Produktionsteknisk samordning för scenkonst - kandidat
Information
Ansök

Produktionsteknisk samordning för scenkonst - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning produktionsteknisk samordning är en treårig kandidatutbildning och omfattar 180 högskolepoäng. Utbildningen ges för första gången med start höstterminen 2019.

Kandidatutbildningen produktionsteknisk samordning vänder sig till dig som vill arbeta med samordning inom scen-, ljus-, bild- och ljudteknik med inriktning mot planering, organisation, säkerhet, ekonomi och arbetsledning.

Kandidatutbildningen i Produktionsteknisk samordning för scenkonst

Tekniska färdigheter och kunskap om den konstnärliga arbetsprocessen, som du är en viktig del av och aktivt bidrar till, är i fokus under utbildningen.

Det du lär dig under utbildningen kommer du kunna använda inom hela scenkonstområdet och eventbranschen men teaterteknisk produktionssamordning är utgångspunkten.

Utbildningen fäster stor vikt vid publik- och omvärldsperspektiv och det egna arbetets relevans i relation till samtid och publik.

Scenkonst är en kollektiv konstart och arbete i team tillsammans med studenter från de andra kandidatutbildningarna är en central arbetsform i utbildningen.

Att arbeta med produktionsteknisk samordning

De olika teatertekniska områdena har vuxit fram under flera hundra år och allteftersom de har blivit mer avancerade har de delats upp i olika specialområden. Det som tidigare skapades av en grupp tekniker och designer anställda inom en och samma organisation, skapas nu allt oftare av frilansande designer som möter ett begränsat antal tekniker och verkstadspersonal i en slimmad arbetsorganisation. Det skapar behov av en ny funktion - en produktionsteknisk samordnare - som är konstnärligt sammanhållande länk mellan de konstnärliga visionerna och de verkstäder och tekniker som ska genomföra arbetet i och under en produktion.

Som produktionsteknisk samordnare behöver du ha en djupt förankrad kunskap kring den konstnärliga arbetsprocessen och samtidigt förstå och kunna använda dig av viss scen-, ljus-, bild- och ljudteknik inklusive en rad datorprogram och styrsystem. Du måste också vara väl insatt i säkerhetsfrågor.

Under produktionsperioden arbetar du mycket nära det konstnärliga teamet som kan bestå av regissör eller koreograf, scenograf, kostymdesigner, ljusdesigner, ljuddesigner och maskör och är länken mellan dem och verkstäderna. Det tekniska teamet arbetar sedan vidare under föreställningsperioden och tillsammans med ensemblen upprätthålls det konstnärliga arbetet.

 • Läs mer om utbildningen

  Ur innehållet:

  • Termin 1-2: Kurser kring planering, organisation, ekonomi, arbetsledning och säkerhet
  • Termin 2-4: Kurser som ger en stabil grundkunskap kring scen, ljud och ljus och bild.
  • Termin 5: Praktik på arbetsplats där du förankrar kunskaperna från skolan i yrkeslivet
  • Termin 6: Projekt inom ramen för produktionsteknisk samordning.

   

  I samband med övningsproduktioner får du praktisera din egen yrkesinriktning i mötet med studenter på andra kandidatinriktningar.

 • Behörighet

  För att vara behörig ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är viktigt att du har ett aktivt intresse av scenkonstområdet och vill lära dig mer om hur teknik, planering och organisation kan bidra till det konstnärliga slutresultatet.

  Beroende på om du vill göra en personlig fördjupning är det även bra med förkunskap från andra konstarter som till exempel dans, musik, film, bild, konst eller fotografi.

  Alla tidigare erfarenheter från scenkonstområdet är värdefulla.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.

  Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,

  Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.

  Alla dokument ska vara i pdf-format

  Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_fornamn_efternamn

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.

  Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.

  Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Ett personligt brev (max två A4-sidor, cirka 8 000 tecken inklusive blanksteg). Där ska du berätta om:

  a) Varför du är intresserad av utbildningen Produktionsteknisk samordnare för scenkonst?

  b) Vilket av huvudområdena scen, ljus, ljud eller bildmedia i scensammanhang du har erfarenhet från samt är mest intresserad av.

  c) Hur du motiverar ditt yrkesval, vägen dit och hur du vill utvecklas under utbildningstiden.

  d) Hur du i framtiden vill arbeta med produktionsteknisk samordning i den konstnärliga processen tillsammans med ett konstnärligt team.

  3. En text där du berättar om en föreställning som du har sett (eller arbetat med) och hur tekniken och de konstnärliga uttrycken (t ex i form av ljusdesign, ljuddesign, scenografi eller annat) användes. Berätta även om du tyckte att tekniken och alla konstnärliga uttryck samverkade eller om något borde ha varit annorlunda. Texten får vara max två A4-sidor, cirka 8 000 tecken inklusive blanksteg

  4. En CV där du beskriver dina tidigare erfarenheter från utbildning, yrkesliv och annat som du tycker är relevant för utbildningen. Det är viktigt att du anger start och slut för respektive aktivitet.

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  ! Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.

  dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)..

 • Efter sista ansökningsdag

  Antagningen är en process och sker i flera steg. En grupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom scenkonst ansvarar för antagningsprocessen och fattar beslut om vilka sökande som går vidare i de olika stegen samt om föreslår vilka studenter som ska antas till utbildningen. En studentrepresentant ingår eventuellt också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.

  Under antagningsprocessen får du, efter att antagningsgruppen fattat beslut mellan de olika stegen, information om du går vidare och hur du i så fall behöver förbereda dig. All information och alla besked inför och mellan de olika stegen i antagningen skickas ut via antagningssystemet och till den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från skolan. Obs! Bevaka även din skräppost.

  Steg 1

  När ansökningstiden gått ut granskar antagningsgruppen på de ansökningar som kommit in och bedömer vilka som går vidare till nästa steg. Besked om du har gått vidare till steg 2 eller inte kommer i slutet av februari.

  Steg 2 och 3

  De sökande som har gått vidare kallas till Stockholms dramatiska högskola för att göra praktiska prov - individuella och i samarbete med andra - samt intervju på plats i högskolans lokaler i Stockholm. Steg 2 och 3 tar cirka en och en halv dag per tillfälle.

  Steg 2 genomförs ungefär i mitten av mars följt av steg 3 i mitten av april 2019. Du får en kallelse med exakta dagar och tider i samband med eventuellt besked om att du har gått vidare i antagningsprocessen.

  Det är viktigt att du som söker till utbildningen i Produktionsteknisk samordning tänker på att du, om du går vidare till steg 2 och eventuellt senare steg 3, kommer att bli kallad till arbete på skolan. Du har själv ansvar för eventuell resa till och boende i Stockholm, ledighet från arbete eller skola och för att planera så att du kan närvara både dagar och kvällar de aktuella datumen.

  All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. 

  Om du antas till utbildningen har du vanligtvis två veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur. 

  Urvalet baseras på följande kriterier: 

  1. Den sökandes gestaltande förmåga 
  2. Den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. 
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund 

  Alla sökande får besked om huruvida de går vidare eller inte.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för utbildningen som startar höstterminen 282 000 SEK per termin. Detta motsvarar 1 692 000 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar