Niklas Hald

Lektor
Avdelning: Institution 1
E-post: niklas.hald@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 648

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag är lektor i skådespeleri med inriktning på reflektion över praktisk kunskap. Utöver det har jag också egen tid för forskning.

Vill du berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område?
Ämnet - Reflektion över praktisk kunskap – handlar för mig om att utveckla sätt att förstå min egen och andras verksamhet. Som skådespelare behöver jag hela tiden lära mig mer om min egen röst och kropp, om gestaltning och det dynamiska samarbetet inom ensembler och produktionsteam. Men jag behöver också förstå vilka förutsättningar jag har att göra det arbete jag är satt att göra. och vilka möjligheter jag har att påverka dessa.

Grunden för den förståelsen är dialog. Med mig själv och min egen kunskap, med andra om deras och det vi har gemensamt, eller inte. Med litteratur i alla former, konst, film och media. Genom att gemensamt diskutera fenomen som vi är med om i vårt arbete, blir det lättare att få perspektiv på vad vi faktiskt gör och förhoppningsvis också vad vi kanske behöver göra eller lära oss för att bli ännu bättre på och tryggare i det vi gör.

Berätta något mer om vad du tycker är viktigt inom ditt område eller om din roll som lärare.
Den aktiva reflektionen har påverkat min egen skådespelarpraktik i grunden. Via en reflekterande kurs på dåvarande Dramatiska institutet och en magisterkurs i praktisk kunskap på Södertörns högskola blev jag antagen som doktorand på det som då var Stockholms dramatiska högskola. Jag disputerade 2015 med doktorsavhandlingen: Skådespelaren och barnteatern – Utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga. Lika spännande som det har varit för mig att undersöka och ifrågasätta mitt eget arbete och att lära mig av kollegor och deras erfarenheter, lika spännande är det nu att förmedla allt detta till studenter på skolan och andra intresserade.

Fenomenet inopp : - om ersättarens roll

Årtal: 2022
Publikationstyp: book

Om inhopp i teater för barn och unga

Årtal: 2021
Publikationstyp: report

Slutrapport, Om inhopp i teater för barn och unga

Årtal: 2020
Publikationstyp: report
Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se