Utvecklingsarbete

”Digitala förvandlingsakter” av Alejandro Bonnet

Forskare: Alejandro Bonnet

Digitala förvandlingsakter är ett konstnärligt forsknings- och utvecklingsprojekt av Alejandro Bonnet, adjunkt i mimgestaltning. Projektet är ett samarbete med Cabaret Electrique, en arbetsplattform med Filip Alexanderson, skådespelare, Simon Alexanderson, forskare på KTH och 3D-artist, samt dockspelaren Henrik Bäckbro. Med hjälp av den nyskapande tekniska plattformen ”motion capture” har detta samarbete under ett antal år gjort flera forskningsprojekt och workshops för att undersöka mötet mellan realtids-animation och scenkonst.

Mål och syfte

Med hjälp av motion capture-teknik undersöker projektet "Digitala förvandlingsakter" hur realtids-animerade karaktärer kan användas för att gestalta förvandling och förvrängning på en teaterscen. Fokus ligger särskilt på icke-mänskliga karaktärer och hur realtidsanimation kan ge liv och interaktivitet till dessa.

Användandet av motion capture-karaktärer i teater är en ny arena och det är fortfarande en utmaning att använda tekniken, så den går bortom att vara kostym eller rekvisita, till att vara en levande och integrerad del av teaterberättelsen.

Syftet är att undersöka möjligheterna som motion capture-tekniken kan ge inom scenkonst utifrån ett rörelseperspektiv.

Forskningsfrågor

  • Hur påverkar karaktärens design vår uppfattning av spelet?
  • Hur kan vi förvränga rörelser och samtidigt få dem kontrollerbara för en skådespelare?
  • Hur kan vi få  projektioner och scenografi att samspela och smälta samman och hur kan detta användas i en berättelse?

Så här kommer projektet att genomföras?

I samarbete med dramaturgiatet på Dramaten tar vi fram exempel-scener på Gregor S gradvisa förvandling till insekten.

Utifrån detta skapar vi koncept och design på hur dessa scener gestaltas scenografiskt och visuellt. Under detta skede kommer det att finnas ett antal tillfällen då skolans studenter och handledare kan få insyn i arbetsprocessen med tid för frågor och samtal.

Vi tar fram prototyper på 3D modeller och algoritmer för att styra karaktären.

Iscensättning och repetitioner. Repetitionerna är öppna för skolans studenter och personal.

Tidplan

Under våren 2016 har en delpresentation av projektet hållits på KTH (Reaktorhallen). Alejandro Bonnet fortsätter att skriva om arbetet tills det är dags för slutredovisning av projektet den 14 december 2016.

Slutpresentation av projektet

Slutredovisning av projektet sker den 14 december 2016. Information om slutredovisningen finns i kalendariet.