Skriva och publicera

När du ska skriva ett arbete eller publicera ditt arbete i DiVA, Research Catalogue eller SKH:s publikationsserie X Position finns tips och resurser här.

Skriva

Skrivguiden - innehåller tips och råd kring hela skrivprocessen. Problemformuleringar som hur man strukturerar sin text, vilka delar som bör finnas i en uppsats med mera. Skrivguiden är utvecklad genom ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå Universitet.

Referera - noter och källförteckning

Guide till Harvardsystemet från Högskolan i Borås
Guide till Harvardsystemet från Umeå Universitetsbibliotek (Referenslista)
Guide till Harvardsystemet från Umeå Universitetsbibliotek (Hänvisningar i text)

Referenshanteringsverktyg

Biblioteket på SKH rekommenderar Zotero som referenshanteringsprogram då det är ett gratis vilket innebär att du kan använda Zotero även efter att du har slutat som anställd eller student på SKH.  Zotero hjälper dig att samla in, sortera och infoga dina referenser. Det finns för både Mac och PC och fungerar bäst med Firefox.
Manual till Zotero

Import av referenser från Google Scholar till Zotero - Film från Karlstads Universitet
Import av referenser från Libris till Zotero - Film från Karlstads Universitet
Infoga referenser i Word - Film från Karlstad Universitet

Plagiatkontroll

SKH har tillgång till verktyget Ouriginal (tidigare Urkund). Verktyget används för att kontrollera textmatchning mot andra källor och är ett led i att undvika plagiering. Verktyget kan användas av både skolans personal och studenter vid inlämningsuppgifter i lärplattformen Canvas eller via mejl och webb. Mer information på Intranätet.

Som ett stöd till studenter att inte riskera att plagiera arbeten finns här en handbok kring plagiering att läsa.

Publicera

SKH:s egen publikationsserie heter X Position och är en kanal för publicering av den seniora forskningen men även doktorandarbeten samt utvecklingsarbeten. En mall är framtagen för att underlätta layout men även andra former av utgivning är möjlig. Bidrag till serien ska godkännas av Forskningscentrum och Bibliotek och Arkiv. 
Länk till aktuell lista över seriens publikationer i LIBRIS.

DiVA

Avslutade och godkända studentuppsatser, doktorsavhandlingar och annan forskning registreras och publiceras i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet). Att publicera sitt arbete i DiVA medför att arbetet sprids inte bara nationellt utan även internationellt då olika sökmotorer fångar upp dessa akademiska arbeten.

Länk till registreringsformulär för DiVA.

Manual för registrering i DiVA för studenter - sv
Manual för registrering i DiVA PhD/Doktorander - eng
Manual för registrering i DiVA personal - sv

Film hur man registrerar examensarbeten.

Mall för titelsida för uppsats 

Titelsidan ska innehålla de delar och den formatering som visas enligt dokumentet Titelsida studentuppsats.
Sist på sidan ska SKH:s logga finnas. 
Kopiera inte mallen eftersom det kan störa resten av formateringen i dokumentet utan skapa titelsidan i den egna formateringen så den ser ut som mallen. Tänk på att detta blir en egen sida som kan påverka sidnumreringen.

Research Catalogue (RC)

I Research Catalogue registreras och tillgängliggörs konstnärliga forskning internationellt.

Besök SKH:s portalsida i Research Catalogue för att få hjälp med att komma igång: SKH:s portalsida i RC

SKH erbjuder privatlektioner och workshops i Research Catalogue. För bokning, kontakta: heidi.moller@uniarts.se

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se