Urvalet baseras på bedömningen av arbetsproven, utifrån de två kriterierna som SKH har för urval för utbildningar på grundnivå:

  1. Den sökandes förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar.

  2.Den sökandes gestaltande förmåga.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för kandidatprogrammet i scenkonst med start höstterminen 2023: 308 500 SEK per termin och 1 851 000 SEK för hela programmet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.