VIS – Nordic Journal for Artistic Research

VIS är en digital tidskrift om konstnärlig forskning som kommer ut två gånger per år. Varje nummer innehåller 5–7 peer-reviewade expositioner.

VIS 1100X620.jpg


Om VIS

Tidskriften VIS är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola och Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning). Syftet med VIS är att fungera som en grundläggande kunskapskälla för alla som vill ta del av och fördjupa sig i konstnärlig forskning i Norden, och att dessutom vara en plattform för internationell konstnärlig forskning med ett motsvarande fokus på reflektion. Målet är att med tidskriften som bas förstärka det nordiska samarbetet kring konstnärlig forskning. Tidskriften ska dessutom bidra med insikt, kunskap och medvetenhet om metoder, etik och kontext i konstnärliga processer.

Nytt nummer av VIS släpps två gånger per år och varje nummer publicerar 5-7 expositioner. Samtliga expositioner som presenteras i VIS skapas i Research Catalogue

Styrgrupp för VIS

Paula Crabtree, Rektor SKH
Eli Bø, Prorektor SKH
Ann Kroon, Chef för forskningskansliet, SKH
Michael Duch, Representant, Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning).
Geir Strøm, Policy director, Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning).
Inger Stray Lien, Styreleder, Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning).

Redaktionskommittén för VIS, 2021

Cecilia Roos, Vicerektor för forskning, SKH
Anna Lindal, Violinist
Magnus Bärtås, Forskningsledare och Vicerektor, Konstfack
Serge von Arx, Artistic Director Scenography Ostfold University College
Trond Lossius, Professorm Den norske filmskolen
Eliot Mmantidi Moleba, Doktorand, KHiO
Gunhild Mathea Husvik-Olaussen, Konstnär

Sekretariat för VIS

Heidi Paatere Möller, Redaktionell projektledare, SKH

Besök VIS webbplats

Besök VIS portalsida i Research Catalogue
Besök VIS Facebook-sida