Ljuddesign - kandidat
Information
Ansök

Ljuddesign - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning ljuddesign vänder sig till dig som vill arbeta som ljuddesigner inom scenkonstområdet. Utbildningen är en treårig kandidatutbildning som omfattar 180 hp.

Som ljuddesigner kan du arbeta med allt från teateruppsättningar, dansföreställningar, musikaler och andra sceniska verk. I ditt arbete ingår att koppla upp ljudanläggningen som kan bestå av mikrofoner, ljudkort, mixerbord, förstärkare samt att rigga högtalare. Ibland arbetar du nära en kompositör eller med musiker och sångare. Du gestaltar med hjälp av ljudeffekter, ljudlandskap och musik det sceniska verket. Ljuddesign kan också bestå av en komplicerad högtalarrigg och mängder av ”myggor” för t.ex. en musikal. Då är själva ljudbilden eller den musikaliska mixen det centrala.

Kandidatutbildning med inriktning Ljuddesign

Kandidatutbildningen i ljuddesign syftar till att ge dig möjligheter att utveckla en självständig konstnärlig praktik inom ett brett scenkonstfält, exempelvis teater, dans och performance. Inriktningen rymmer bland annat kurser i ljudteknik, dramaturgi, introduktion till komposition av elektroakustisk musik och pjäsanalys. Du kommer att få göra ljuddesign till flera övningsproduktioner med studenter från de övriga kandidaturbildningarna. Utbildningen fäster stor vikt vid publik- och omvärldsperspektiv och det egna arbetets relevans i relation till samtid och publik.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med ljud/musik inom scenkonstområdet. För att kunna göra det lär du dig bland annat att:

  • skapa ljud
  • följa ljudkedjan genom en ljudanläggning
  • koppla och arbeta med alla de komponenter som ingår i ljudkedjan
  • arbeta i datorprogrammen Pro Tools, Qlab och Ableton Live
  • bygga enklare elektronikapplikationer
  • tolka ett manus eller ett sceniskt förlopp och utifrån detta skapa en ljuddesign
  • öva dig i att arbeta i team
  • öva dig i att presentera dina idéer inför en grupp.

   

  Utbildningen ger dig en gedigen bas inom ljudteknik, ljuddesign och grundläggande dramaturgi och pjäsanalys. Du kommer att få göra ljud till flera övningsproduktioner med studenter på andra utbildningar. Orienteringskurser inom musik och komposition ingår men du blir inte kompositör eller musiker. Vi arbetar i team där det konstnärliga arbetet utgör en del av helheten. Utbildningen innehåller även moment inom ljudkonst och vi nosar på användningen av ljud inom andra konstformer.

  Genom samtal, handledning och presentation, först i mindre grupper och sedan i större, övas du i att bli en orädd och självständig konstnär. Ditt eget område stärks också genom möten med andra studenter. I de arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen får du arbeta med andra yrkesverksamma inom scenkonstens olika områden och då ha möjlighet att pröva och utveckla din praktik i mötet med mer yrkeserfarna.

  Målet är att du ska kunna skapa en ljuddesign, både tekniskt och konstnärligt, för en scenkonstproduktion. Genom utbildningen blir du även rustad för att mixa ljudet till olika sorters scenkonstföreställningar, vilket ger en naturlig kontakt med skådespelare, dansare, musiker och andra. Vi betonar samarbetsförmåga under utbildningen.

  Efter utbildningen kan du skapa en ljuddesign för scenkonst, antingen på en teater eller i något annat sceniskt sammanhang.

  Här är några exempel från innehållet:

  • Ljudteknik
  • Ljuddesign
  • Teamövningar där du ingår som ljuddesigner
  • Friare konstnärliga teamövningar
  • Orienteringskurser inom musik
  • Dramaturgi
  • Pjäsanalys
  • Harmonilära med kompositionsuppgifter anpassade till din förmåga
  • Ljudkonst och elektroakustisk musik.
 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är en fördel om du tidigare har arbetat med teater eller annan scenkonst. Viss erfarenhet av ljudteknik/ljuddesign och intresse för musik är också bra.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  • CV och högst fem undertecknade intyg/betyg som styrker dina viktigaste meriter.
  • Ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå just den här utbildningen samt en beskrivning av en scenkonstföreställning du gillat. Vad var ljudets funktion i förställningen eller i en scen? Skriv direkt i ansökningsformuläret, max 2 A4-sidor (8 000 tecken)
  • Arbetsprov: Se en bild som du kommer åt via en länk i ansökningsformuläret när du loggat in i ansökningssystemet Varbi. Du ska nu skapa en ”ljudbild” till bilden som ska bestå av två delar: 1. Miljöljud som följer och förstärker bildens värld. Vi ska kunna blunda och se bilden framför oss. 2. En in-zoomning från miljöljuden in i huvudet på en besättningsmedlem på ett av fartygen. Dessa ”inre” ljud ska gestalta besättningsmedlemmens känslor (tankar). Kanske har personen just mönstrat på eller så är det någon som tjänstgjort på många skepp och nu längtar hem. Eller så står hen på kajen och undrar över hela spektaklet som utspelar sig – även här ska ljudbilden förändras från det yttre (miljöljud) till det inre som utspelar sig i hens huvud. Använd din fantasi. Viktigt är det finns en tydlig övergång mellan de yttre miljöskapande ljuden (1) till ljudvärlden inne i huvudet (2) på besättningsmedlemmen. Längd: Max 2–3 minuter (150MB). Skicka in din ljud-fil i MP3 – format. Skulle du ha problem med att ladda upp filen hör av dig till teknisk support av Varbi.
  • Skriv några meningar om hur du har tänkt runt ljudläggningen av bilden. Hur tänkte du när du gjorde den första respektive den andra ljudbilden. Max 1 A4-sida (4000 tecken).
  • Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare) Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens. Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)..

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare, personer som är professionellt verksamma inom fältet och tidigare studenter gör urval utifrån ansökningshandlingarna och de följande stegen.

  Urval 1: Sker utifrån bedömning av inskickat CV och arbetsprov. Antagningsgruppen bedömer den sökandes motivation och förutsättningar för att gå utbildningen samt kreativitet och nyfikenhet på ljudskapande. Snarast efter den 14 februari ges besked om du har gått vidare i antagningsprocessen. 

  Urval 2: Du får nu ett nytt arbetsprov som hemuppgift (ca 2 veckor har du på dig). Uppgiften går ut på att du ska ljudlägga en scen ur ett teatermanus och skicka in ljudfilen. Här tittar antagningsgruppen på förmågan att gestalta en text med hjälp av ljud. Går du sedan vidare till steg 3 får du under perioden fram till 25 mars information om hur processen fortsätter och vilka datum som gäller. 

  Urval 3: Intervju och arbetsprov på StDH. Räkna med att detta tar en heldag. Arbetsproverna består av 2 delar:

  1. En uppkopplingsövning (i grupp om två-tre personer) av en mindre ljudanläggning (PA) samt att få ljud ur Pa:t. Här bedömer antagningsgruppen förmågan till samarbetsförmåga samt en bedömning av den sökandes ljudtekniska nivå.

  2. En enskild övning där du får en kort text eller en bild som du sedan skapar ljud till genom att samla ljud runt om på skolan eller utomhus. Du spelar sedan upp dessa ljud för antagningsgruppen och berättar hur du tänkt att dessa gestaltar texten eller bilden. Här bedöms den sökandes gestaltande förmågan samt förmåga att kommunicera sina idéer (inga krav på att vara en duktig talare – vi för ett konstnärligt samtal i en mindre grupp).

  En enskild intervju där även du kan ställa frågor om skolan och utbildningen. Självfallet är vi också nyfikna på varför du vill gå utbildningen och vad du förväntar dig. Här bedöms den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

  Därefter är antagningen klar såvida antagningsgruppen inte behöver få in kompletterande information. Då kan en extra intervju bli aktuell. I så fall meddelas detta i god tid till de sökande.

  Runt den 23 maj räknar vi med att kunna ge besked om du är antagen.

  Du får kontinuerligt information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. Obs! Bevaka även din skräppost.

  Om du antas till utbildningen behöver du svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom den period som anges på antagningsbeskedet förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.

  Urvalet baseras på följande kriterier:     

  1. Den sökandes gestaltande förmåga

  2. Den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för termin 1 är 282 000 SEK och för hela programmet 1 692 000 SEK.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar