Kostymdesign - kandidat
Information
Ansök

Kostymdesign - kandidat

Kandidatprogrammet i scenkonst med inriktning Kostymdesign vänder sig till dig som är intresserad av att utbilda dig inom scenkonst och som vill arbeta inom det professionella, samtida scenkonstfältet som kostymdesigner.

Att arbeta inom scenkonst innebär många möjligheter. Scenkonst kan presenteras i många olika former och miljöer. Scenkonstnärer arbetar i olika genrer och många skapar samarbeten med andra konstformer. Våra tidigare studenter arbetar på olika scenkonstinstitutioner såsom teatrar, operahus, dansinstitutioner, eventbolag, konserthus, fria grupper och i egna projekt där de har tänjt på gränserna för var och hur scenkonst kan presenteras. Kandidatexamen i Scenkonst ger dig också möjlighet att fortsätta studera på högre nivå, till exempel på ett masterprogram.

 

 • Läs mer om utbildningen

  Programmet består av en kombination av gemensamma kurser för alla studenter på kandidatprogrammet och inriktningsspecifika kurser där du fördjupar dig inom din inriktning. Utbildningen rymmer många olika perspektiv, såväl teoretiska som praktiska. Det första året fokuserar kurserna på scenkonstens traditioner, det andra året på den samtida scenkonsten och det sista året på scenkonstens framtid.

  I de gemensamma kurserna för alla studenter på programmet lär du dig om scenkonsten som samskapande konstform. Du genomför också kollektiva gestaltningsövningar där du övar dig i att skapa scenkonst tillsammans med studenter inom andra inriktningar. I flera kurser ingår att undersöka det egna arbetet i relation till samtid och publik. Som student får du kunskap om olika yrken som ingår i ett produktionsarbete.

  Utbildningen avslutas med praktik på en scenkonstorganisation och ett självständigt konstnärligt arbete.

  Inom inriktningen Kostymdesign utvecklar du ditt eget skapande av kostym för alla områden inom scenkonst. Inriktningen tar utgångspunkt i formgivning, självständigt idéarbete och reflektion kring konstnärliga val, samtida koder såväl som historisk kontext. Du arbetar med att genom skisser och materialprover kunna utveckla dina idéer och kommunicera dem till andra funktioner i ett scenkonstteam.

  I inriktningskurserna ingår bland annat:

  • Idéarbete, skiss och gestaltning. Du tränar din konstnärliga gestaltningsförmåga genom olika skissmetoder.
  • Du tränar visuell estetisk kommunikation. Genom skissen förmedlar du ditt idéarbete och din analys och tolkning.
  • Konstnärliga uttryck. Du tränar ditt hantverk och din konstnärliga gestaltningsförmåga i friare övningar.
  • Verktyg. Du lär dig både analoga och digitala ritverktyg.
  • Materialkunskap och tillverkningsprocesser inom kostymområdet.
  • Kunskaper i arbetsledning och skapande i relation till ett team och givna produktionsförutsättningar.
  • Du utvecklar också din kunskap om konst, kultur- och idéhistoria och hur du använder det i skapandet av kostym.

  Under utbildningen får du möjlighet att utveckla din kunskap och ditt eget skapande till en nivå som möjliggör för att arbeta professionellt inom scenkonst.

 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för programmet är det värdefullt om du har praktisk erfarenhet av scenkonst, men det är inte ett krav.


   

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  1) Ett personligt brev där du beskriver:

  • Varför du vill gå utbildningen och den här inriktningen
  • En scenkonstupplevelse (teater, musikal, opera, dans eller annan scenframställning) som har varit viktig för dig och varför. Beskriv gärna vad i scenkonstupplevelsen som gjort ett starkt intryck på dig på något sätt.
  • Vilken eventuell erfarenhet du har av att utöva scenkonst ex tidigare studier, praktik, annan konstnärlig verksamhet eller annan relevant verksamhet.

   

  2) Filmad sekvens. Gör ett självporträtt med hjälp av en mobilkamera. Filmen ska vara oredigerad och utan tal, använd mobilkamerans enklaste funktion. Längd: ca 1 min, max 150 MB.

  Använd dig av angiven begränsning och din kreativitet.

  Här kan du läsa om hur du komprimerar film

  3) Bild

  Gestaltningsuppgift utifrån dikten som du kommer åt via en länk i ansökningsformuläret när du loggat in i ansökningssystemet Varbi.

  Läs dikten och gör 2 associativa bilder i valfria tekniker, såsom teckning, målning, installation eller collage. Om du gör ett collage uppger du vilka bildkällor du använt och vilken teknik. Om du gör ett tredimensionellt objekt eller installation tar du istället ett foto av verket. (Skickas in som pdf)

  4) Karaktär 

  Gestaltningsuppgift utifrån kvitto som du får tillgång till i ansökningssystemet Varbi.                                                                                                 Beskriv i bild och text en karaktär med hjälp av kvittot.     

  a) Använd valfria tekniker, såsom teckning, målning eller collage. Är det ett collage uppger du vilka bildkällor du använt och vilken teknik.Gör sammanlagt 3 bilder av karaktären. Bilderna ska föreställa samma karaktär och ska tillsammans gestalta en förändring, dvs beskriv i bild hur karaktären påverkas av t.ex. tid och/eller omständighet.

  b) Skriv en karaktärsbeskrivning. Max 300 ord eller max 1,5 minut inspelat tal. (Skickas in som pdf eller ljudfil.)

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på programmet så görs ett urval. I första steg görs ett urval baserad på det material du har skickat in i din ansökan. Om du går vidare till andra steget kommer du att få göra ytterligare arbetsprov. Om du går vidare till tredje steget kommer du att få göra arbetsprov och kallas till intervju.

  SKH följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och restriktioner gällande Corona-pandemin. Beroende på hur situationen med pandemin utvecklar sig under vintern och vilka restriktioner som medföljer, kan det bli så att antagningsproven inte kan genomföras på plats som planerat utan endast digitalt. Om det blir så kommer SKH att informera alla sökande om detta och om hur antagningsproven kommer att genomföras istället.

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 301 300 SEK för en termin och 1 807 800 SEK för utbildningen i sin helhet.  

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.