Särskilt pedagogiskt stöd

På SKH ska alla kunna studera på lika villkor och ha samma möjligheter att genomföra sina studier oavsett funktionsvariation. Om du som student har en funktionsvariation som påverkar din förmåga att studera så kan du ha rätt till särskilt pedagogiskt stöd.

I Diskrimineringslagen används begreppet funktionsnedsättning och eftersom denna text avser de rättigheter du som student har enligt Diskrimineringslagen kommer detta begrepp att användas nedan.

Om du är student vid Stockholms konstnärliga högskola och har en eller flera funktionsnedsättningar som påverkar dina studier är du välkommen att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. Funktionsnedsättningen måste vara varaktig för att du ska ha rätt till stöd.

Det kan till exempel vara:

 • läs- och skrivsvårigheter/dyslexi,
 • psykisk ohälsa, 
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
 • hörselnedsättning, 
 • synnedsättning,
 • rörelsehinder
 • eller kroniska sjukdomar.

Du ska kunna visa intyg på funktionsnedsättningen.

Om du har läshinder och behöver tillgång till talsyntes och inläst litteratur så kan du kontakta biblioteket direkt för att få tillgång till dessa system. Här hittar du mer information om läshinder och vilket stöd du kan få

Tillfällig skada

Har du en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av det här stödet eftersom den inte är varaktig. Behöver du tillfälligt stöd ska du istället vända dig till program- eller kursansvarig på din institution.

Det är viktigt att du är ute i god tid och att diskussionerna kring stöd och anpassningar kommer igång så snart du blivit antagen.

Så här ansöker du:

Efter att du blivit antagen kan du göra en anmälan via Nais (Nationellt administrations- och informationssystem). Det gör du genom att logga in i systemet Nais via länken nedan och fylla i din ansökan i ett webbformulär. I ansökan ska du ladda upp ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning och beskriva din studiesituation.

 • Du söker om stöd i NAIS, Kom ihåg att ha intyg redo att ladda upp
 • När du ansökt i NAIS kontaktar samordnaren dig för ett samtal om dina specifika förutsättningar
 • Under mötet bestäms hur ni ska planera eventuellt stöd och uppföljning
 • Efter kontakt med samordnaren skapas ett beslut eller rekommendation i NAIS
 • Du skriver ut eller visar upp beslutet/rekommendationen för kursansvarig för att se vilket stöd som är möjligt utifrån lärandemålen på den specifika kursen.

Ansök om pedagogiskt stöd här på Nais webbplats.

Du är alltid välkommen att boka in en tid med samordnaren om du har frågor som rör ansökan. Kontakta pedagogisktstod@uniarts.se.

Vi rekommenderar att du visar upp beslut och/eller rekommendation när du pratar med ansvariga på din utbildning.

Du som redan har ett beslut eller rekommendation, är alltid välkommen att boka en tid med samordnaren för uppföljning eller ändring av det särskilda pedagogiska stödet.

Olika typer av stöd

Det finns olika sorters stöd som du som student kan få. Stödet utgår ifrån dina behov. Det kan till exempel vara

 • utökad handledartid
 • mentorstöd
 • anteckningsstöd
 • talböcker
 • tillgång till tolk
 • förlängd tid på examinationer

Kontakt

Samordnare: Tomas Nilsson
E-post: pedagogisktstod@uniarts.se

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se