Scenografi - kandidat
Information
Ansök

Scenografi - kandidat

Inför höstterminen 2019 har vi utvecklat en ny utbildning "Kostymdesign och Scenografi" som ersätter denna inriktning. Ingen antagning sker därför till inriktningen "Scenografi" inför höstterminen 2019.

Som scenograf behöver du både ha en egen konstnärlig drivkraft och kunna fungera självständigt i samarbetet med de övriga i teamet. Utbildningen är konstnärlig, praktisk, teoretisk och utforskande. Du utvecklar din förmåga att uttrycka idéer, tänka kritiskt och samarbeta. Du lär dig skapa scenrum till teater, opera, performances och annan scenkonst. Under utbildningen i scenografi prövar du som student olika kreativa processer och metoder alltifrån textanalys, visuell kommunikation till konstnärlig gestaltning. Det gör du genom skiss- och modellarbete, undersökande moment varvat med teori, samskapande dialog och produktion i full skala. 

Kandidatutbildning inriktning scenografi

För att skapa lösningar till ett sceniskt konstverk behöver du som scenograf kunskap om regissörens, skådespelarens, kostym-, ljus- och ljuddesignerns arbete och djupa insikter i dramaturgi och textanalys. En scenograf behöver också en bred kunskap i kultur- och konsthistoria, samtidskonst, ljus-, bild- och filmprojektion. I din yrkesroll har du även en arbetsledande funktion i ateljéer och på verkstäder.

Det konstnärliga arbetet sker ofta i nära samarbete med studenter från övriga kandidatinriktningar på StDH. Varje läsår genomförs en övningsproduktion i samverkan med de andra kandidatinriktningarna på skolan. Det här är den enda utbildningen på högskolenivå i Sverige som utbildar scenografer för scenkonstområdet.

 • Läs mer om utbildningen

  Yrket i sig är både teoretiskt och praktiskt. I StDH:s stora övningsproduktioner blandas därför teori och praktik på ett naturligt sätt. Produktionerna kompletteras med teoretiska kurser, yrkesspecifika kurser och praktik.

  I de stora övningsproduktionerna samarbetar alla kandidatinriktningar inom scenkonst med varandra. Därutöver samarbetar studenter ofta i mindre övningar med regissörer, kostymdesigners, maskörer och ljus- och ljuddesigners.

  Du får kunskap i teknisk ritning och möjlighet till bredare kunskaper i konst- och teaterhistoria, ljus-, ljud-, kostym- och skådespelararbete.

  I slutet av utbildningen gör du ett examensarbete omfattande 24 högskolepoäng.

  Fokus ligger på följande områden:

  • Modellprojekt - Du tränar din konstnärliga gestaltningsförmåga genom analys av en dramatisk text, skissarbete, modellarbete och teknisk ritning.
  • Teamövningar - Studenter från olika utbildningar samverkar i ett konstnärligt team, ofta i fullskaliga projekt.
  • Konstnärliga uttryck - Du tränar den konstnärliga gestaltningsförmågan i friare, ej scenkonstrelaterade, övningar.
  • Pjäsanalys - Du lär dig att analysera och tolka en dramatisk text.
  • Teori - Teori, historia och samtid med fokus på scenkonst.
 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Kunskaper i teater- och konsthistoria och grundläggande konstnärlig utbildning är bra att ha men inte något krav. Att ha erfarenhet av praktik på en teater, i vilken funktion som helst, är också värdefullt, men är inte heller något krav.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Läs mer om antagningen till inriktningen Kostymdesign och Scenografi.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)..

 • Efter sista ansökningsdag

  Nedan beskrivs antagningsprocessen inför höstterminen 2016. Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.  

  De som går vidare till steg två i antagningsprocessen får i uppgift att skicka in hemuppgifter. De som sedan går vidare till steg 3 blir kallade till intervju. Då lämnar man även in ytterligare arbetsuppgifter. Du får all information om huruvida du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig i ansökningssystemet - via den e-postadress som du använde i din ansökan. Där sker all korrespondens mellan dig och skolan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.  

  Om du antas till utbildningen har du vanligtvis två veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.  

  Urvalet baseras på följande kriterier:  

  1. den sökandes gestaltande förmåga  
  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.  
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund  

   

  Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte.  

  Vid antagningen till höstterminen 2016 fick de sökande besked i slutet på februari om de gick vidare till steg 2 eller inte. Steg 2 var en hemuppgift som skulle lämnas in senast i mitten av mars. I slutet av mars meddelades vilka som gick vidare till steg 3. Steg 3 ägde rum i slutet av april och bestod i inlämningsuppgifter och intervju. Antagningsbeslutet fattades i mitten av maj.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var studieavgiften 1 666 800 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar