Forskningsprojekt

”Dramaturgy, devising and artistic research” av Synne Behrndt och Jon Refsdal Moe

Forskare: Synne Behrndt Jon Refsdal Moe

“Dramaturgy, devising and artistic research” är ett forskningsprojekt av Synne Behrndt, lektor i scenkonst, och Jon Refsdal Moe, professor i scenkonst.

Läs mer om forskningsprojektet på vår engelska webbplats.