Dans för barn och unga - didaktik 2 - kulturskoleklivet
Information
Ansök

Dans för barn och unga - didaktik 2 - Kulturskoleklivet

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din dansundervisning med barn och unga. Kursen riktar sig i första hand till dig som är danspedagog inom kulturskolan och/eller har en konstnärlig utbildning och är nyfiken på att arbeta med dans inom kulturskolan, med barn och unga. Kursen ingår i satsningen Kulturskoleklivet.

Information om kursen:

Kulturskoleklivet är regeringens satsning för att möta fortbildningsbehovet inom kulturskolan och vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig samt till dig som är konstnär och vill undervisa som kulturskolepedagog. 

Fokus i kursen ligger på grundläggande dansteknik, i olika genrer, för barn och unga i åldrarna 7-16 år. Under kursen får du som student möjlighet att arbeta och utveckla praktik och teori för undervisning med barn och unga. Du får också en kortare introduktion till forskning inom fältet samt kännedom om barns utvecklingsstadier både motoriskt och kognitivt kopplat till dans. Vi arbetar praktiskt i dansstudio med ämnesdidaktik och kompletterar studierna med föreläsningar och seminarier kring litteraturen. Vi kommer även gå igenom intervjumetod och forskningsetiska principer med särskilt fokus på barn och unga. På kursen undervisar Elisabet Sjöstedt Edelholm, Camilla Wiehen och gästlärare inom det danspedagogiska fältet.

.

Hitta fler kurser inom danspedagogik.

 • Läs mer om utbildningen

  Innehåll/Schema

  Kursen pågår mellan vecka 12 och vecka 19. Undervisning sker på fredagar och lördagar under några av veckorna. Däremellan har studenten eget arbete.

  Schemalagda tider

  Vecka 12

  Fredag 09.00-17.00

  Lördag 10.00-15.00

  Vecka 14

  Fredag 09.00-17.00

  Lördag 10.00-15.00

  Vecka 16

  Fredag 09.00-17.00

  Lördag 10.00-15.00

  Vecka 17

  Fredag 09.00-17.00

  Lördag 10.00-15.00

  Vecka 19

  Fredag 09.00-17.00

  Lördag 10.00-15.00

  Alla tider är inte lärarledda utan innefattar även tid för egna studier.

  Kursansvarig – Elisabet Sjöstedt Edelholm

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på högskolenivå.

  Särskild behörighet
  - Engelska 6, eller motsvarande
  - Dansdidaktik 1, eller motsvarande
  - 15 hp i kurser med didaktisk inriktning eller motsvarande professionell verksamhet.

   

   

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Behörighet

  Längre ner finns behörighetskraven för kursen. Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • Ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • Dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   

  Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens.

  Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven:

  •  Engelska 6, eller motsvarande
  •  Dansdidaktik 1, eller motsvarande
  • 15 hp i kurser med didaktisk inriktning eller motsvarande professionell verksamhet
  • Om du inte har de betyg som behövs kan du ansöka om reell kompetens

   

  Övrig dokumentation som behövs för antagningsprocessen

  • Ditt CV, här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet sker utifrån de sökandes meriter från högskoleutbildning och/eller arbetslivserfarenhet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 46 500 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.