Operasång - kandidat
Information
Ansök
Operahögskolan

Operasång - kandidat

Kandidatprogrammet i opera med inriktning sång är en utbildning för dig som vill bli operasångare.

Att vara operasångare innebär att du genom musiken, med din röst och kropp, gestaltar människors tankar, känslor och relationer i en stark och levande närvaro på scenen. Opera handlar ofta om stora dramatiska skeenden och känslor, men en operasångare ska också kunna gestalta människans innersta hemligheter, koncentrerat och uttrycksfullt.

Kandidatprogrammet i opera med inriktning sång

Målet med kandidatprogrammet är att utbilda studenterna till självständiga, konstnärligt medvetna och reflekterande operasångare. Så här ser upplägget ut under de tre åren:

Termin 1 Mötet mellan text och musik – grundläggande musikdramatiska gestaltningsövningar, metod och praktik.

Termin 2 Den kollektiva arbetsprocessen – samarbetet på scenen och arbetet med dirigent och regissör. Studenterna redovisar sitt arbete för publik.

Termin 3 Språk, uttryck och publik – att sjunga på främmande språk och vidareutveckla förmågan till musikdramatisk kommunikation. Offentlig konsert med orkester eller piano.

Termin 4 Opera, samtid och historia – roller och klassisk operarepertoar prövas sceniskt och diskuteras ur ett samtidsperspektiv.

Termin 5 Plats, händelse, möte – hur rummet och olika sätt att möta publiken påverkar det musikdramatiska uttrycket. Studenterna gestaltaltar operascener i en scenisk konsert med dirigent och piano eller orkester.

Termin 6 Provsjungningsträning och ett praktiskt konstnärligt entreprenörsprojekt. Examensarbete och yrkesförberedelse – en stor operaproduktion med orkester och dirigent och ett reflekterande arbete där studenterna fördjupar sig som självständiga konstnärer.

 • Läs mer om utbildningen

  I utbildningen arbetar vi bland annat med följande kurser:

  Sång

  Studenten får vid individuell undervisning en gedigen träning av sångrösten som stärker tekniken och förmågan att gestalta musikaliskt.

  Musikalisk gestaltning

  Genom instuderingar tillsammans med pianist av hela eller delar av operaroller och arior utvecklas den musikaliska gestaltningsförmågan. I centrum står förberedelse inför de sceniska projekten.

  Musikdramatisk/scenisk gestaltning

  Undervisning i scenframställning, teaterträning, improvisation, rollanalys och textanalys. Här tränas studenten att fördjupa den musikdramatiska gestaltningen ytterligare.

  Fysisk gestaltning

  Träningen utvecklar studentens kroppsliga uttrycksmedel och kroppsmedvetande. Operasång är fysiskt och tekniskt krävande. Undervisningen syftar till att utveckla studentens förmåga att att fritt använda sin kropp på scenen och i sången. Undervisningens integreras även i de sceniska projekten.

  Lyrisk diktion på bland annat italienska och tyska

  Gehör och musiklära

  Operahistoria, samtidsopera, provsjungningsträning, mental träning

  Reflektion i skrift och samtal, seminarier

  Publikmöten, konserter och föreställningar

  Många kurser är processorienterade och förutsätter att alla studenter deltar i undervisningen.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Du som söker bör ha tidigare musikaliska och sångtekniska studier bakom dig och ha goda musikteoretiska kunskaper, goda sångtekniska färdigheter samt kunskaper i språk framförallt italienska och tyska. Du bör också ha en stark musikdramatisk uttrycksvilja.

  Våra studenter har ofta gått en förberedande musikalisk eller musikdramatisk utbildning vid musikhögskola, folkhögskola eller studieförbund.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

   

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens.

   

  2. Övrig dokumentation som behövs för antagningsprocessen

  • CV

  Ladda upp en CV där du anger tidigare utbildningar från och med gymnasieskola och en kortfattad beskrivning av din arbetslivserfarenhet.

  • Personligt brev

  Du ska skriva ett personligt brev och berätta varför du vill bli operasångare.

  • Film och ljudfil

  Du ska ladda upp ett komprimerat filmklipp (mov, mp4, avi) och en icke komprimerad ljudfil (Wav, Aiff), på vardera max 10 minuter (max 150 Mb). Du ska framföra en aria från din repertoarlista, samma aria i båda filerna.

   

  3. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland er som söker planeras ske i flera steg. Bedömningen görs av en antagningsgrupp som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. Med i arbetet är även en studentrepresentant men hen är inte med och bedömer de sökande. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Det första provet sker baserat på inskickat material. I vecka 5 får du besked om du går vidare till det prov som genomförs på plats i Operahögskolans lokaler i Stockholm den 11 februari. Efter proven den 11 februari får du besked om du går vidare till de prov som genomförs den 12, 13 och 14 februari.

  Läs mer om antagningsproven.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för kandidatprogrammet i opera med inriktning sång start höstterminen 2019: 253 500 kr per termin och 1 521 000 kr för programmet som helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar