STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA

Kreativ Korsbefruktning

Inom film, media, teater och annan scenkonst vill vi bygga en vital lärandemiljö som stimulerar studenter, lärare och forskare att mötas och överskrida gränserna för varandras konstarter.

Genom att erbjuda alla dessa utbildningar under samma tak vill vi skapa ett klimat som gynnar kreativ korsbefruktning.

Vill du söka en utbildning på Stockholms dramatiska högskola?
Klicka här för att komma till vår utbildningssök.

Vi är Stockholms dramatiska högskola

Stockholms dramatiska högskola (StDH) utbildar och forskar inom film, radio, tv, teater och annan scenkonst.

Vi vill stimulera studenter, lärare och forskare till att mötas och överskrida gränserna för varandras konstarter. Studenterna ges under studietiden naturliga möjligheter att bygga sina nätverk och kunna skapa spännande samarbeten, som gagnar deras framtida möjligheter i arbetslivet.

Antal studenter varierar mellan ca 250-300 per år.

Antal utbildningar: 22 kandidatutbildningar, ett antal fristående kurser samt magister- och masterprogram.
Hitta din utbildning

Antal sökande varierar från 1 till 118 sökande per utbildningsplats. Med utbildningsplats avses såväl plats på utbildningsprogram som på fristående kurs. 
Hur många sökte till respektive kandidatutbildning tidigare år?

Antal lärare på StDH är ca 120 personer.

Filminspelning_Foto_Anders-Bohman_1100x620.jpg
Filminspelning. Foto: Anders Bohman
 

Institutioner

Stockholms dramatiska högskola har tre institutioner. Varje institution leds av en prefekt, som också är chef för de lärare som är knutna till institutionen. De utbildningar som högskolan ger utformas på institutionerna. 

 • Institutionen för film och media utbildar för yrken inom dokumentärfilm, fiktionsfilm, radio och tv: animatörer, dokumentärfilmare, filmfotografer, filmklippare, filmljudtekniker, filmmanusförfattare, filmproducenter, filmregissörer, produktionsdesigners, radio- och tv-producenter.
 • Institutionen för scenkonst utbildar för yrken som arbetar ”runt och bakom” scenen med teater, dans, performance och annan scenkonst:  dramatiker, dramaturger, kostymdesigners, ljud- och ljusdesigners, mask- och perukdesigners, scenografer, scenkonstproducenter, teaterregissörer och teatertekniker.
 • Institutionen för skådespeleri utbildar för yrken som ofta innebär jobb med både scen- och medieproduktion: skådespelare och mimskådespelare. På denna institution har vi även gett utbildningen Skådespelarprogrammet på svenskt teckenspråk.
Foto-Per-Bolkert_Namnet_1100x620.jpgUr föreställningen "Namnet". Foto: Per Bolkert
 

Historik

Stockholms dramatiska högskola (StDH) ingår sedan 2014 i Stockholms konstnärliga högskola (SKH), tillsammans med DOCH Dans och Cirkushögskolan och Operahögskolan. StDH bildades 2011, då Teaterhögskolan och Dramatiska institutet gick samman.

Men hur började alltihop?
För att förstå hur allt hänger samman, får vi ta ett långt kliv tillbaka – ända till Gustav den III:s och bröderna Lumières dagar...

1787
Gustav III startar utbildningen av skådespelare. Den var länge knuten till Kungliga dramatiska teatern i Stockholm under namnet Dramatens elevskola.

1895
Biofilmen föds 28 december 1895 när bröderna Lumière visar dukprojicerad film i världens första biograf i Paris. Succé och stort publiktryck; intresset för film ökar och många vill lära sig mer om filmproduktion och filmiskt berättande, men det skulle dröja innan vi fick en filmskola i Sverige.

1944
Filmbranschen utvecklas snabbt. Just 1944 produceras inte mindre än 44 svenska filmer, däribland Hets, manus Ingmar Bergman, regi Alf Sjöberg. Filmbolagen lär upp olika typer av filmarbetare för att möta det växande behovet.

1964
Dramatens elevskola upphör för att ge skådespelareleverna möjlighet till en koncentrerad utbildning, för att på det viset slippa teatrarnas allt större krav på att eleverna ska statera och medverka i småroller. Skådespelarutbildningen skiljs från teatern och stockholmsskolan får namnet Statens skola för scenisk utbildning, oftast kallad Scenskolan, ett namn som fortfarande lever kvar.

Svenska filminstitutet startar Filmskolan i Europafilms lokaler i Sundbyberg – Sveriges första formella filmutbildning. Filmutbildningen skiljs från filmbolagen på samma sätt som teaterutbildningen skiljs från teatrarna.

1970
Dramatiska institutet grundas och flyttar in i det nybyggda Filmhuset på Gärdet. Många av lärarna följer med från Filmskolan. Förutom filmutbildningen startar också utbildningar inom teater, radio, tv samt den Allmänpraktiska mediautbildningen, AP-linjen.

1976
Scenskolan flyttar in på Allhelgonagatan på Södermalm.

1978
I Stockholm utbildas skådespelarna nu vid en självständig konstnärlig högskola: Scenskolan i Stockholm. I övriga landet är skådespelarutbildningarna knutna till universiteten.

Även Dramatiska institutet blir en konstnärlig högskola och KU, det konstnärliga utvecklingsarbetet, börjar organiseras. Grunden är konst, inte vetenskap.

1985
De flesta programmen på Dramatiska institutet blir treåriga. Dessförinnan var de flesta tvååriga.

Scenskolan byter namn till Teaterhögskolan i Stockholm.

1988-1992
Mellan dessa år startar Dramatiska institutet utbildningar i teaterteknik, filmklippning, dokumentärfilm och en i att skriva filmmanus.

1993
Mimskådespelarutbildningen flyttar från Danshögskolan till Teaterhögskolan och blir 3,5-årig. Skådespelarutbildningen blir nu fyraårig.

För första gången i Sverige anordnar Teaterhögskolan en skådespelarutbildning på teckenspråk. Den är 3,5-årig och tre studenter utexamineras 1996.

På Dramatiska institutet omarbetas Allmänpraktisk mediautbildning och får namnet Media Estetik Pedagogik.

1995
Dramatiska institutet startar en utbildning för tv-producenter.

1997
Dramatiska institutet startar kurser inom interaktiva medier.

2001
Dramatiska institutet omorganiserar utbildningen för att anpassa den till arbetssättet i branschen. Film- och teaterstudenterna jobbar nu genom hela processen i team.

2004
Dramatiska institutet flyttar från lokalerna i Filmhuset till ett eget nybyggt hus på Valhallavägen 189 i Stockholm, i direkt anslutning till Filmhuset.

2007
En ny utbildnings- och examensstruktur införs på landets högskolor enligt Bolognamodellen, vilket innebär att utbildningar nu ges på kandidatnivå (tre år), masternivå (två år) och magisternivå (ett år) på både Teaterhögskolan och Dramatiska institutet.

2008
I juni flyttar Teaterhögskolan till nya lokaler på Valhallavägen och blir granne med Dramatiska institutet.

Dramatiska institutet startar en utbildning för kostymtecknare (heter idag Kostymdesign). Kandidatutbildningarna Radio och Tv går från tvååriga till att bli treåriga.

2009
I april lämnar Dramatiska institutets och Teaterhögskolans styrelser ett förslag till regeringen att de två högskolorna borde slås ihop till en högskola.

2011
Den 1 januari föds Stockholms dramatiska högskola när Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm går ihop.

Skådespelarprogrammet på svenskt teckenspråk, den andra i sitt slag, startar under höstterminen.

2012
Tack vare sammanslagningen startar nu de "nya" kandidatutbildningarna som bygger på ökat samarbete mellan de tre institutionerna: Film och media, Scenkonst och Skådespeleri.

2014
Stockholms konstnärliga högskola etableras. DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola går samman för att etablera en ledande internationell utbildnings- och forskningsmiljö.

Perukmakeri_Foto-Daniel-Lagerlöf_1100x620.jpgPerukmakeri. Foto: Daniel Lagerlöf
 

Våra lokaler

Våra-lokaler_Foto-Björn-Nilsson_1100x620.jpgUtanför entrén till D-huset, Valhallavägen 189. Foto: Björn Nilsson
 

Stockholms dramatiska högskola (StDH) ligger placerad i två byggnader: D-huset och T-huset på Valhallavägen 189 respektive 193 i stadsdelen Gärdet. I husen låg tidigare Dramatiska institutet, färdigställt 2004, samt Teaterhögskolan i Stockholm som färdigställdes 2008.

Lokalerna är moderna med all utrustning som verksamheten behöver. Vi har 

 • två komplett utrustade film/tv-studior med plats för fullskalig produktion
 • tre teatrar med plats för 60-220 personer
 • en biograf med 85 platser.
   
D-huset-Foto-Per-Bolkert_1100x620.jpgStudiogången i D-huset, Valhallavägen 189. Foto: Per Bolkert


Studenterna arbetar i olika typer av repetitionssalar, undervisningsrum, grupprum, ateljéer och kontor. Dessutom sker undervisning och arbete i våra tre radiostudior och redigeringsrum för  ljud, film och video. För att kunna genomföra professionella produktioner finns verkstäder för trä, metall och måleri samt ateljéer och förråd för rekvisita och kostym.
 

Teater-1_clown_Foto-Bengt-Söderström_1100x620.jpg
En av våra teatersalonger i T-huset, Valhallavägen 193. Foto: Bengt Söderström


Hyra lokal

När vi inte använder våra lokaler hyr vi gärna ut dem. Vi har stor erfarenhet av uthyrning av teatrar, filmstudior och andra lokaler till rockband, filmbolag, mässor, teatrar och organisationer. Vi kan också hyra ut teknisk utrustning och teknisk personal.  
 

T-husets-korridor_Foto-Bengt-Söderström_1100x620.jpgT-husets teatersalongskorridor. Foto: Bengt Söderström

 

Tillgänglighet

Våra lokaler är moderna och i viss utsträckning anpassade för personer med funktionsnedsättning.

 • Vissa informationsskyltar har punktskrift.
 • Hissarna är utrustade med akustisk information och har lågt placerade manöverdon med taktil märkning.
 • Många av husens dörrar är utrustade med elektriska dörröppnare.
 • Utrymningslarmet har både ljus- och ljudsignal.
 • Teatrarna med fast publikgradäng samt biografen har utrymmen avsedda för personer som använder rullstol eller permobil.
 • På samtliga våningsplan finns toaletter avsedda för personer med funktionsnedsättning.
 • Parkeringsplats för personer med funktionsnedsättning finns i parkeringsgaraget, Borgvägen 20.
T-husets-entre_Foto-Bengt-Söderström_1100x620.jpg
T-husets entré. Bengt Söderström
 

Kontakt

Om du vill hyra lokal, få tillgång till vår parkeringsplats för personer med funktionsnedsättning eller ställa frågor om lokalerna:

Werner Kleinert
Fastighetsansvarig
08-49 400 561
werner.kleinert@uniarts.se

 

Hitta hit

Stockholms dramatiska högskola har sina lokaler i två hus på Valhallavägen 189 och 193. Entréerna ligger inne på gården.

T-bana: Åk röd linje 13 till Karlaplan, uppgång Valhallavägen (norra uppgången). Gå sedan Valhallavägen österut, mot Gärdet. Högskolan ligger på vänster hand efter Gärdesskolan.

Buss: Busslinjerna 1, 4, 56, 72 och 76 stannar nära Stockholms dramatiska högskola.
Rådgör med www.sl.se eller SL-info på 08-600 1000 för bästa förbindelse för dig.

Telefon

Telefon, växel: 08-49 400 000
Fax: 08-49 400 203

Adress

Postadress:
Stockholms dramatiska högskola
Box 24045
104 50 Stockholm

Besöks- och budadress: Valhallavägen 189, 115 53 Stockholm

Öppettider: Vardagar 08.30-15.00 (lunchstängt 12.00-12.30).

Leveransadress, gods: Borgvägen 22, 115 53 Stockholm

Faktureringsadress:
Stockholms konstnärliga högskola
FE 775
838 74 Frösön

Organisationsnummer: 202100-6560
Momsregistreringsnr / VAT: SE202100656001

E-post

Allmän information

E-post: info.stdh@uniarts.se

Information om våra utbildningar

E-post: studieinfo@uniarts.se
Telefon: 08-49 400 000

Folk

Söker du kontaktuppgifter till en specifik person? Klicka på Folk i huvudmenyn.

Hitta medarbetare på StDH