Ämneslärarprogram i dans
Information
Ansök
DOCH, Dans och Cirkushögskolan

Ämneslärarprogram i dans

Ämneslärarprogrammet riktar sig till dig som stimuleras av att arbeta med unga människor och vill undervisa i dans som konstnärligt ämne inom gymnasieskolan. Här finns information om hur utbildningen är upplagd och hur du söker.

Ämneslärarprogrammet i dans kommer inte att öppna för antagning till hösten 2019.

Att vara ämneslärare i dans handlar i första hand om att vara lärare. För att trivas som lärare är det viktigt att tycka att det är spännande att undervisa och arbeta med unga människor. I arbetet som lärare får du förmånen att följa och bidra till unga människors utveckling, skapa förutsättningar för deras lärande och möjlighet att växa som individer.

Under utbildningen blandas kurser i dans och koreografi med kurser som förbereder dig för rollen som gymnasielärare. Du väljer ett andra undervisningsämne som gör att du får en bredare kompetens och läser detta på DOCH eller hos vår samarbetspartner Stockholms universitet. Du får en god grund för ett framtida yrkesliv inom skola och närliggande fält.

Ämneslärarprogrammet i dans

Vi utbildar självständiga ämneslärare med stark förankring i både konst och vetenskap. Fokus i utbildningen är därmed blandningen mellan dans som konstform, pedagogik och kurser med inriktning mot skolan.

En stor del av utbildningen består av kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna, till exempel pedagogik och didaktik, och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik. Det innebär att du under dina studier både får träna dig i att undervisa i dans och att skriva och diskutera om bland annat dans, koreografi, pedagogik, skola och samhälle.

Du fördjupar dig också inom koreografi, en vald dansgenre och i andra dansgenrer som du väljer själv. Det innebär att du utvecklar dina danstekniska och koreografiska färdigheter, arbetar med kroppsliga och estetiska uttryck och fördjupar din konstnärliga förmåga.

Du inleder och avslutar dina studier med ämnet Dans vid DOCH. Under termin 1–4 och 8–10 blandas ämnet Dans med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna och VFU. Under termin 5–7 läser du Dans med fördjupning i koreografi vid DOCH eller ett annat skolämne som läses vid Stockholms universitet.

Målet är att du ska få de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna undervisa i och bidra till elevers kunskapsutveckling i dans och i ett annat ämne på gymnasiet. Men du ska också ha den självständighet som krävs för att kunna påverka och bidra till en utveckling av skolan.

Du har möjlighet att arbeta med olika dansgenrer men du söker med den genre som du helst vill fördjupa dig i.

2018 kan du söka dansgenrerna modern och nutida dans samt jazzdans.

 • Läs mer om utbildningen

  Du läser kurser både på DOCH och på Stockholms universitet och får möjlighet att välja ett andra undervisningsämne vid sidan av dans. Detta andra ämne kan vara Dans med fördjupning i koreografi eller ett annat skolämne som läses på Stockholms universitet.

  Ur innehållet

  * Dans 120 hp – dans, dansdidaktik, improvisation, koreografi och konstnärliga metoder

  * Annat ämne 90 hp – Dans med fördjupning koreografi eller annat skolämne

  * Praktik, 30 hp

  * Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp – pedagogik, special- pedagogik, teorier om lärande, utbildningshistoria med mera

  Termin 1–2: studeras ämnet Dans genom den valda dansinriktningen och valda dansgenrer. Du studerar pedagogik och dans som vetenskapliga ämnen och utvecklar kunskap om dansämnets historia, dansdidaktik, koreografi och dansteori.

  Termin 3–4: läser du kurser på Stockholms universitet som Teorier om lärande, Utbildningshistoria och Läroplansteori.

  På DOCH utvecklar du kunskap i specialpedagogik och ämnet Dans genom vald dansinriktning, dansdidaktik och koreografiska, konstnärliga metoder som fördjupas. Du skapar en föreställning i grupp och åker med den på en turné.

  Termin 5–7: väljer du att läsa; antingen Dans med fördjupning koreografi med kurser som exempelvis Dansteori, Samtida koreografiska praktiker och Konstnärlig produktion, alternativt ett annat skolämne som läses vid Stockholms universitet.

  Termin 8–10: fördjupas kunskaperna i ämnet Dans i form av exempelvis kurserna Dansämnets kroppsliga praktiker och Dans, media och mediering. Stort fokus läggs på vetenskaplig metod och självständigt arbete. En lång period av VFU genomförs där du som student får en ingående insikt i din framtida roll som ämneslärare.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier, inklusive Engelska 6/B, och särskild behörighet i form av godkänt behörighetsprov.

  Vid antagning till det andra ämnet kontrolleras att du uppfyller särskild behörighet för det ämne du vill läsa.

  Respektive dansgenre anordnas under förutsättning att det finns tillräckligt många behöriga sökande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  För att kunna bli antagen till ämneslärarprogrammet i dans behöver du ha förkunskaper i den dansinriktning du söker.

  Våra studenter har oftast tränat dans inom frivilligverksamhet, gått estetiskt gymnasium eller folkhögskola innan de börjar hos oss.

  Om du är osäker på om du ska välja kandidatprogrammet i danspedagogik eller ämneslärarprogrammet i dans så sök båda!

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna alla sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil. Allt som finns i originaldokumentet ska synas tydligt även när det är inskannat. Om vi inte kan tyda till exempel text, stämplar eller nummer så kommer vi inte att godta det inskannade dokumentet. Dokumenten ska vara i pdf
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Passkopia (om det är aktuellt för dig)
   Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land, eller är schweizisk medborgare, behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom då ihåg att ange ditt kompletta personnummer när du fyller i ansökan.
    
  2. Betyg
   Du ska ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen eller motsvarande från vuxenutbildning på gymnasienivå. I betygsdokumentet ska det tydligt framgå vilka kurser du har läst och vilket betyg du har fått. Om du har betyg från ett land där man får både ett diplom och en lista med kurser och betyg, ska du ladda upp båda dokumenten. Betyg och intyg lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.
    
  3. Intyg från gymnasieskola om pågående studier (om det är aktuellt för dig)
   Om du går sista terminen på gymnasiet ska du ladda upp en individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument som visar de kurser du har klarat.

   Slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen ska vara hos DOCH snarast men senast 21 juni 2018 (svenska gymnasiebetyg) eller 5 juli 2018 (utländska gymnasiebetyg).  Om betyget utfärdas senare måste du kontakta DOCH och skicka in ett brev från din skola som bekräftar att du kommer att få betyget senare.
    
  4. Ansökan om reell kompetens/undantag (om det är aktuellt för dig)
   Om du inte har de formella meriter och betyg som behövs för grundläggande behörighet kan du ansöka om reell kompetens/undantag. I din ansökan om reell kompetens/undantag ska du ladda upp ett brev där du ansöker om reell kompetens/undantag och motiverar varför du bedömer att du kommer att klara utbildningen trots att du inte har de officiella meriter och betyg som utbildningen kräver. Det CV som du laddar upp tillsammans med din ansökan ska vara utförligt och styrkt med bilagor (dokumentation av studier och/eller yrkeslivserfarenhet). Du kan styrka ditt CV med t.ex. intyg från arbetsgivare, eller andra som du har arbetat tillsammans med, program, recensioner eller liknande. Intyg ska vara underskrivna. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.
    
  5. Om du inte har Engelska 6/B eller motsvarande kan du visa din behörighet på andra sätt:
   Du kan även visa prov på dina språkkunskaper genom att uppvisa resultat från ett internationellt erkänt prov i engelska (TOEFEL, IELTS, Michigan English Language Assessment Battery eller University of Cambridge ESOL Examinations). Vi behöver ha ditt testresultat senast den 21 juni 2018.

   Du kan också ta det språkprov som anordnas lokalt i våra lokaler på DOCH i samband med urvalsprocessen. Observera att det lokalt anordnade språkprovet endast gäller vid ansökan till kurser/program inom DOCH.

   Studenter, som har studerat på universitetsnivå och haft engelska som undervisningsspråk, har vissa möjligheter att uppfylla språkkraven genom särskilt dispensförfarande.

   Mer information om hur du visar att du är behörig i engelska hittar du här.
    
  6. Ev. Godkänt behörighetsprov i dans i sökt dansgenre från DOCH
   Har du tidigare gjort ett godkänt behörighetsprov till Kandidatprogrammet i danspedagogik/Ämneslärarprogrammet i dans vid DOCH (tidigast inför antagning till hösten 2015) behöver du ange det i din ansökan. Då behöver du inte göra behörighetsprov på nytt om du söker i samma dansgenre utan blir direkt kallad till urvalsprov. OBS! ett godkänt behörighetsprov gäller endast för dansgenren det gjordes i. Söker du en annan dansgenre behöver du göra ett nytt behörighetsprov.
    
  7. CV
   Ladda upp en CV/meritförteckning som beskriver din bakgrund.
    
  8. Motiveringsbrev
   Motivering per sökt program/inriktning. Besvara följande frågor:
   - Varför söker du till programmet/inriktningen?
   - Beskriv din vision av dig själv i din framtida yrkesroll.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Efter att vi tagit emot din ansökan börjar behörighets- och urvalsprocessen. Alla sökande kallas till behörighetsprov. Efter behörighetsprovet får du besked om du är behörig och kan fortsätta i processen. Urvalet planeras ske i flera steg. Nedan beskrivs de olika stegen för att bedöma behörighet och göra urval. Efter avslutad antagningsprocess kommer du att få besked om du är antagen.

  Behörighetsprov

  Fokus för de tre proven är dansteknik, improvisation respektive bearbetning av givet rörelsematerial. På behörighetsprovet blir man godkänd eller underkänd. För att få godkänt på hela behörighetsprovet krävs godkänt på alla tre delproven. Bedömningen relaterar till det innehåll och de kriterier som är framskrivna för respektive delprov och genre. Du behöver delta i hela behörighetsprovet för att kunna antas till utbildningen.

  Urvalsprov

  Urvalet sker genom urvalsprov på DOCH. Bedömningen görs av en antagningsgrupp. Urvalsprov 1 består av tre prov. Dessa är dansprov i din genre, dansprov i annan genre och solo. Efter urvalsprov ett görs ett urval. De som går vidare från urvalsprov 1 kallas till urvalsprov 2. Urvalsprov 2 består av ett dansprov din genre. Du behöver delta i alla urvalsprov för att kunna antas till utbildningen.

  Utförlig information om antagningsprocessen hittar du här

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Ämneslärarprogram i dans med start höstterminen 2018 är 1 273 000 SEK. Undantag för de kurser som ges vid Stockholms universitet. Den totala avgiften påverkas av val av andraämne.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar