Fakturering och e-faktura

Sedan den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura. Med elektroniska fakturor avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format. Observera att en PDF- faktura är inte en elektronisk faktura.

Det finns två olika sätt att skicka elektronisk faktura

1. Via Peppol

Elektroniska fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket.

Stockholms konstnärliga högskolas adress i PEPPOL är 0007:2021006560

Vi kan ta emot PEPPOL-fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0

För mer information om e-faktura: www.digg.se och www.sfti.se.

2. Via Leverantörsportal

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera fakturan manuellt. Klicka på nedanstående länk. I portalen registrerar ni er som leverantör och kan sedan registrera era fakturor. I portalen finns information om Stockholms konstnärliga högskolas krav på fakturainnehåll samt en användarhandbok som beskriver hur du går till väga.

Till leverantörsportalen

Pappersfakturor

Vi ser helst att ni skickar fakturan i elektroniskt format. Om ni har ett tidigare avtal med oss som inte ställer krav på e-faktura kan pappersfakturor även fortsättningsvis användas. Vår faktureringsadress är i det fallet:

Stockholms konstnärliga högskola
Ecit202100656001 (+ referens, se nedan)
Box 7016
831 07 Östersund

Observera att påminnelser inte ska skickas till denna adress. Adress för påminnelser ser du under rubrik ”Fakturapåminnelser” nedan.

Referens på fakturan

Fakturareferens ska anges på fakturan. Varje medarbetare hos Stockholms konstnärliga högskola har en referens (t.ex. NILAND för Nils Andersson) som ska lämnas vid beställningstillfället. Med hjälp av faktura­referensen kan fakturan direkt slussas rätt i organisationen och därmed blir handläggnings­tiden kortare.

Övrig fakturainformation

Följande uppgifter ska alltid finnas på fakturan:

  • leverantörens namn, adress samt organisationsnummer/momsregistreringsnummer,
  • betaluppgifter,
  • fakturanummer,
  • fakturadatum,
  • förfallodatum samt minst 30 dagars betalningsvillkor,
  • totalt fakturabelopp,
  • momsbelopp samt momssats,
  • F-skattsedel samt
  • varans/tjänstens benämning och pris.

Fakturapåminnelser

Påminnelser på fakturor ska skickas till adress:

Stockholms konstnärliga högskola
Box 24045
104 50 Stockholm

Stockholms konstnärliga högskolas betalningsinformation

Organisationsnummer: 202100-6560
Momsregistreringsnummer/VAT: SE202100656001
Bankgiro: 792-5274
IBAN (för utländska kunder): SE16 1200 0000 0128 1010 8153
SWIFT (för utländska kunder): DABASESX

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se