VIS – Nordic Journal for Artistic Research

VIS är en digital tidskrift om konstnärlig forskning som kommer ut två gånger per år. Varje nummer innehåller 5–7 peer-reviewade expositioner.

VIS 1100X620.jpg


Om VIS

Tidskriften VIS – Nordic Journal for Artistic Research är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola, SKH och Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning). Syftet med VIS är att fungera som en grundläggande kunskapskälla för alla som vill ta del av och fördjupa sig i konstnärlig forskning i Norden, och att dessutom vara en plattform för internationell konstnärlig forskning med ett motsvarande fokus på reflektion. Målet är att med tidskriften som bas förstärka det nordiska samarbetet kring konstnärlig forskning. Tidskriften ska dessutom bidra med insikt, kunskap och medvetenhet om metoder, etik och kontext i konstnärliga processer.

Nytt nummer av VIS släpps två gånger per år och varje nummer publicerar 5–7 expositioner. Samtliga expositioner som presenteras i VIS skapas i Research Catalogue och genomgår en omfattande dialogbaserad peer-review-process. Läs mer om ansöknings- och peer-review-processen.

Styrgrupp för VIS

VIS leds av en styrgrupp bestående av tre representanter från SKH, och tre representanter från Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse).

Paula Crabtree, Rektor SKH
Ellen Røed, Prorektor SKH
Ann Kroon, Chef för forskningskansliet, SKH
Michael Duch, Representant, Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning).
Geir Strøm, Policy director, Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning).
Inger Stray Lien, Styreleder, Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning).

Redaktionskommittén för VIS, 2022

En redaktionskommitté, bestående av sju medlemmar, ansvarar för innehåll, peer-review-process och utlysningar. Kommittén har antagit ett angreppssätt gällande peer review där man, istället för att ha en blind process, etablerar en dialog mellan författare och peer-revieware.

Cecilia Roos, Vicerektor för forskning, SKH
Anna Lindal, Violinist och forskare i musikalisk gestaltning, SKH
Magnus Bärtås, Forskningsledare och Vicerektor, Konstfack
Serge von Arx, Artistic Director Scenography Ostfold University College
Behzad Khosravi Noori, Konstnär och tidigare doktorand på Konstfack
Eliot Mmantidi Moleba, Doktorand, KHiO
Gunhild Mathea Husvik-Olaussen, Konstnär

Sekretariat för VIS

Heidi Paatere Möller, Redaktionell projektledare, SKH
E-post: visjournal@uniarts.se


Mer om VIS

Besök VIS webbplats
Besök VIS portalsida i Research Catalogue
Besök VIS Facebook-sida
Prenumerera på VIS nyhetsbrev

Utvalda nyheter om VIS

Expositioner i VIS väcktes till liv på Konsthallen Tou (2022-10-28)

Nytt nummer av VIS: Om regler och alternativ (2022-11-25)

Nytt nummer av VIS: Metamorfoser – skildringar av det ständigt föränderliga (2022-03-21)

VIS #6, tema ”Smitta” – och Open Call för VIS #8 (2021-10-20)

VIS vinner två priser hos Society for Artistic Research (2021-04-09)

Spännande presentation av VIS ”History Now” i Barockhallen (2020-03-05)

Lansering av tidskriften VIS (2018-04-09)