Fakturering och e-faktura

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Stockholms konstnärliga högskola skicka oss en *e-faktura. (Observera att PDF inte är ett godkänt format.)

Ni som kan e-fakturera redan idag

Stockholms konstnärliga högskola kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Stockholms konstnärliga högskolas PEPPOL-ID är 0007:2021006560. De format som Stockholms konstnärliga högskola kan ta emot i PEPPOL nätverket är PEPPOL BIS Billing 3 och Svefaktura 1.0.

Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni inte har ett affärssystem: Använd fakturaportalen: www.fakturaportalen.se

Om ni har ett affärssystem: Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

För allmänna frågor, kontakta ekonomiavdelningen: ekonomiavdelningen@uniarts.se
För frågor gällande fakturaportalen, kontakta support@fakturaportalen.se

För mer information om e-faktura: www.digg.se och www.sfti.se.

Se vanliga frågor och svar hos Myndigheten för digital förvaltning.

*I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Stockholms konstnärliga högskola, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Organisationsnummer: 202100-6560
Momsregistreringsnr / VAT: SE202100656001