Handledarutbildning för lärare - fristående kurs
Information
Ansök

Handledarutbildning för lärare - fristående kurs

Kursen vänder sig till dig som har en lärarexamen eller motsvarande och som har undervisat i ämnet dans inom grundskola, gymnasium eller kulturskola och som är eller vill bli VFU-handledare.

Det här är en kurs som ger dig fördjupade kunskaper i din handledarroll och inblick i handledningens mål och strategier och belyser också problem som kan uppstå vid handledning.

Vi ger kursen i samarbete med Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), Kungl. Musikhögskolan (KMH) och Konstfack vilket innebär att seminarierna ges vid olika lärosäten.

Kursen är utvecklad i samarbete mellan de inblandade högskolorna för att möta behov och efterfrågan av att utbilda VFU-handledare för lärarstudenter vid respektive högskola.

Undervisning sker i form av föreläsningar och litteraturseminarier.

Kursinnehåll

 • Centrala begrepp, teorier och metoder för handledning både individuellt och i grupp
 • Handledningsprocessen: teorier och strategier, samtalsmetodik
 • Etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen
 • Planering och genomförande av en ministudie.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig och muntlig redovisning av en handledningsstrategi och en skriftlig och muntlig redovisning av en ministudie samt opponering.

Tidigare student om kursen

" Det här är en utmärkt fortbildning med intressanta samtal. Kursen ger dig verktyg att förmedla den kunskap och erfarenhet som du samlat på dig i din danslärargärning. Som bonus tillkommer den fördjupade insikten om den egna praktiken", säger Pysse Schultz, danslärare vid Kungliga Svenska Balettskolan.

Kursansvarig

Stina O'Connell

Läs mer om VFU - Verksamhetsförlagd utbildning.

 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges över två terminer med både fysiska träffar och zoom-träffar, tre-fyra tillfällen per termin. De fysiska träffarna är dels på SKH/Institutionen för danspedagogik, dels på övriga högskolor.

  Fysiska träffar

  läsår 2022/23:

  14/9 kl 13-15 Zoom. GIH värd. 

  20/10 kl 9-15 KMH. På plats.

  18/11 kl 9-15 KF. På plats.

  20/1 kl 9-15 Zoom. GIH värd

  14/2 kl 9-15 IDP/SKH. På plats

  15/3 kl 13-16 Zoom. KHM värd.

  27/4 kl 9-15 Zoom. Examination och utvärdering

  Läsår 2023/24

  13/9 GIH 13.00-16.00

  19/10 KMH 09.00-15.00

  17/11 Konstfack 09.00-15.00

  22/1 Zoomtillfälle 09.00-15.00

  13/2 SKH 09.00-15.00

  13/3 Zoomtillfälle 13.00-16.00

  25/4 Respektive lärosäte 09.00-15.00

  Kursansvarig:

  Stina O´Connell

  Lärare:

  Marie Aidehag, Konstfack,

  Anna Backman-Bister, KMH

  Pia Lundqvist, GIH

  Stina O´Connell, SKH

  samt inbjudna föreläsare

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå (90 hp från grundnivå) samt 

  Särskild behörighet

  • Lärarexamen eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Erfarenhet av att undervisa dans på högstadiet och gymnasiet.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se 

  Du ansöker till kursen i två steg

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se                    
   Sista ansökningsdag: 17 april 2023
   OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning.

   Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp styrkande dokumentation. Det gör du på antagning.se under Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.
   Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 2 maj 2023.
  2. Lämna in arbetsprov via antagning.se (enligt instruktioner nedan).
   Sista dag att lämna in arbetsprov via antagning.se: 17 april 2023

   

  Instruktioner för arbetsprov

  Om det är fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Du behöver ladda upp följande arbetsprover via antagning.se för att delta i ett eventuellt urval för den här kursen:

  1. Ladda upp ett CV där du listar de utbildningar, yrkeserfarenheter och andra erfarenheter som är relevanta för kursen
  2. intyg/betyg som styrker ditt CV

   

  Viktiga datum för din ansökan

  Sista ansökningsdag: 17 april 2023
  OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning!

  - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 2 maj 2023 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).

  Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2023.

  Sista svarsdag: 21 juli 2023.

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser på fristående kurs sker urval. Urvalet sker efter de sökandes meriter från högskoleutbildning och/eller arbetslivserfarenhet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 49 500 SEK för studenter från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.