Information
Ansök

Ämneslärarprogram i dans

Ämneslärarprogrammet riktar sig till dig som vill undervisa i dans som konstnärligt ämne inom gymnasieskolan och som är intresserad och stimuleras av att arbeta med unga människor. På SKH utbildar vi självständiga ämneslärare med stark förankring i både konst och vetenskap. Fokus i utbildningen är därmed kombinationen av dans som konstform, pedagogik och didaktik samt kurser med inriktning mot skolan.

Utbildningen är öppen för sen anmälan

Sen anmälan innebär att det fortfarande är möjligt att söka utbildningen, att ansökningarna bedöms i den ordning de kommer in. Se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Att vara ämneslärare i dans handlar i första hand om att vara lärare. I arbetet som lärare får du förmånen att följa och bidra till unga människors utveckling, skapa förutsättningar för deras lärande och möjlighet att växa som individer. Läraryrket är intressant och komplext och innebär att du utvecklar din kompetens inom dina ämnen och som lärare i det dagliga mötet med elever.

I utbildningen kombinerar vi kurser i dans och koreografi med kurser som förbereder dig för rollen som gymnasielärare. Dans är ditt förstaämne och du väljer även ett andra undervisningsämne som gör att du får en bredare kompetens. Detta andraämne kan vara Dans med fördjupning i koreografi (90 hp) som du läser på Stockholms konstnärliga högskola (SKH), där du  ytterligare fördjupar dej i ämnet. Bland annat gör du ett självständigt arbete om 15 hp. Eller så väljer du ett teoretiskt ämne (90-120 hp) som du läser vid vår samarbetspartner Stockholms universitet (SU). Du får en god grund för ett framtida yrkesliv inom gymnasieskola och närliggande fält.

En stor del av utbildningen består av kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna, till exempel pedagogik och didaktik, och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik. Det innebär att du under dina studier både får träna dig i att undervisa i dans och att skriva och diskutera om bland annat dans, koreografi, pedagogik, skola och samhälle. Ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv löper som en röd tråd genom utbildningen.

Du fördjupar dig också i en vald dansgenre som är din huvudinriktning, och i andra dansgenrer som du väljer själv samt kompletterande träning och improvisation. Det innebär att du utvecklar dina danstekniska färdigheter, arbetar med kroppsliga och estetiska uttryck och fördjupar din konstnärliga förmåga.

Utbildningen är 5-5,5 år, vilket motsvarar tio eller elva terminer (beroende på vilket andra skolämne du väljer). Du inleder dina studier med ämnet Dans vid Stockholms konstnärliga högskola. Under termin 1–4 och 8–10 blandas ämnet Dans med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna och VFU. Under termin 5–7 läser du Dans med fördjupning i koreografi vid SKH eller ett annat skolämne vid Stockholms universitet. Om du väljer att läsa Svenska eller Samhällskunskap som ett andra skolämne innebär det att du läser ytterligare 30 högskolepoäng, dvs en elfte termin.

Målet är att du ska få de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna undervisa i och bidra till elevers kunskapsutveckling i dans och i ett annat ämne på gymnasiet. Men du ska också ha den självständighet som krävs för att kunna påverka och bidra till en utveckling av skolan.

Du har möjlighet att arbeta med olika dansgenrer men du söker med den genre som är din huvudinriktning och som du helst vill fördjupa dig i.

Du kan ansöka till programmet inom någon av följande dansgenrer: Jazz, Klassisk balett, Modern och nutida dans, samt Street.

 • Läs mer om utbildningen

  Du läser kurser både på SKH och på Stockholms universitet och får möjlighet att välja ett andra undervisningsämne vid sidan av Dans. Detta andra ämne kan vara Dans med fördjupning i koreografi eller ett annat skolämne som du läser på Stockholms universitet.

  Ur innehållet

  * Dans 120 hp – dans, dansdidaktik, improvisation, koreografi och konstnärliga metoder

  * Annat ämne 90 hp – Dans med fördjupning koreografi eller annat skolämne

  * VFU, 30 hp - du gör praktik på gymnasiet

  * Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp – pedagogik, specialpedagogik, teorier om lärande, utbildningshistoria med mera

  Termin 1–2: studerar du ämnet Dans genom den valda huvudinriktningen och valda dansgenrer. Du studerar pedagogik och dans som vetenskapliga ämnen och utvecklar kunskap om dansämnets historia, dansdidaktik, koreografi och dansteori.

  Termin 3–4: läser du kurser på Stockholms universitet som Teorier om lärande, Utbildningshistoria och Läroplansteori.

  På SKH utvecklar du kunskap i specialpedagogik och ämnet Dans genom den valda huvudinriktning, dansdidaktik och koreografiska, konstnärliga metoder som fördjupas. Du skapar en föreställning i grupp och åker med den på en turné.

  Termin 5–7: väljer du att läsa antingen Dans med fördjupning koreografi med kurser som exempelvis Dansteori, Samtida koreografiska praktiker och Konstnärlig produktion eller så väljer du ett annat skolämne som läses vid Stockholms universitet.

  Termin 8–10: fördjupar du kunskaperna i ämnet Dans i form av exempelvis kurserna Dansämnets kroppsliga praktiker och Dans, media och mediering. Vi lägger stort fokus på vetenskaplig metod och självständigt arbete. En lång period av VFU genomförs där du  får en fördjupad insikt i din framtida roll som ämneslärare.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier, inklusive Engelska 6/B, och särskild behörighet i form av godkänt behörighetsprov.

  Vid antagning till det andra ämnet kontrolleras att du uppfyller särskild behörighet för det ämne du vill läsa.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  För att kunna bli antagen till ämneslärarprogrammet i dans behöver du ha förkunskaper i den dansinriktning du söker.

  Våra studenter har oftast tränat dans inom frivilligverksamhet, gått estetiskt gymnasium eller folkhögskola innan de börjar hos oss.

  För att trivas som lärare är det viktigt att tycka att det är spännande att undervisa och arbeta med unga människor.

  Om du är osäker på om du ska välja kandidatprogrammet i danspedagogik eller ämneslärarprogrammet i dans så sök båda!

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Utbildningen är öppen för sen anmälan

  Sen anmälan innebär att det fortfarande är möjligt att söka utbildningen, att ansökningarna bedöms i den ordning de kommer in. Se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!

  Du ansöker till programmet i två steg

  1. Anmäl dig till programmet på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 10 februari 2023
   OBS! Välj "Hösten 2023" för din sökning!
  2. Registera dig i Varbi (enligt instruktioner nedan):
   Sista dag att registrera sig i Varbi: 10 februari 2023

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • 1 februari 2023: Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet*
  • 1 februari 2023: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 5 maj 2023: Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.

   

  * 21 juni är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett svenskt gymnasium.

     5 juli är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett utländskt gymnasium eller IB-gymnasium.

     5 juli är sista kompletteringsdag för dig ska komplettera med provresultat för engelska eller svenska.

   

  Gör så här för att registrera dig i Varbi

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information.
  3. Obs! ange det ansökningsnummer du fick i samband med att du skickade in din ansökan via antagning.se

   

  Obs! Varbi kommer att användas för den fortsatta kommunikationen med dig som sökande under ansökningsprocessen. Vi ber dig därför att registrera dig i systemet och ange ditt ansökningsnummer från antagning.se.

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval sker i flera steg. Bedömningen av betyg görs av Universitets- och högskolerådet.

  Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp vid SKH som består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut.

  Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om antagningsprocessen hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för Ämneslärarprogram i dans med start höstterminen 2023 är 148 500 SEK för första terminen och 1 363 034 SEK för programmet som helhet inkl. Dans med fördjupning koreografi. För programmet som helhet inkl. andraämne vid Stockholms universitet är studieavgiften för programmet som helhet 812 534 SEK. 

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar