Handledarutbildning för lärare - fristående kurs
Information
Ansök

Handledarutbildning för lärare - fristående kurs

Kursen vänder sig till dig som har en lärarexamen eller motsvarande och som har undervisat i ämnet dans inom grundskola, gymnasium eller kulturskola och som är eller vill bli VFU-handledare.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i din handledarroll och inblick i handledningens mål och strategier och belyser också problem som kan uppstå vid handledning. Kursen ges i samarbete med Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), Kungl. Musikhögskolan (KMH) och Konstfack vilket innebär att seminarierna ges vid olika lärosäten. Kursen är utvecklad i samarbete mellan de inblandade högskolorna för att möta behov och efterfrågan av att utbilda VFU-handledare för lärarstudenter vid respektive högskola.

Undervisning sker i form av föreläsningar och litteraturseminarier.

Kursinnehåll

 • Centrala begrepp, teorier och metoder för handledning både individuellt och i grupp
 • Handledningsprocessen: teorier och strategier, samtalsmetodik
 • Etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen
 • Planering och genomförande av en ministudie.

Kursen examineras genom en skriftlig och muntlig redovisning av en handledningsstrategi och en skriftlig och muntlig redovisning av en ministudie samt opponering.

 

"En utmärkt fortbildning med intressanta samtal. Kursen ger verktyg att förmedla den kunskap och erfarenhet en samlat på sig i sin danslärargärning. Som bonus tillkommer den fördjupade insikten om den egna praktiken", säger Pysse Schultz, danslärare vid Kungliga Svenska Balettskolan.

Kursansvariga: Stina O'Connell

Läs mer om VFU - Verksamhetsförlagd utbildning.

 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges över två terminer med både fysiska träffar och zoom-träffar, tre-fyra tillfällen per termin. De fysiska träffarna är dels på SKH/Institutionen för danspedagogik, dels på övriga högskolor.

  Fysiska träffar

  14/9 kl 13-15 Zoom. GIH värd. 

  20/10 kl 9-15 KMH. På plats.

  18/11 kl 9-15 KF. På plats.

  20/1 kl 9-15 Zoom. GIH värd

  14/2 kl 9-15 IDP/SKH. På plats

  15/3 kl 13-16 Zoom. KHM värd.

  27/4 kl 9-15 Zoom. Examination och utvärdering

  Kursansvarig:

  Stina O´Connell

  Lärare:

  Marie Aidehag, Konstfack,

  Anna Backman-Bister, KMH

  Pia Lundqvist, GIH

  Stina O´Connell, SKH

  samt inbjudna föreläsare

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå (90 hp från grundnivå) samt 

  Särskild behörighet

  • Lärarexamen eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Erfarenhet av att undervisa dans på högstadiet och gymnasiet.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Anmäl dig till kursen på antagning.se
  Sista ansökningsdag: 19 April 2022

   

  OBS! Att nedanstående underlag för eventuellt urval ska laddas upp i din ansökan på antagning.se  (Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar)

   

  1. Ladda upp ett CV där du listar de utbildningar, yrkeserfarenheter och andra erfarenheter som är relevanta för kursen
  2. intyg/betyg som styrker ditt CV

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 3 maj 2022 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).
  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 21 juni 2022*
  • Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2022.

   *Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser på fristående kurs sker urval. Urvalet sker efter de sökandes meriter från högskoleutbildning och/eller arbetslivserfarenhet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 48 750 SEK för studenter från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.