Forskningsprojekt

”Abstract narration” av Anders Bohman

Forskare: Anders Bohman

”Abstract narration” är ett forskningsprojekt av Anders Bohman, lektor i filmfoto.

I mitt forskningsprojekt vill jag utveckla sökandet i ett lustfyllt och associativa visuellt berättande. Det tar sin utgångspunkt i ett abstrakt förhållningssätt till bildberättandet där narrativet är det viktigt och berättelsen är satt i första rummet.
I projektet gestaltas delar av upplevelsen på ett abstrakt sätt utifrån hur en specifik karaktär upplever situationen. Alltså i en miljö som sig kan vara konkret men som i sin gestaltning i bild kan beskrivas som abstrakta. Projektet skall undersöka hur ett abstrakt och associativt berättande kan förhöja det visuella filmspråket till en starkare upplevelse.

Syfte och forskningsfrågor

Forskningen kommer att fokusera på frågorna hur lång jag kan dra ett abstrakt berättande i tid och abstraktion innan det förlorar narrationen som scenen syftar till.
Projektet skall undersöka hur ett abstrakt och associativt berättande kan förhöja det visuella och audiovisuella filmspråket till en starkare upplevelse.

Genomförande och förväntad betydelse

Forskningen kommer att genomföras som konstnärlig praktik. Genom att dokumentera arbetet vill jag genomlysa den konstnärliga processen och redovisa resultatet i både som fiction och genom det dokumentära materialet.
Genom att forska under samma ”paraply” med Klas, Mamdooh och Thomas ser vi fördelen att hela tiden ha en dialog om våra olika projekt och att det kan vidga våra olika intressen samt ge dem en intressantare möjlighet att presentera dem tillsammans. Detta i sig hoppas vi kan ge en större förståelse till våra olika perspektiv i ämnet.

Samverkan

Mamdooh Afdile, SKH
Thomas Brennan, SKH
Klas Dykhoff, SKH

Tidplan

2021-2022