Filmskådespeleri - fristående kurs
Information
Ansök

Filmskådespeleri - fristående kurs

Den här kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam skådespelare och som vill fördjupa din kunskap om, och erfarenhet av, att agera framför en kamera samt hur du kan berätta med filmmediet.

Är det en annan sorts skådespeleri framför en kamera än på exempelvis en scen? Hur stort kan jag spela – hur litet kan jag spela? Hur påverkas mitt skådespeleri genom att ibland ställa mig bakom kameran?

Genom att skapa en ensemble av skådespelare med grundläggande kunskap om praktiskt filmskapande både framför och bakom kameran, avser kursen att ge dig som skådespelare ökat inflytande över dina konstnärliga uttryck och din professionella karriär.

 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursens deltagare utgör gemensamt ett litet, rörligt och självständigt filmteam som utöver lärarledda filmövningar skapar flera scener och kortfilmer utifrån olika teman, genrer och tekniker. Undervisningen är bland annat inspirerad av metoder utvecklade av Sanford Meisner, Stanislavski, Ivana Chubbuk och Mel Churcher.

  Kursen innehåller bland annat skådespelarmoment som improvisation, scenförståelse, karaktärsarbete och kamerateknik (att agera framför kameran) med avsikt att stärka ensemblespel och skapa en gemensam terminologi. Kursens produktionsmoment är på en grundläggande nivå och utgörs av manusskrivande, filmfoto, filmljud, regi, produktion, dubb och redigering.

  Kursansvarig lärare är Matthew Allen, filmmakare, manusförfattare, regissör, skådespelare, acting coach och lektor i scenisk gestaltning på Stockholms konstnärliga högskola. Matthew har även undervisat och arbetat med filmprojekt i länder som Storbritannien, Filippinerna, Thailand, Vietnam, Brasilien och USA.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå

  Särskild behörighet:

  • 180 hp inom huvudområdet (skådespeleri)
  • Svenska 1, 2 och 3
  • Engelska 5

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har erfarenhet av att ha arbetat professionellt med filmskådespeleri för att kunna tillämpa och fördjupa dina kunskaper under kursen.

  Kursen kommer att bygga på ensemblearbete, så din erfarenhet av och förmåga att arbeta i en ensemble utifrån olika kompetenser, är avgörande.

  Det är viktigt att du är nyfiken på att lära dig nya saker och att du är intresserad av dina kurskamraters utveckling. 

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Så här söker du

  OBS! läs igenom instruktionerna nedan innan du skickar in din ansökan.

  1. Anmäl dig till kursen antagning.se
   Sista ansökningsdag: 17 oktober 2022 
    
  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan)

  Sista dag att lämna in arbetsprov för att delta i urval: 1 november 2022
   

  1. Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar

  Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 1 november
   

  Övriga viktiga datum

  • 1 november 2022 - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 9 december 2022 - Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.
  • 19 december 2022 - Sista svarsdag
    

  Instruktioner för arbetsprov

  Du behöver ladda upp följande arbetsprover via Varbi för att delta i urvalet för den här kursen.

  1. Personligt brev som inspelning (högst 4 min och 150 Mbit)

  Ladda upp en inspelning när du svarar på följande två frågor: 

  - Hur relaterar kursens tema till din konstnärliga verksamhet/erfarenhet?

  - Vad i din egen verksamhet önskar du utveckla/fördjupa/reflektera kring?

  Högst 4 minuter (max 150Mbit). Använd MP4

  3. Ett arbetsprov i form av videoklipp/showreel (högst 5 min och 150 Mbit)

  Ladda upp en video på tidigare arbete om högst 5 minuter. Välj material som representerar dig som skådespelare. Om du inte har en showreel som visar dina tidigare erfarenheter så går det bra att spela in 2 scener som du väljer själv.  Max 150 Mbit, använd MP4. Du kan behöva minska videons storlek innan du laddar upp den.

  Läs mer här om hur du konverterar din film.

   

  Gör så här för att ladda upp dina arbetsprov via Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.

  4. Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för arbetsprovssystemet Varbi:
  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än antalet tillgängliga platser så gör högskolan ett urval. Urvalet baseras på det inskickade material som högskolan efterfrågar. Prov och intervjuer kan förekomma.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 267 000 SEK.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.

Relaterat

Liknande utbildningar