Arkivet

Arkivet vid SKH innehåller samlingar av dokument och media från vår nuvarande verksamhet, men också historiskt från de skolor som slogs samman för att bilda SKH.

I SKH:s arkiv finns handlingar från 1908 och fram till i dag. SKH förvaltar arkiven efter föregångarna Dramatiska institutet, Teaterhögskolan, Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola. Här finns t.ex. protokoll, trycksaker, examensbevis, självständiga arbeten, pressklipp och forskningshandlingar. Arkiven innehåller också audiovisuella handlingar i form av dokumentationer av föreställningar, filmproduktioner och radioproduktioner. Läs mer om de olika arkiven, deras historia och sökingångar i SKH:s Arkivbeskrivning.pdf.

Frågor rörande allmänna handlingar skickas till registrator@uniarts.se

Thorleif Persson, arkivarie
Tel: 08-49 400 405

thorleif.persson@uniarts.se

Målbeskrivning Bibliotek och Arkiv 2020.pdf
 

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se