Konsten talar

Konsten talar är en seminarieserie där olika aspekter av konst och konstnärlig forskning debatteras.

Konsten talar hette tidigare Kan konst rädda världen. Ta del av tidigare seminarier här.

Konsten talar är en debattseminarieserie kring konstens roll i relation till vårt brännande nu och vår ovissa framtid. I debattserien möts internationellt verksamma konstnärer, forskare, beslutsfattare, studenter och en konst- och omvärldsintresserad allmänhet i samtal. Här debatteras de större linjerna parat med att nyfiket granska detaljer. Det som är forskningens drivkraft får genomsyra samtalen: nyfikenhet, mod, risktagande, friktion, ett jävlar anamma och en vilja till förändring när kunskapsfält går i dialog med andra kunskapsfält.

Seminarieserien arrangeras av Stockholms konstnärliga högskola tillsammans med Forum/Debatt, Kulturhuset Stadsteatern.

Kommande seminarier:

14 oktober: Konsten talar – Har en råd att inte synas?
18 november: Konsten talar – tre vise ger en samtidsdiagnos.

Tiden för seminarierna har ändrats till 18:30–20:00. Håll utkik i kalendariet för mer information längre fram.