VIS – Nordic Journal for Artistic Research

VIS är en digital tidskrift om konstnärlig forskning i Norden som kommer ut två gånger per år. Varje nummer innehåller 5–10 peer-reviewade expositioner.

VIS 1100X620.jpg

VIS nummer 3 med tema ”History Now” lanserades 4 mars 2020. Redaktör: Magnus Bärtås. Ta del av numret här!


Om VIS

Tidskriften VIS är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola och Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Syftet med tidskriften är att fungera som grundläggande kunskapskälla för alla som vill ta del av och fördjupa sig inom konstnärlig forskning i Norden. Målet är att med tidskriften som plattform, förstärka det nordiska samarbetet för konstnärlig forskning. Tidskriften ska dessutom bidra med insikt, kunskap och medvetenhet om metoder, etik och kontext i konstnärliga processer.

Nytt nummer av VIS släpps två gånger per år och varje nummer kommer att presentera 5–10 expositioner. Samtliga expositioner som presenteras i VIS skapas i Research Catalogue. Pilotnumret, ”Issue 0”, lanserades tillsammans med webbsidan visjournal.nu 9 april 2018.

Styrgrupp för VIS

Paula Crabtree, Rektor SKH
Johan Scott, Prorektor SKH
Jenny Tyllström, Chef för forskningskansliet, SKH
Hans Knut Sveen, Deputy Chairman of the Board, Norwegian Artistic Research program, DIKU
Geir Strøm, Policy director, Norwegian Artistic Research program, DIKU
Inger Stray Lien, Styreleder, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, DIKU

Redaktionskommittén för VIS, 2019–2021

Cecilia Roos, Vicerektor för forskning, SKH
Anna Lindal, Professor, SKH
Magnus Bärtås, Professor, Konstfack
Darla M Crispin, Director of Arne Nordheim Center, NMH
Serge von Arx, Artistic Director Scenography Ostfold University College
Trond Lossius, Konstnär
Lina Persson, Forskare i film, SKH

Sekretariat för VIS

Heidi Paatere Möller, Redaktionell projektledare, SKH

Besök VIS webbplats

Besök VIS portalsida i Research Catalogue
Besök VIS Facebook-sida


Utlysningar

Call 6, tema ”Smitta”

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 6 är öppen tom 23 november 2020. Temat är "Smitta". Redaktör Anna Lindal. Numret lanseras under hösten 2021.

Call 5, tema ”One more time, let's do it again”

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 5 avslutades 1 juni 2020. Temat är "One more time, let's do it again". Redaktör Trond Lossius. Numret lanseras under våren 2021.

Call 4, tema ”Spor i materiale og teknikk”

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 4 avslutades 1 december 2019. Temat är "Spor i materiale og teknikk". Redaktör Trond Lossius. Numret lanseras 13 oktober 2020.