Ljusdesign - kandidat
Information
Ansök

Ljusdesign - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning ljusdesign vänder sig till dig som vill arbeta som ljusdesigner inom scenkonstområdet. Utbildningen är en treårig kandidatutbildning och omfattar 180 högskolepoäng

Som ljusdesigner arbetar du med allt från teater och dans till musik och andra sceniska uttryck. Arbetet är en spännande kombination av konstnärligt arbete och teknik som kräver så väl självständighet som god samarbetsförmåga. I den kollektiva konstart som scenkonsten är ingår du i det konstnärliga teamet och skapar ljus utifrån er gemensamma tanke om hur materialet ska gestaltas på scenen.

Kandidatutbildning med inriktning Ljusdesign

Kandidatutbildningen i ljusdesign ger dig möjligheter att utveckla en självständig konstnärlig praktik inom ett brett scenkonstfält, exempelvis teater, dans, performance och opera. Utbildningen är både teknisk och konstnärlig och består av tre likvärdiga delar:

 • Teknik
 • Gestaltningsarbete
 • Samarbetsträning
 • Läs mer om utbildningen

  En central del i utbildningen är samarbete med de andra kandidatutbildningarna i scenkonst på SKH. Det sker dels i undersökande arbeten med vissa inriktningar som till exempel maskörer, dramatiker och regissörer, och dels då du ljussätter övningsproduktioner där hela institutionen för scenkonst är med. Vid några tillfällen arbetar du tillsammans med studenter från andra utbildningar, både inom SKH och från andra konstnärliga högskolor.

  I de arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen arbetar du med yrkesverksamma och får möjlighet att pröva och utveckla din praktik i möten med yrkeserfarna. Detta sker i samarbeten med andra scenkonstinstitutioner, teatrar med flera. Det kan innebära att vissa delar av utbildningen förläggs utanför Stockholm.

  Vi strävar efter att ge en bred utbildning som täcker in hela scenkonstområdet. Utbildningen fäster stor vikt vid publik- och omvärldsperspektiv och det egna arbetets relevans i relation till samtid och publik.

  Ur innehållet:

  • Ljusteknik
  • Ljusdesign
  • Färglära och grundläggande optik
  • Dramaturgi, analys
  • Ritteknik, visualisering
  • Säkerhet
  • Praktik
 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

   

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är en fördel om du tidigare har arbetat inom scenkonstområdet. Erfarenhet från arbete med ljusteknik och ljusdesign är också bra. 

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  • CV och högst fem undertecknade intyg/betyg som styrker dina viktigaste meriter.
  • Personligt brev. Beskriv din bakgrund och varför du vill gå utbildningen. Max 4000 tecken.
  • Tre bilder som beskriver hur du uppfattar dikten ”Den skingrade församlingen” ur diktsamlingen ”Stigar” 1973 av Tomas Tranströmer. Dikten finns även i pocketutgåva utgiven 2001 ”Samlade dikter 1954-1996”  sid. 206.  Bildformat jpg, max 5 MB.
  • Beskrivande text: beskriv varför du valt bilderna och reflektera över ljuset i de bilder du valt. Max 4000 tecken.
  • Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare) Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens. Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

   

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)..

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant som får yttra sig men inte delta i beslut ingår också i gruppen.

  Urval 1
  Sker utifrån bedömning av inskickat material.

  Snarast efter den 14 februari ges besked om du har gått vidare. Under perioden därefter fram till 25 mars, får du som gått vidare information om hur processen fortsätter, nytt arbetsprov och vilka datum som gäller.

  Urval 2
  En praktisk uppgift ges att lösa på distans,

  Urval 3
  Intervju och träff med antagningsgruppen på skolan där vi bland annat har ett samtal om hur du löst den praktiska uppgiften från urval 2.

  Du får kontinuerligt information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. Obs! Bevaka även din skräppost. Runt den 23 maj räknar vi med att kunna ge besked om du är antagen.

  Om du antas till utbildningen behöver du svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom den period som anges på antagningsbeskedet förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.

   

  Urvalet baseras på följande kriterier:     

  1. Den sökandes gestaltande förmåga

  2. Den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för termin 1 är 282 000 SEK och för hela programmet 1 692 000 SEK.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar