Stöd och verktyg

Här finns information om våra stödfunktioner och IT-system såsom lärplattformen, särskilt pedagogiskt stöd och studenthälsan.
  • IT

   Som student får du ett användarkonto och därigenom tillgång till våra system så som mejl, kopiering och trådlöst nätverk.
  • Bibliotek

   Biblioteket på SKH finns på tre adresser och innehåller bland annat böcker, tidskrifter, databaser, film, musik, noter, och pjäs- och filmmanus. Här finns också ett stort arkiv. På de här sidorna hittar du all information du behöver för att använda biblioteket, arkivet och deras resurser.
  • Särskilt pedagogiskt stöd

   På SKH ska alla kunna studera på lika villkor och ha samma möjligheter att genomföra sina studier oavsett funktionsvariation. Om du som student har en funktionsvariation som påverkar din förmåga att studera så kan du ha rätt till särskilt pedagogiskt stöd.
  • Ladok

   Ladok är en tjänst för studiedokumentation där du kan administrera dina studier. Du kan bland annat kursregistrera dig, se resultat på dina kurser, skriva ut intyg* och ansöka om examensbevis.
  • Canvas

   Är den lärplattform som används på SKH. Här har du tillgång till kursrum för dina kurser och information så som kursplaner, studiehandledningar och examinationsuppgifter. Du får tillgång till ditt kursrum i Canvas när du är registrerad på kursen och kursansvarig lärare publicerat kursrummet.
  • Studenthälsan

   Som student vid Stockholms konstnärliga högskola är du välkommen till Studenthälsan vid Stockholms universitet. Studenthälsan jobbar främst med förebyggande och hälsofrämjande arbete och inte med sjukvård.
Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se