Kostymdesign - kandidat
Information
Ansök

Kostymdesign - kandidat

Inför höstterminen 2019 har vi utvecklat en ny utbildning "Kostymdesign och Scenografi" som ersätter denna inriktning. Ingen antagning sker därför till inriktningen "Kostymdesign" inför höstterminen 2019.

Som kostymdesigner behöver du både ha en egen konstnärlig drivkraft och kunna fungera självständigt i samarbetet med de övriga i teamet.

Utbildningen är konstnärlig, praktisk, teoretisk och utforskande. Du utvecklar din förmåga att uttrycka idéer, tänka kritiskt och samarbeta. Du lär dig skapa kostymer till teater, opera, performances och annan scenkonst. Under utbildningen i kostymdesign prövar du som student olika kreativa processer och metoder från textanalys, visuell kommunikation till konstnärlig gestaltning. Det gör du genom skiss- och modellarbete, undersökande moment varvat med teori, samskapande dialog och produktion i full skala. 

Kandidatprogram Bild, ljud och rum för scen, film och media, inriktning kostymdesign

För att skapa lösningar till ett sceniskt konstverk behöver du som kostymdesigner kunskap om regissörens, skådespelarens, scenografens, ljus- och ljuddesignerns arbete och djupa insikter i dramaturgi och textanalys. En kostymdesigner behöver också en bred kunskap i kultur- och konsthistoria, samtidskonst, ljus-, bild- och filmprojektion.
Kostymdesignern har ett nära samarbete med kostymateljén och ofta en arbetsledande funktion.

Det konstnärliga arbetet sker i nära samarbete med studenter från övriga kandidatinriktningar på StDH. Varje läsår genomförs en övningsproduktion i samverkan med de andra inriktningarna på skolan. Det här är den enda utbildningen på högskolenivå i Sverige som utbildar scenografer för scenkonstområdet.

 • Läs mer om utbildningen

  Under utbildningen varvas produktionsövningar i team med mindre uppgifter i skiss- och modellformat, oftast med utgångspunkt från olika dramatiska verk. Studier i pjäsanalys, dramaturgi och research görs utifrån svenska och internationella dramatiska texter. Kostymstudenterna ingår i många samarbeten under utbildningstiden. Framförallt med de andra kandidatutbildningarna på Institutionen för scenkonst. Även samarbete med skådespelarstudenterna ingår, exempelvis med rörelsemoment i historisk kostym.

  Mer specifikt för denna utbildning är studier i stilhistoria, kostymhistoria samt textil- och materialkunskap. Du får även lära dig att presentera och vidareförmedla dina idéer utifrån skisser och materialprover.

  I utbildningen ingår en praktikperiod där du samarbetar med professionella regissörer och skådespelare. Många verksamma utövare inom scenkonstområdet föreläser och undervisar på StDH.

  Fokus ligger på följande områden:
  * Pjäsanalys: Du lär dig att analysera och tolka en dramatisk text.
  * Teamövningar: Studenterna från olika utbildningar samverkar i ett konstnärligt team, ofta i fullskaliga produktionsövningar.
  * Modellprojekt: Du tränar din konstnärliga gestaltningsförmåga genom skissarbete, modellarbete, tillskärning och mönsterkonstruktion.
  * Konstnärliga uttryck: Kurser ges också i friare, ej scenkonstrelaterade, övningar.
  * Teori: Teater- och konsthistoria.
  * Praktik: Du arbetar i din profession i ett konstnärligt team.

  Har du frågor om utbildningen, vänligen kontakta Maria Geber. maria.geber@uniarts.se

 • Behörighet

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Någon typ av grundläggande konstnärlig utbildning är meriterande, gärna också en tillskärarutbildning. Praktik på en teater, i vilken funktion som helst, är bra men inget krav. Det är viktigt att du har ett stort intresse av teater och annan scenkonst, läser dramatik och exempelvis tecknar kroki.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Läs mer om antagningen till inriktningen Kostymdesign och Scenografi.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)..

 • Efter sista ansökningsdag

  Nedan beskrivs antagningsprocessen inför höstterminen 2016. Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.

  Steg två är ett praktiskt prov och steg tre ett praktisk prov och en intervju. Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.   

  Om du antas till utbildningen har du tre veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.   

  Urvalet baseras på följande kriterier:   
  1. den sökandes gestaltande förmåga  
  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund   

  Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte.   

  Vid antagningen till höstterminen 2016 fick de sökande besked om de gick vidare till steg 2 under vecka 9. De som gick vidare fick tre uppgifter att lösa. Besked om vilka som gick vidare till steg 3 gavs i vecka 14. Steg 3 ägde rum vecka 17 och 18 och bestod i tre uppgifter att lösa och sedan presentera i samband med intervjun. Antagningsbeskedet skickades ut vecka 19.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

   Vid den senaste antagningen var anmälningsavgiften 900 SEK och studieavgiften 1 666 800 SEK för utbildningen i sin helhet.  

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar