Dans och Cirkushögskolan

Nyskapande och experimentellt

Här utvecklas de nya konstnärskap som ska förändra vår idé om vad vi tror oss veta.

DOCH spetsutbildar cirkusartister, dansare, danspedagoger, danslärare och koreografer. Vi ger också verksamma konstnärer och pedagoger möjlighet till fortbildning. 

Vill du söka en utbildning på DOCH, Dans och Cirkushögskolan?
Klicka här för att komma till vår utbildningssök.

Vi är DOCH, Dans och Cirkushögskolan i Stockholm

Vår utbildning och forskning förenar hög kvalitet och kritisk reflektion med utrymme för nytänkande. Vårt mål är att utbilda självständiga artister, konstnärer och pedagoger väl rustade att möta det kommande yrkeslivet och att driva utvecklingen av dans- och cirkuskonsten framåt.

Som student på DOCH möter du en mångsidig lärarkår med gästlärare från hela världen. Du tränar i moderna cirkus­ och danslokaler – ofta till levande musik. Du studerar i en internationell miljö präglad av kunskap, kreativitet och respekt. På DOCH finns möjlighet till internationella utbyten och en nära koppling till forskning och den professionella miljön. Under din studietid kommer du att få en fördjupad kunskap om konstens betydelse och roll för människan och samhället. Du kommer att gå in och ut ur egna och andras konstnärliga processer och utforska ditt eget uttryck.

DOCH samarbetar med det omgivande konst- och vetenskapssamhället nationellt och internationellt och är ett nav i den svenska cirkus- och dansmiljön liksom den danspedagogiska. Vi erbjuder ett flertal utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå liksom fristående kurser och uppdragsutbildning. Vi driver och utvecklar den konstnärliga forskningen inom dans och cirkus. Danspedagogik har en del i dansen som konstnärligt ämne och en annan viktig del i pedagogik som vetenskapligt ämne och samarbetar med forsknings- och utbildningsmiljöer vid andra lärosäten. Våra professorer, doktorander och forskande lärare genererar ny kunskap inom forskningsinriktningen koreografi. På DOCH arbetar runt 55 fast anställda lärare och ett mycket stort antal gästlärare. Vi har cirka 200 studenter från ett 20-tal olika länder.

Kontakta oss som jobbar på DOCH

Institutionen för cirkus samlar alla program och kurser i cirkus

Vi arbetar med och forskar inom cirkustekniska kvalitéer och utvecklar de konstnärliga traditionerna för att uppnå en hög teknisk och konstnärlig kompetens. Studenterna ska tillägna sig kunskap om cirkusens många former och uttryck samt koppla det till det samtida konstfältet och därmed bidra till en expansion av cirkus som konstform.

Cirkusföreställning med Kandidatprogrammet i cirkus foto Einar Kling-Odencrants
Kandidatprogrammet i cirkus Foto: Einar Kling-Odencrants
 

Institutionen för dans samlar alla program och kurser i dans och koreografi

Vi utbildar och forskar i samtida dans och koreografi. Studenterna ska utveckla förmåga att delta i utvecklingen av och kritiskt granska de konstnärliga praktikerna vilket skapar möjligheter för de blivande danskonstnärerna att utmana det redan kända och verka för expansion inom området.

Dansföreställning med Kandidatprogrammet i dans foto Einar Kling-Odencrants
Kandidatprogrammet i dans. Foto: Einar Kling-Odencrants
 

Institutionen för danspedagogik samlar alla program och kurser inom det danspedagogiska fältet

Genom vår forskning och utbildning utvecklar vi danspedagoger och danslärare både konstnärligt och pedagogiskt. Studenterna fördjupar sin kunskap i och om dans, koreografi och konstnärliga processer ur ett samtida didaktiskt, estetiskt och sociokulturellt perspektiv vilket leder till att nya metoder och sammanhang utvecklas för att skapa, visa och lära dans.

Repetition Kandidatprogrammet i danspedagogik foto Tove Hellkvist
Kandidatprogrammet i danspedagogik. Foto: Tove Hellkvist
 

Musikenheten

Vid DOCH betonas vikten av musikalisk bildning. Därför engageras musiker för att undervisa i musik samt spela till klasser, examinationsuppgifter och konstnärliga produktioner. Musikenheten ingår i Institutionen för danspedagogik och ansvarar för att tillhandahålla relevant kunskap, utveckla kurser och evenemang samt stödja och utveckla musikens representativitet i verksamheterna i nära dialog med prefekter och lärare.

Historik

1963 startar Koreografiska institutet med en ettårig utbildning i koreografi. Lokalerna låg på Blanchegalleriet (numera Sverigehuset) i Stockholm.

1964 inrättas Danspedagogutbildningen och efter en flytt etableras verksamheten på Blasieholmstorg 8.

1965 blir Koreografiutbildningen och Danspedagogutbildningen treåriga.

1966 startar Mimutbildningen som försöksverksamhet (blir utbildningslinje 1977 och får Teaterhögskolan som ny huvudman 1993).

1970 blir utbildningen statlig under namnet Statens dansskola och verksamheten flyttar till nya lokaler i Filmhuset på Gärdet.

1978 ombildas Statens dansskola till högskola och får namnet Danshögskolan.

1985 inrättas nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, KU-nämnden.

1987 startar Folkdansutbildningen.

1990 flyttar Danshögskolan till lokaler på Sehlstedtsgatan 4 på Gärdet.

1992 inrättas den första professuren.

1993 startar Dansterapeututbildningen.

1994 startar Dansarutbildningen som en tvåårig fortbildning av dansare.

2001 antas den första doktoranden i samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet.

2005 startar Nycirkusutbildningen på kandidatnivå med lokalisering i Alby, utanför Stockholm.

2006 flyttar Danshögskolan till Brinellvägen 58 på KTH campus och Dansarutbildningen på kandidatnivå startas.

2008 startar Masterprogrammet i koreografi.

2008 startar Danshögskolans forskarutbildning i koreografi i samverkan med KTH och två doktorander antas.

2010 byter Danshögskolan namn till DOCH, Dans och Cirkushögskolan.

2011 startar Masterprogrammet i nya performativa praktiker.

2011 startar Ämneslärarprogrammet i dans.

2012 invigs DOCHs cirkushall.

2013 startar Masterprogrammet i samtida dansdidaktik.

2014 blir DOCH en del av Stockholms konstnärliga högskola

2016 startar Masterprogrammet i samtida cirkuspraktiker

Studenter

1963 10
1970 60
1980 60
1990 80
2000 150
2010 200

Rektorer

2014– Paula Crabtree
2006–2013 Efva Lilja
1996–2005 Kari Sylwan
1976–1996 Lena Malmsjö
1971–1976 Lilian Runestam
1963–1971 Bengt Häger
1963 Birgit Cullberg

facebook-logo-png-transparent-background.png DOCH på Facebook

Våra lokaler

DOCH har sin verksamhet samlad på KTH Campus i Stockholm. 2006 flyttade huvuddelen av verksamheten och förvaltningen in på Brinellvägen 58 och våren 2012 invigdes lokalerna på Brinellvägen 34, som inrymmer institutionen för cirkus och DOCHs cirkushall.

Brinellvägen 58

Huset på Brinellvägen 58 är byggt 1966 för Maskinteknik inom KTH. I huset fanns också Energiteknik som idag flyttat till grannhuset på Brinellvägen 68. Arkitekt var Gunnar Henriksson som även ritat Arkitekturhögskolan. Dåvarande Danshögskolan flyttade in i byggnaden 2006 och lokalerna omfattar ca 8000 m².

Våra_lokaler_B58_Håkan_Larsson_1500x1000.jpg
Brinellvägen 58. Foto: Håkan Larsson
 

Huset på Brinellvägen 58 har totalt 14 dansstudior inklusive fyra stora (som alla är ca 200 m² och har 9 meter i takhöjd), fyra mellanstora (ca 100-120 m²) och sex mindre (60-80 m²). Samtliga dansstudior och scenen har golvvärme. Scenen (ca 350 m²) är flexibel med flyttbara gradänger som gör att scenrummet kan förändras efter behov.

Våra_lokaler_B58_Jasmine_Attie_1500x1000.jpg
Brinellvägen 58. Foto: Jasmine Attié
 

Brinellvägen 34, cirkushallen

Byggnaden byggdes ursprungligen 1972 för Väg- och vattenteknik inom KTH och är ritad av Gunnar Henriksson. Cirkusutbildningen flyttade in i huset 2012, efter ombyggnation.

Våra_lokaler_B34_Ben_Hopper_1500x1000.jpg
Brinellvägen 34. Foto: Ben Hopper
 

DOCHs lokaler på Brinellvägen 34 omfattar totalt 1910 m², varav cirkushallen är ca 325 m². Fastigheterna ägs av Akademiska Hus, som också varit ansvarig för ombyggnaderna.

DOCH cirkushall Brinellvägen 34
Brinellvägen 34. Foto: Einar Kling-Odencrants
 

Vår skylt

Bokstäverna D O C H är utformade i blankt rostfritt stål. Designen är framtagen i ett samarbete mellan Johanna Möller, Strax Design och landskapsarkitekt Pia Englund, Nyréns arkitekter. Skylten fick Ljusreklamförbundets stora skyltpris 2011.

Tillgänglighet

Brinellvägen 58

Bilparkering: Parkeringsplatser för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till huvudentrén.

Entré: Huvudentrén vid Brinellvägen 58 är i markplan och är försedd med automatisk dörröppnare.

Hiss: Hiss är försedd med tryckknapp för automatisk dörröppning. Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol.

HWC: Toalett anpassad för funktionsnedsatta finns på samtliga verksamhetsplan utom källarplanet.

Brinellvägen 34

Målsättningen vid projektering av lokalerna på Brinellvägen 34 har varit att ha en hög nivå på tillgänglighetsanpassningen, dvs att man skall följa BBR08 och Riv Hindren.

Bilparkering: Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till entrén vid Brinellvägen 34.

Entré: Entrén vid Brinellvägen 34 ligger i markplan och är försedd med automatisk dörröppnare.

Hiss: Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol.

HWC: Toalett anpassad för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan och är utrustade med trygghetslarm. I vilrum och HWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal".

Tillfälliga utrymningsplatser vid brand

Vid brand finns det ”tillfälliga utrymningsplatser” där rullstolsburna kan invänta hjälp med evakuering. Utrymningsplatserna är belägna på samtliga plan i anslutning till trapphuset vid Brinellvägen 34. Följ utrymningsskyltar med rullstolssymbol.

Uthyrning

DOCH får många förfrågningar om att få hyra våra lokaler både från före detta studenter och från andra personer och organisationer. Skolans strävan är att bemöta dessa förfrågningar på ett positivt sätt utan att åsidosätta verksamhetens behov eller säkerhet. Följande riktlinjer är styrande vid lokaluthyrning

DOCHs studior ska i första hand användas för högskolans undervisning och forskning. Lokaler kan också hyras av anställda, studenter eller utomstående under förutsättning att verksamhet inte störs.

Uthyrningar av lokaler vid DOCH hanteras av Fredrik Heimdahl, fastighets- och säkerhetsansvarig vid FAS/DOCH.

Tel +46 8 494 00 306
fredrik.heimdahl@uniarts.se

Konsten på DOCH

Antony Gormley: Domain (Maria)

Antony Gormlys Domain (Maria)
Anyony Gormleys Domain (Maria). Foto: Håkan Larsson
 

Den Londonbaserade konstnären Antony Gormley beskriver sitt konstverk för DOCH likt en "antenn i mänsklig form", som med sin placering förvandlar byggnadens lite fyrkantiga karaktär till en plats för fantasifullt experimenterande och skapande.

Under våren 2006 arrangerade dåvarande Danshögskolan, efter konstnärens instruktioner, en fest. Studenter och lärare som ville stå modell för konstverket uppmanades att skriva sitt namn på en lapp och lägga lappen i en hatt. Maria Ulriksson, som då studerade andra året på Danspedagogutbildningen, vann lottdragningen. I maj reste hon till Gormleys ateljé i nordöstra London där hennes kropp packades in i plastfolie och täcktes från huvud till tå med ett lager av gips. När gipset stelnat skars hon försiktigt ut ur sin negativa form som sedan användes för att bygga skulpturen.

I kontrast till Gormleys solida och täta avgjutningar av sig själv, saknar den här skulpturen en väl definierad yta. Istället är den uppbyggd av tunna stänger av stål som sammanfogade skapar en hudlös, spretig struktur i mänsklig gestalt. Som en bild av en människas själ eller energifält, separerad från sin kropp. Metallstängerna reflekterar känsligt omgivningen, vibrerar oregelbundet vid minsta vindpust.

Konstnären har refererat till konstverket som "en konstant närvaro" som mäter omgivningens förändringar, genom skiftande årstider och under olika tider på dygnet.

Tilda Lovell: The Other Tree

Tilda Lovell The Other Tree fasaden på DOCHs cirkushall
Tilda Lovell The Other Tree. Foto: Ben Hopper
 

På cirkushallens tegelröda fasaden reser sig en sju meter hög silhuett av ett träd i matt svart plåt. Det är Tilda Lovells konstgestaltningen The Other Tree. Handgjorda symboler och objekt med lackerade metalldetaljer hänger från trädets grenar och låter lite i vinden. Konstverket för tankarna till sagan och mytens världar och relaterar till den kreativa verksamheten innanför väggarna, samtidigt som det är öppet att tolkas för alla passerande på KTH´s campusområde.

Konst på DOCH deponerat av Statens Konstråd

Lars Arrhenius (f 1966)

The Street, 2004
Animation 6.24 minuter

The Street porträtterar livet längs en gata under 24 timmar. De boende här har förlorat alla individuella särdrag och är istället representerade av de symboler för människor som används överallt i urbana miljöer (för att tala om vad vi bör, får och inte får göra). Normativ lydnad präglar dessa människor som föder barn på sjukhus, äter till bords, tränar på gym, bajsar i toaletten, flirtar på disco och gör barn i sängen. Det rör sig också ett genomsnittligt antal marginaliserade människor längs The Street. En hemlös man tigger varje dag efter pengar och en prostituerad kvinna väntar in torskar i ett gathörn. Tillsammans utgör människorna längs gatan ett skrämmande, men samtidigt komiskt mikrokosmos, ett socialt maskineri styrt av konventioner.
(Statens konstråd: SK0410-078)

Ylva Ogland (f 1974)

Rapture, 2002
Screentryck, olja på duk.

Jenny Källman (f 1973)

Fotografier:
• I fönstret
• Lido
• Vit tiger
• Flicka med pinne
• Sommarbarn
• Mammas balkong,
2005-2006
• Anette
• Leopard

Mattias Olofsson (f 1973)

En serie porträtt, 2003
Teckning, blyerts på papper

Hans Wigert (f 1932)

3 grafiska blad:
Bland gök och tallört SK9003-059
• Vassbåten SK9003-060
• På ängen SK9003-061

Hitta hit

DOCH har sina lokaler på Brinellvägen 58 (huvudbyggnad) och 34 (cirkushall) på KTH Campus i Stockholm.

Med tunnelbana åker du röd linje till Tekniska högskolan. Där ligger också Roslagsbanan och Östra Station.

Buss Många busslinjer, bland dem linje 4, 6, och 72, stannar vid Tekniska högskolan. Därifrån promenerar du cirka 900 meter till skolan. Avgiftsbelagd parkering finns vid skolan.

Telefon

Telefon, växel: +46 8 49 400 000

Postadress:

DOCH, Dans och Cirkushögskolan
Box 24045
104 50 Stockholm

Besöks- och budadress:

Brinellvägen 58
114 28 Stockholm

Öppettider: Entrén på Brinellvägen 58 är öppen vardagar kl. 8.00-16.00, expeditionstider kl. 8.00–9.00, 12.00–13.00, 15.00–16.00

E-post

Allmän information

E-post: info.doch@uniarts.se.

Information om våra utbildningar

E-post: studieinfo@uniarts.se

Faktureringsadress:

Stockholms konstnärliga högskola
FE 775
838 74 Frösön

Organisationsnummer: 202100-6560

Momsregistreringsnr / VAT: SE202100656001

Folk

Söker du kontaktuppgifter till en specifik person? Klicka på Folk i huvudmenyn.

Hitta medarbetare på DOCH