Mask- och perukdesign - kandidat
Information
Ansök

Mask- och perukdesign - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning mask- och perukdesign vänder sig till dig som vill arbeta med mask- och perukdesign inom scenkonstområdets hela fält. Utbildningen är en treårig kandidatutbildning som omfattar 180 hp.

Masköryrket har utvecklats och är inte längre ett renodlat hantverksyrke. Det krävs ett självständigt idéarbete, reflektion kring konstnärliga val och formgivning och en vilja att bidra till den visuella dramaturgin. Som mask- och perukdesigner arbetar du och resten av produktionsteamet fram ett gemensamt koncept. I de flesta fall arbetar mask- och perukdesigners som frilansare inom film, teater, och tv men du kan också vara anställd på en stor teater. I arbetsuppgifterna ingår oftast föreställningsarbete på kvällstid. Andra arbetsuppgifter förutom idéarbetet kan till exempel vara maskering, frisering och tillverkning av peruker och lösa masker. När du arbetar som mask- och perukdesigner behöver du ha en egen konstnärlig drivkraft.

Kandidatutbildning med inriktning mask- och perukdesign

Kandidatutbildningen i mask- och perukdesign ger dig möjligheter att utveckla en självständig konstnärlig praktik inom till exempel teater, dans, performance och opera. Under utbildningen möter du olika metoder för analys och konstnärlig gestaltning och får pröva dem i både teori och praktik. Genom samskapande processer undersöks olika konstnärliga utryck, metoder och frågeställningar relaterade till det egna konstnärskapet. Som student får du därmed möjlighet att påbörja utvecklingen av en personlig yrkesutövning på en hög konstnärlig nivå.

Under utbildningen varvas praktiska och teoretiska kurser. Du kommer arbeta utforskande i övningar med fokus på idéarbete och gestaltningsprocesser, analys- och tolkningsmetoder samt skiss- och presentationsmaterial. En del av utbildningen består av hantverksinriktade kurser som Lös mask, Perukmakeri och Maskering. Undersökande moment och föreläsningar varvas med samskapande dialog och produktion i full skala.

 • Läs mer om utbildningen

  Under utbildningen kommer du få kunskap om att arbeta med en konstnärlig process i relation till givna produktionsförutsättningar och budget. Utbildningen fäster stor vikt vid publik- och omvärldsperspektiv och det egna arbetets relevans i relation till samtid och publik.

  Scenkonst är en kollektiv konstart och arbete i team tillsammans med studenter från de andra kandidatutbildningarna är en central arbetsform i utbildningen. I de arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen får du arbeta med yrkesverksamma inom scenkonstens olika områden och kunna pröva och utveckla din praktik i mötet med mer yrkeserfarna.

  Ur innehållet:

  • Idéarbete, teori (teaterhistoria, pjäsanalys, omvärldsperspektiv, reflektion)
  • Perukmakeri
  • Frisering, klippning
  • Lösmask, lösa delar
  • Maskering
 • Behörighet

  För att vara behörig ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Många av våra studenter har gått en förberedande konstskola med fokus på masköryrket. Värdefulla förkunskaper är till exempel:
  * praktisk erfarenhet som assistent på en teater eller inom filmproduktion
  * studier i teater-, film- och litteraturhistoria
  * känsla för färg och form
  * ett genuint intresse för teater och film.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.

  Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,

  Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.

  Alla dokument ska vara i pdf-format

  Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_fornamn_efternamn

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.

  Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.

  Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Ditt cv där du listar utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. Redovisa vilken roll du haft och vilka uppgifter du utfört (t ex yrkesfunktion, om du varit assisten eller praktikant, arbetsuppgifter mm). Bifoga gärna dokumentation för att styrka ditt cv i form av t ex arbetsgivarintyg och rekommendationsbrev.

  3. Ett personligt brev (max 4000 tecken inklusive blanksteg, dvs ca 1 A4-sida) där du kort beskriver vem du är och varför du söker.

  4. Ett självporträtt i valfri teknik (jpg, max 150MB)

  5. Tre andra exempel på ditt konstnärliga uttryck (jpg, max 150MB)

  6. En bild som du känner starkt för och en kortare text (max 100 ord) som du tycker relaterar till den (jpg och pdf)

  7. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Sökande från s.k. tredjeland måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  ! Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)..

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i tre steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.

  Steg 1: Efter det att ansökningstiden gått ut den 15 januari går antagningsgruppen igenom alla ansökningar och gör ett första urval utifrån det inskickade materialet.

  Du får besked om du gått vidare till steg 2 i vecka 9.

  Steg 2: Du som går vidare kommer att kallas till en intervju i vecka 11. Tillsammans med det beskedet kommer du också att få en uppgift att arbeta med som du presenterar vid intervjun och som vi då kan samtala kring. Du får besked om du gått vidare till steg 3 i vecka 12.

  Steg 3: De sökande som går vidare till det tredje steget kommer under två-tre dagar i vecka 15 vara på skolan och arbeta tillsammans i några olika övningar/workshops.

  Efter det avslutande tredje steget kommer antagningsgruppen lämna förslag till beslut av vilka som ska erbjudas en plats på kandidatprogrammet. Räkna med att det kan ta tid, vi räknar med att du senast kan få besked den 23 maj.

  Urvalet baseras på följande kriterier:     

  1. Den sökandes gestaltande förmåga

  2. Den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund

  Du får kontinuerligt information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. Obs! Bevaka även din skräppost.

  Om du antas till utbildningen behöver du svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom den period som anges på antagningsbeskedet förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för utbildningen som startar höstterminen 282 000 SEK per termin. Detta motsvarar 1 692 000 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar