En grupp studenter står i en ring och håller armarna om varandra
Information
 

SKH i nytt samarbete mellan tre nordiska filmskolor

2022-11-04

Ett ambitiöst nytt samarbete mellan filmskolor i Danmark, Sverige och Norge, kallat Nord – New Nordic Voices, ska främja utvecklingen av starka nordiska berättare. Den första fasen av samarbetet är ett treårigt utvecklingsprojekt som A.P. Møller-stiftelsen har stöttat med 1,5 miljoner euro.

Filmskolor utbildar morgondagens filmiska berättare. Det ger en unik möjlighet att skapa gemenskaper, utveckla en nordisk förståelse och identitet samt ett nordiskt medvetande och på så sätt utveckla och framtidssäkra det nordiska samarbetet i produktionsmiljöer och på skärmar.

I ett treårigt samarbete som stöds av A.P. Møller Foundation fokuserar filmskolor i Norge, Sverige och Danmark på Norden, samhället och framtidens berättelser. Under perioden 2022–24 kommer studenter från skolorna att träffas för workshops i de tre länderna för att samarbeta och utveckla nya nordiska röster inom film och tv.

De tre filmskolor som deltar i projektet är Den Danske Filmskole, Den Norske Filmskolan och Institutionen för film och media på SKH. Projektet är initierat av Den Danske Filmskole.

Programmet

  • NORD I: Workshop och nordisk tankesmedja I: Köpenhamn, hösten 2022
  • NORD II: Workshop och nordisk tankesmedja II: Lillehammer, våren 2023
  • NORD III: Workshop och Nordic Think Tank III: Stockholm, hösten 2023
  • NORD IIII: Konceptutveckling: våren 2024.
  • NORD IIIII: sensommaren 2024

Nord I

I vecka 43 var det dags för det första mötet i projektet. Ylva Gustavsson, professor i filmregi och Gila Bergqvist, lektor filmproduktion, var då på plats på Den Danske Filmskole i Köpenhamn tillsammans med våra kandidatstudenter i inriktningarna Regi – dokumentär och fiktion och Idé – koncept, manus och projektledning.

På programmet stod bland annat intressanta föreläsningar, utflykter och en workshop där studenterna fick lära sig en ny feedbackmetod som de kommer ta med in i sina examensarbeten.

Filmstudenter poserar för kameran

En föreläsning i en biografsalong

Foton: Gila Bergqvist Ulfung