Doktorandprojekt

”Gestaltningsprocesser i animerad film” av Nils Claesson

Forskare: Nils Claesson

Doktorand Nils Claesson disputerade med forskningsprojektet Spökmaskinen: Sju förändringar och förflyttningar – gestaltningsprocesser i animerad film, tisdagen den 19 september.

Spökmaskinen: Sju förändringar och förflyttningar – gestaltningsprocesser i animerad film

När ett verk är färdigt kan konstnären se det utifrån men gör det med erfarenhet av resan inifrån. Konstnären ser på sin egen konst som den bibliske profeten Jona ser på valen. 

Nils Claesson använder en konst som är skrivandets för att reflektera över film och andra konstformer som han utövar, sett ur ett perspektiv inifrån – utifrån konstnärens perspektiv – antingen på väg in i valens gap, eller under uppslukandets ångest, eller i valens mörka buk eller i frälsningens ögonblick befriad ur magen. 

Spökmaskinen, ett doktorsarbete vid Stockholms konstnärliga högskola, är ett resultat av skrivande där en brottyta uppstår i glappet mellan å ena sidan text och å andra sidan det verk som texten tar sin utgångspunkt i och reflekterar över. Brottytan skapar en dubbelbild där både textens vindlingar och verkets olika lager kan följas ungefär på samma sätt som en geolog studerar olika sediment. 

Den konstnärliga forskningen formar en miljö som är ett laboratorium för hur vi ser på skapande arbete i relation till hur kunskap uppstår och förmedlas. Den innebär en omförhandling i hur konstnären ser på och använder text, och skrivna ord, i relation till konstnärliga processer, verk, deras historia och tillblivelseprocess. 

Den konstnärliga forskningen kastar om den inarbetade växelgången som går ut på att konstnärer gör och sedan överlämnar sitt arbete åt experter att värdera och uttolka. 

Den ställer nya krav på konstnären att förnya sitt tänkande i hur det egna arbetet och dess resultat ska förklaras, förmedlas och få ett sammanhang. Det är ett samtal som måste börja i det fysiska mötet mellan jämlika människor som vågar tala fritt sinsemellan för att sedan övergå till något annat. 

Scemat för Nils Claessons disputation den 19 septémber

10.00-12.00: Nils Claessons presentation av doktorsarbetet
 
12.00-13.00: Paus 

13.00-ca.15.00: Diskussion med opponent och betygsnämnd, samt
efterföljande frågor 

15.00-17.00: Reception och mingel, beslut meddelas ca. 16.00

Ta del av det konstnärliga doktorsarbetet i DIVA:
Public defence with Nils Claesson