Ämneslärarprogram i dans

Ämneslärarprogrammet riktar sig till dig som vill undervisa i dans som konstnärligt ämne inom gymnasieskolan. Du har även möjlighet att inom programmet fördjupa dig i antingen koreografi eller inom ett teoretiskt ämne som du läser hos vår samarbetspartner Stockholms universitet (SU). Ämneslärarprogrammet i dans vilar på vetenskaplig grund och du får även en stark konstnärlig förankring. Ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv löper som en röd tråd genom utbildningen.

Att arbeta som ämneslärare på gymnasiet innebär att arbeta med ungdomar. I din lärarroll vägleder och stöttar du elever samt bidrar till deras utveckling till självständigt och kritiskt tänkande människor. Under din utbildning får du fördjupande ämneskunskaper i dans, koreografi och kreativa processer men även kunskaper som hör till lärarrollen som ledarskap, sociala relationer och betyg och bedömning.

Ämneslärarprogrammet omfattar tre delar 

  1. Ämnesstudier (180–210 högskolepoäng fördelade på två ämnen)
  2. Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) (60 högskolepoäng)
  3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (30 högskolepoäng)

Utbildningen är 5–5,5 års studier på heltid, vilket innebär tio eller elva terminer (beroende på vilket andra skolämne du väljer). Du inleder dina studier med ämnet dans vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Under termin 1–4 och 8–10 blandas ämnet dans med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Under termin 5–7 läser du dans med fördjupning i koreografi vid SKH eller ett annat skolämne vid Stockholms universitet (SU).

Ämnesstudier

I utbildningen går du kurser i dans, koreografi, danspedagogik och dansdidaktik som handlar om hur du kan undervisa i ämnet. Dans är ditt förstaämne och du väljer även ett andra undervisningsämne som gör att du får en bredare kompetens. Det kan antingen vara:

  • dans med fördjupning i koreografi (90 hp) som du läser vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

eller

  • ett teoretiskt ämne (90–120 hp) som du läser vid vår samarbetspartner Stockholms universitet (SU). Om du väljer att läsa svenska eller samhällskunskap som ett andra skolämne innebär det att du läser ytterligare 30 högskolepoäng, det vill säga en elfte termin.

Inriktningar

Du ansöker till programmet inom någon av följande inriktningar: jazz, klassisk balett, modern och nutida dans eller street. Den inriktning du antas till blir din huvudgenre som du fördjupar dig i. Du har sedan inom programmet möjlighet att arbeta med olika dansgenrer samt kompletterande träning och improvisation. Det innebär att du utvecklar dina danstekniska färdigheter och att du arbetar med kroppsliga och estetiska uttryck som fördjupar din konstnärliga förmåga.

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Under utbildningen lär du dig även sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll som lärare. I den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) behandlas undervisning och lärande, etik och värdegrund, det pedagogiska ledarskapet, skolans organisation och styrdokument, lärarens samhällsuppdrag, konflikthantering, sociala relationer samt demokratiuppdrag. Du utbildas också i att bedöma och betygsätta elevers kunskap.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

En viktig del av lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där du får använda dina teoretiska kunskaper och ämneskunskaper i praktiken. Under ett antal veckor är du i olika perioder ute i olika gymnasieskolor och gör din VFU/din praktik. Under VFU får du även möjlighet att utvecklas i lärarrollen, under ledning av erfarna och utbildade lärare och handledare.
Läs mer om Verksamhetsförlagd utbildning.

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Med en utfärdad ämneslärarexamen har du behörighet att ansöka om lärarlegitimation i dina ämnen inom gymnasieskolan. Du får en god grund för ett framtida yrkesliv inom gymnasieskola och närliggande fält.

Information

Studieperiod: 2 september 2024–3 juni 2029

Utbildningens omfattning: 300-330 hp

Huvudsakligt undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Stockholm

Studietakt: 100 %

Ämnesenhet: Danspedagogik

Utbildningsplan/kursplan:Ladda ner Ladda ner

""
Foto: Robert Larsson

Programansvarig Stina O'Connell

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se