Upphandling

Upphandlingar görs i enlighet med Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Det finns olika former av upphandling och vilken som används beror på det beräknade värdet av den upphandlade varan eller tjänsten.

Vid anskaffningar vars värde överstiger gränsen för direktupphandling sker en upphandling via upphandlingssystemet TendSign. Om avrop från statliga ramavtal görs behöver inte denna gräns beaktas.

Till Aktuella upphandlingar i TendSign