Projekt om kvalitetssäkring av forskning

Rektor har beslutat om ett uppdrag till en projektgrupp. Projektgruppens uppdrag är att hålla ihop och samordna arbetet med att tydliggöra och vidareutveckla delar av kvalitetssäkringen av forskning vid SKH. Delarna ska successivt pilottestas och implementeras.

Den projektgrupp som rektor har utsett består av:

  • Kvalitetssamordnare (projektledare)
  • Chef för Forskningskansliet
  • Forskningshandläggare

För projektet finns en styrgrupp som består av rektor, vicerektor för forskning och ordförande för Nämnden för utbildning och forskning.

Prefekter och profilprofessorer är referenspersoner.

Därutöver kan representanter från kärnverksamheten och förvaltningen involveras i olika delar av arbetet.

Projektet har under projektets gång kontakt med berörda för att informera och för att få del av den kunskap som finns om forskning och kvalitetssäkringsarbete.

För frågor, kontakta kvalitetssamordnare Lovisa af Petersens (lovisa.afpetersens@uniarts.se).