Ämneslärarprogram i dans
Information
Ansök

Ämneslärarprogram i dans

Ämneslärarprogrammet riktar sig till dig som vill undervisa i dans som konstnärligt ämne inom gymnasieskolan och som tycker det är spännande och stimuleras av att arbeta med unga människor.

Ämneslärarutbildningen i dans har utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och har i ett beslut 2021-05-04 fått det samlade omdömet hög kvalitet.

På SKH utbildar vi självständiga ämneslärare med stark förankring i både konst och vetenskap. Fokus i utbildningen är därmed kombinationen av dans som konstform, pedagogik och didaktik samt kurser med inriktning mot skolan.

Att vara ämneslärare i dans handlar i första hand om att vara lärare. I arbetet som lärare får du förmånen att följa och bidra till unga människors utveckling, skapa förutsättningar för deras lärande och möjlighet att växa som individer. Läraryrket är spännande och komplext och innebär att du utvecklar din kompetens inom dina ämnen och som lärare i det dagliga mötet med elever.

I utbildningen kombinerar vi kurser i dans och koreografi med kurser som förbereder dig för rollen som gymnasielärare. Dans är ditt förstaämne och du väljer även ett andra undervisningsämne som gör att du får en bredare kompetens. Detta andraämne läser du på Stockholms konstnärliga högskola (SKH) eller hos vår samarbetspartner Stockholms universitet. Du får en god grund för ett framtida yrkesliv inom gymnasieskola och närliggande fält.

En stor del av utbildningen består av kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna, till exempel pedagogik och didaktik, och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik. Det innebär att du under dina studier både får träna dig i att undervisa i dans och att skriva och diskutera om bland annat dans, koreografi, pedagogik, skola och samhälle. Ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv löper som en röd tråd genom utbildningen.

Du fördjupar dig också inom koreografi, i en vald dansgenre som är din huvudinriktning, och i andra dansgenrer som du väljer själv. Det innebär att du utvecklar dina danstekniska och koreografiska färdigheter, arbetar med kroppsliga och estetiska uttryck och fördjupar din konstnärliga förmåga.

Utbildningen är 5-5,5 år, vilket motsvarar tio eller elva terminer (beroende på vilket andra skolämne du väljer). Du inleder dina studier med ämnet Dans vid Stockholms konstnärliga högskola. Under termin 1–4 och 8–10 blandas ämnet Dans med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna och VFU. Under termin 5–7 läser du Dans med fördjupning i koreografi vid SKH eller ett annat skolämne vid Stockholms universitet. Om du väljer att läsa Svenska eller Samhällskunskap som ett andra skolämne innebär det att du läser ytterligare 30 högskolepoäng, dvs en elfte termin.

Målet är att du ska få de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna undervisa i och bidra till elevers kunskapsutveckling i dans och i ett annat ämne på gymnasiet. Men du ska också ha den självständighet som krävs för att kunna påverka och bidra till en utveckling av skolan.

Du har möjlighet att arbeta med olika dansgenrer men du söker med den genre som är din huvudinriktning och som du helst vill fördjupa dig i.

 • Läs mer om utbildningen

  Du läser kurser både på SKH och på Stockholms universitet och får möjlighet att välja ett andra undervisningsämne vid sidan av Dans. Detta andra ämne kan vara Dans med fördjupning i koreografi eller ett annat skolämne som du läser på Stockholms universitet.

  Ur innehållet

  * Dans 120 hp – dans, dansdidaktik, improvisation, koreografi och konstnärliga metoder

  * Annat ämne 90 hp – Dans med fördjupning koreografi eller annat skolämne

  * VFU, 30 hp - du gör praktik på gymnasiet

  * Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp – pedagogik, special- pedagogik, teorier om lärande, utbildningshistoria med mera

  Termin 1–2: studerar du ämnet Dans genom den valda huvudinriktningen och valda dansgenrer. Du studerar pedagogik och dans som vetenskapliga ämnen och utvecklar kunskap om dansämnets historia, dansdidaktik, koreografi och dansteori.

  Termin 3–4: läser du kurser på Stockholms universitet som Teorier om lärande, Utbildningshistoria och Läroplansteori.

  På SKH utvecklar du kunskap i specialpedagogik och ämnet Dans genom den valda huvudinriktning, dansdidaktik och koreografiska, konstnärliga metoder som fördjupas. Du skapar en föreställning i grupp och åker med den på en turné.

  Termin 5–7: väljer du att läsa antingen Dans med fördjupning koreografi med kurser som exempelvis Dansteori, Samtida koreografiska praktiker och Konstnärlig produktion eller så väljer du ett annat skolämne som läses vid Stockholms universitet.

  Termin 8–10: fördjupar du kunskaperna i ämnet Dans i form av exempelvis kurserna Dansämnets kroppsliga praktiker och Dans, media och mediering. Vi lägger stort fokus på vetenskaplig metod och självständigt arbete. En lång period av VFU genomförs där du  får en fördjupad insikt i din framtida roll som ämneslärare.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier, inklusive Engelska 6/B, och särskild behörighet i form av godkänt behörighetsprov.

  Vid antagning till det andra ämnet kontrolleras att du uppfyller särskild behörighet för det ämne du vill läsa.

   

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  För att kunna bli antagen till ämneslärarprogrammet i dans behöver du ha förkunskaper i den dansinriktning du söker.

  Våra studenter har oftast tränat dans inom frivilligverksamhet, gått estetiskt gymnasium eller folkhögskola innan de börjar hos oss.

  För att trivas som lärare är det viktigt att tycka att det är spännande att undervisa och arbeta med unga människor.

  Om du är osäker på om du ska välja kandidatprogrammet i danspedagogik eller ämneslärarprogrammet i dans så sök båda!

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format om inte annat anges.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Specifika krav från utbildningen

  • Ev. Godkänt behörighetsprov i dans i sökt dansgenre från

  Har du tidigare gjort ett godkänt behörighetsprov till Kandidatprogrammet i danspedagogik/Ämneslärarprogrammet i dans vid Stockholms konstnärliga högskola (tidigast inför antagning till hösten 2018) behöver du ange det i din ansökan. Då behöver du inte göra behörighetsprov på nytt om du söker i samma dansgenre utan blir direkt kallad till urvalsprov. OBS! ett godkänt behörighetsprov gäller endast för dansgenren det gjordes i. Söker du en annan dansgenre behöver du göra ett nytt behörighetsprov.
   

  3. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.
   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Efter att vi tagit emot din ansökan börjar behörighets- och urvalsprocessen. Alla sökande kallas till behörighetsprov. Efter behörighetsprovet får du besked om du är behörig och kan fortsätta i processen. Urvalet planeras ske i flera steg. Nedan beskrivs de olika stegen för att bedöma behörighet och göra urval. Efter avslutad antagningsprocess kommer du att få besked om du är antagen.

  Behörighetsprov

  Fokus för de tre proven är dansteknik, improvisation respektive bearbetning av givet rörelsematerial. På behörighetsprovet blir man godkänd eller underkänd. För att få godkänt på hela behörighetsprovet krävs godkänt på alla tre delproven. Bedömningen relaterar till det innehåll och de kriterier som är framskrivna för respektive delprov och genre. Du behöver delta i hela behörighetsprovet för att kunna antas till utbildningen.

  Urvalsprov

  Urvalet sker genom urvalsprov på SKH. Bedömningen görs av en antagningsgrupp. Urvalsprov 1 består av tre prov. Dessa är dansprov i din genre, dansprov i annan genre och solo. Efter urvalsprov ett görs ett urval. De som går vidare från urvalsprov 1 kallas till urvalsprov 2. Urvalsprov 2 består av ett dansprov din genre. Du behöver delta i alla urvalsprov för att kunna antas till utbildningen.

  Du kan läsa mer om antagningsproven här

  SKH följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och restriktioner gällande Corona-pandemin. Beroende på hur situationen med pandemin utvecklar sig under vintern och vilka restriktioner som medföljer, kan det bli så att antagningsproven inte kan genomföras på plats som planerat utan endast digitalt. Om det blir så kommer SKH att informera alla sökande om detta och om hur antagningsproven kommer att genomföras istället.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Ämneslärarprogram i dans med start höstterminen 2021 är 1 377 800 SEK. Undantag för de kurser som ges vid Stockholms universitet. Den totala avgiften påverkas av val av andraämne.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar