Dramatik dramaturgi - kandidat
Information
Ansök

Dramatik/Dramaturgi - kandidat

Kandidatutbildningen i Dramatik/Dramaturgi är en utbildning för dig som vill bli dramatiker och dramaturg och jobba med dramatiska texter. Utbildningen är en treårig kandidatutbildning som omfattar 180 hp

En dramatiker skriver teaterpjäser medan en dramaturg arbetar med repertoarläggning och textens gång genom teaterprocessen. En dramaturg kan göra bearbetningar av befintliga pjäser och dramatiseringar av icke dramatiska verk. Dramaturgen är textens representant på teatern och fungerar som dramaturgisk samtalspartner åt regissörer och åt andra dramatiker under deras skrivande.

För att trivas som dramatiker/dramaturg bör du lockas av det kollektiva arbetet i att skapa en föreställning. Du bör också vara medveten om att dina egna texter kommer att behandlas och tolkas av andra på ett sätt du kanske inte hade väntat dig, vilket kan innebära både positiva och obehagliga överraskningar.

Kandidatutbildning med inriktning Dramatik/Dramaturgi

Kandidatutbildningen i Dramatik/Dramaturgi syftar till att ge dig som student möjlighet att utveckla en självständig konstnärlig praktik inom ett brett scenkonstfält som till exempel teater, dans, performance och opera. Fokus i utbildningen ligger på det egna skrivandet, från korta, styrda övningar i att bygga situationer och karaktärer till längre och friare uppgifter. Efter de första övningarna i grupp går utbildningen över i ett mer individuellt skrivande under handledning.

Som blivande dramaturg får du en grundlig orientering i dramaturgens samtliga uppgifter på teatern. Du får också prova på att bearbeta och dramatisera. Eftersom pjäsuppdrag kräver anpassning till teaterns repertoarplanering tränas dramatikstudenterna i att förhålla sig till begränsade ramar.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen ger en klar bild av hur det konstnärliga sammanhanget fungerar och vilka krav det ställer. Målet är att du ska utveckla både en yrkesfunktion och ett eget konstnärskap. Du får möjlighet att utveckla ditt eget skrivande till en nivå där du kan arbeta professionellt med dramatik och dramaturgi. Utbildningen fäster stor vikt vid publik- och omvärldsperspektiv och det egna arbetets relevans i relation till samtid och publik.

  Scenkonst är en kollektiv konstart och arbete i team tillsammans med studenter från de andra kandidatutbildningarna är en central arbetsform i utbildningen. I de arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen får du arbeta med andra yrkesverksamma inom scenkonstens olika områden och ges då möjlighet att pröva och utveckla din praktik i mötet med mer yrkeserfarna.

  Utbildningen innehåller bland annat följande moment:

  • Eget skrivande - Kärnan i utbildningen är det handledda skrivandet, allt från de första terminernas övningar till större pjäser och dramatiseringar längre fram.
  • Teamövningar. Produktionsövningar tillsammans med studenter från de andra inriktningarna på scenkonst.

  • Radioteater

  • Repertoarkunskap

  • Praktik. En längre praktik på teatrar med tonvikt på dramaturgi ingår i utbildningen

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier. Läs mer om vad detta innebär för dig.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Någon form av praktik på det kulturella fältet är meriterande, gärna inom teater/scenkonst. Det är bra om du har kunskap om pjäser och pjäsförfattare och kan läsa fler språk än de skandinaviska och engelska.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  • CV
  • En levnadsbeskrivning. skicka in en levnadsbeskrivning på max 1 A4-sida (4000 tecken).
  • Välj en av följande pjäser: Jag är vinden av Jon Fosse eller Caligula av Albert Camus. Gör en analys av pjäsen och beskriv hur du skulle vilja se den uppsatt. Max 2 A4-sidor (8000 tecken). Pjäserna kommer du åt via en länk i ansökningsformuläret när du loggat in i ansökningssystemet Varbi.
  • En scen, eller en kort pjäs i dialogform på max 10 A4-sidor som du skrivit själv.
  • Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare) Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens. Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)..

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i tre steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. Under prov 2 och 3 ingår en studentrepresentant också i gruppen. Hen får inte delta i beslut.

  Urval 1
  Ett första urval sker baserat på inskickat material. Vi kommer att meddela om du gått vidare till prov 2 mellan den 26-28 februari.

  Urval 2: 7-8 mars
  Intervju och kort skrivuppgift på StDH. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och skrivuppgiften en timme.Vi kommer att meddela om du gått vidare till prov 3 ett par dagar efter provtillfälle 2.

  Urval 3: 20-21 mars
  Information om vad du skall förbereda kommer i samband med meddelandet att du gått vidare till steg 3.Två heldagar på StDH. Skrivuppgift och tre prov, individuella och i grupp. Den 20:e mars gör du en skrivuppgift som du får på plats mellan kl. 9.00 – 16.00. Den 21:a mars kommer du att göra 2 individuella prov och ett i grupp kl. 9.00 – 16.00

  All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. Obs! Bevaka även din skräppost.

  Om du antas till utbildningen behöver du svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom den period som anges på antagningsbeskedet förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.

  Urvalet baseras på följande kriterier:     

  1. Den sökandes gestaltande förmåga

  2. Den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för termin 1 är 282 000 SEK och för hela programmet 1 692 000 SEK.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar