Matthew Allen
Lektor i scenisk gestaltning

Matthew Allen

Avdelning: Institutionen för skådespeleri
E-post: matthew.allen@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 641

Act: verb. To take action; to do something.
Acting is the ability to live truthfully under a given imaginary circumstance. SANFORD MEISNER

De metoder jag undervisar i är en blandning av olika stilar. Metoderna baseras på mina studier i Meisnerteknik vid New Yorks Neighborhood Playhouse School of the Theatre. Meisners undervisning utformades av hans samarbete med den berömda och inflytelserika Group Theatre som grundades 1931 och som bland annat hade Stella Adler, Lee Strassberg och Elia Kazan som medlemmar.

Jag har arbetat mycket inom teatern både som skådespelare och regissör. Mina uppsättningar har rört sig inom ett spektra från skissartade komedier till Shakespeare och Tjechov. Under flera år arbetade jag med film och då främst som manusförfattare och regissör. I min undervisning integrerar jag den erfarenheten och kombinerar det med övningar och tekniker som jag har utvecklat under de senaste 25 åren som pedagog. Mitt undervisningsmål är att ge studenterna tydliga och användbara verktyg som hjälper dem att bygga en stabil grund i deras konstnärliga strävan oavsett stil, media eller genre. I övningar som handlar om att vara närvarande i varje ögonblick – från det ena ögonblicket fram till nästa oväntade ögonblick – i den sceniska situationen tränas skådespelarstudenterna i att lyssna, arbeta spontant och svara på impulser från sina medspelare.

Mitt arbete fokuserar på att hjälpa studenterna att utveckla starka ”teatermuskler”. Det begreppet inkluderar livlig fantasi, smidig röst och kropp, känslomässigt djup och en förståelse för mänskligt beteende i olika situationer. I Hamlet (akt III, scen 2) låter Shakespeare Hamlet ge råd till skådespelarna. Råd som är eleganta i sin enkelhet. Jag har valt ett par av Hamlets råd för att klargöra mitt arbetssätt.

”Framför talet så som jag deklamerade det för er, lätt och ledigt.”

Tillåt texten att flyta med i pjäsens naturliga rytm. Låt texten andas så att ordens färg, form och poesi framträder. Ta tid på dig – men samtidigt – slösa inte bort den.

”Och såga inte alltför mycket med händerna i luften, så här, utan gör allt med måtta. För mitt i strömmen och stormen, ja, jag kan gott säga virvelvinden av passioner, måste ni eftersträva en viss behärskning, så att det verkar naturligt.”

Det är vanligt att en oerfaren skådespelare pressar fram text, röst, känslor och fysiska rörelser i ett försök att injicera ”energi” i scenerna. Resultatet blir ofta utan nyanser. Det är viktigt för skådespelaren att hitta en mjukhet och smidighet i den sceniska situationen. Shakespeare råder oss inte att slappna av. Han råder oss att göra oss ”redo”. Min tolkning är att det handlar om att vara närvarande, alert, öppen och mottaglig.

”Men var inte heller för tam – låt ditt sunda förnuft vägleda dig. Lämpa spelet efter texten och texten efter spelet, och se särskilt till att du inte överskrider gränsen för det naturliga.”

Shakespeare ber oss att förfina vår smak, agera trovärdigt i enlighet med karaktärens handlingar. Varför? Därför att en känsla alltid är en konsekvens av en handling.

”Alla sådana överdrifter strider nämligen mot skådespelarkonstens syfte som från första stund har varit och alltid ska förbli att hålla upp en spegel för naturen… Om detta framställs på ett överdrivet eller slappt sätt, kan det nog få okunnigt folk att skratta, men det måste reta förnuftiga människor.”

Många oerfarna skådespelare gör misstaget att fokusera på hur de borde känna, vilken känsla de ska spela och vad resultatet borde vara. Ett känslomässigt medvetet agerande kan vara en fälla som leder till klichéer. En skådespelare behöver öva upp förmågan att ”ta regi” och översätta regin så att den genom en praktisk tillämpning blir till en scenisk handling. Vad det gäller begreppet förställning i skådespelarkonst har det tekniska kunnandet en betydelse. Jag tolkar det som att Shakespeare vill säga oss: Det är ok att förställa sig, men gör det så sant och skickligt att vi inte märker det.

Min ambition är att varje student vid slutet av sin utbildning har börjat utveckla en egen teknik som bygger på en integrering av den egna fantasin, kunskap från utbildningen, erfarenheter och konstnärlig instinkt.

Hamlet i översättning av Britt G. Hallqvist, Ordfront förlag, 1986, ISBN 9789170379673