Alejandro Bonnet

Adjunkt i mimgestaltning
Avdelning: Institution 1
E-post: alejandro.bonnet@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 635

Kroppen som instrument

Vårterminen 2010 började jag som assistent till Stanislaw Brosowski och min funktion som lärare har sedan dess successivt vuxit.

Jag undervisar i grundläggande mimgestaltning och ansvarar för studenternas dagliga träning av instrumentet kroppen. Det handlar om att ge inspiration och plats för en djupare undersökning av studenternas individuella föreställningsvärld i det kroppsspråk och den teknik som mimen kräver. I den grundläggande mimgestaltningen tränas koppen som instrument för att finna de gemensamma och individuella användningsområdena.

Stanislaw Brosowski har sedan starten av mimutbildningen undersökt kroppens möjligheter utifrån mimens förutsättningar. Det består inte så mycket av att härma och stilisera människokroppen i arbete som exempelvis att dra i rep, lyfta väskor, gå på plats och känna på väggar. Det är tekniker som i längden kan begränsa scenkonstens möjligheter. Den viktigaste delen av träningen undersöker istället mimskådespelarens möjligheter att lyfta fram och förhöja emotioner, tankar och känslolägen och på så sätt skapa en berättelse. I mimgestaltningens specifika språk tränas stringens i uttrycken och medvetenheten om olika rörelsekvalitéer inom såväl en realistisk ram som i en abstrakt berättelse. Träningen ger en mer lyhörd kropp, en konstnärlig uttrycksfullhet som lystrar till emotionella tillstånd och som genom förhöjning i det sceniska språket når publiken på ett mer direkt än ett intellektuellt sätt.

Projekt F41287, ”Rösten i rörelsen” – en slutrapport

Årtal: 2020
Publikationstyp: report

Rösten i rörelsen : ett utvecklingsprojekt

Årtal: 2020
Publikationstyp: book
Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se