Regi – dokumentär och fiktion - kandidat
Information
Ansök

Regi – dokumentär och fiktion - kandidat

Kandidatprogrammet i film och media med inriktning Regi – dokumentär och fiktion vänder sig till dig som är intresserad av iscensättning och en berättelses gestaltning i situationer och händelser. Utbildningen består av tre års heltidsstudier på grundnivå.

Du som redan har en högskoleutbildning inom film och media eller mer omfattande erfarenhet av att arbeta konstnärligt inom området kan söka till Masterprogrammet i film och media där det finns både teaminriktningar i film och individuella inriktningar. Hitta rätt utbildning för dig i vår utbildningskompass. 

Utbildningskompassen_film och media_premiär_testa_1100x.jpg

Film och media utgör en betydande del av människors vardag och påverkar dessutom samhällsutvecklingen genom en unik förmåga att nå ut till och kommunicera med en stor publik. Att berätta i film och media erbjuder möjligheter att verka i ett brett spektrum av uttryck från kommersiellt till konstnärligt, från dokumentär till fiktion. Den digitala utvecklingen har gjort tekniken för att producera film och media tillgänglig för många. Det finns också allt fler plattformar för film och media: bio, tv, internet, radio, konsthallar och det offentliga rummet. Det är en komplex berättarform där många olika konstnärliga uttryck som ljud, bilder, ord, scenerier, skådespeleri och musik tillsammans formar en upplevelse. Film- och mediaproduktioner skapas ofta i samarbete mellan konstnärer med egna konstnärliga röster, olika hantverkskunskap och konstnärliga uttryck.

Kandidatprogrammet i film och media är en utbildning på grundnivå för arbete inom film, tv och radio och en plats för dig att påbörja utvecklingen av ett konstnärskap inom det medierade området.

Kandidatinriktningen Regi – dokumentär och fiktion

Kandidatprogrammet i film och media består av teori-, verktygs- och labbkurser. Vissa kurser är gemensamma för alla fem inriktningar, andra är inriktningsspecifika. Programmets valbara kurser ger dig utrymme att individuellt forma din utbildning. Återkommande genom hela programmet är att du som student söker dig fram till en egen ton och ett eget uttryck. 

Som student på inriktningen Regi – dokumentär och fiktion tillägnar du dig grundläggande kunskaper för att till exempel kunna göra tv-reportage, regissera kortformat och göra mindre tv-serier för dokumentär och fiktion.

I de kurser som är specifika för inriktningen Regi – dokumentär och fiktion fördjupar du dig under utbildningens gång i manusanalys, idéutveckling, personregi, arbetsledning, medierad gestaltning och dokumentära förhållningssätt för olika typer av film och media. Du arbetar med både fiktion, dokumentär och hybrider för olika plattformar, i olika längder och format.

Du får träna på att instruera skådespelare, göra och filma scenerier, gestalta idéer, skapa förtroende och få access till verkliga personer. Du kommer att arbeta med både förelagt material och manus samt med idéer från gemensamma labbkurser.

Inom utbildningen får du öva dig i att arbeta både inom tydliga ramar och mer fritt. Genom analys utvecklar du din förmåga att reflektera över ditt eget och andras arbete. Särskilt fokus läggs vid etiska aspekter av karaktärsgestaltning och förhållningssätt till dem som är framför kameran inom både fiktion och dokumentär. Under de två sista åren specialiserar du dig mot antingen fiktionsregi eller dokumentärregi.

Om du vill specialisera dig ytterligare och fördjupa ditt konstnärliga uttryck och förbereda dig för att forska, kan du efter kandidatexamen med inriktning Regi – dokumentär och fiktion söka till masterinriktningarna Fiktionsregi, Dokumentärregi, Dokumentära processer och The Art of Impact.

 • Läs mer om utbildningen

  Under det första året har studenter från kandidatprogrammets alla inriktningar gemensamma grundkurser i ljud- och bildberättande, teori, tekniska verktyg och metoder för idé- och konceptutveckling, manus, projektledning, regi, filmfoto, animation, design, ljud- och filmklippning. Första året ges också labbkurser där det finns möjlighet att välja workshoppar inom olika genrer och berättarformer.

  År två och tre består av fördjupande gemensamma teorikurser och labbkurser samt inriktningsspecifika verktygskurser. I labbkurserna kan studenter från de olika inriktningarna tillämpa metoder och kunskap från de inriktningsspecifika verktygskurserna. Studenterna fördjupar i labbkurserna utforskandet av berättarformer eller metoder i grupp eller enskilt. Inom inriktningarna är vissa kurser obligatoriska medan andra är valbara. Inom examensarbetet finns det möjlighet att färdigställa en produktion tillsammans med studenter från andra inriktningar.

  Samarbete både inom inriktningen och med studenter från andra inriktningar är en viktig del i utbildningen. Du kommer också att behöva ta eget ansvar för din kunskapsutveckling och personliga konstnärliga utveckling.

 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det viktigaste att du har lust och vilja att berätta. Det är sedan värdefullt att du kan sätta dig in i andra människors erfarenheter och känslor, att du har känsla för sambandet mellan form och innehåll och att du är intresserad av att berätta om din egen samtid. Det är också viktigt att du kan formulera och uttrycka dina visioner samt att du kan vara både lyhörd, initiativtagande och drivande i samarbeten. Att ha provat att göra film i något sammanhang tidigare är också värdefullt, liksom att ha erfarenheter av andra konstnärliga uttryck som till exempel teater, musik, bild och form. Andra livserfarenheter som kan vara värdefulla är resor, arbete med människor eller erfarenhet av samarbete i andra sammanhang än konstnärliga och kulturella.

   

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till programmet i två steg

  1. Anmäl dig till programmet på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 17 januari 2022
   OBS! Välj "Hösten 2022" för din sökning!
  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan):
   Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi: 17 januari 2022.

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 1 februari 2022.*
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 6 maj 2022.

  * 21 juni är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett svenskt gymnasium.
     5 juli är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett utländskt gymnasium eller IB-gymnasium.
     5 juli är sista kompletteringsdag för dig ska komplettera med provresultat för engelska eller svenska.

   

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  * Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för utbildningen du söker.

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  1. Motiveringsbrev

  Ladda upp ett motiveringsbrev. Max en A4, 4000 tecken inklusive blanksteg, pdf. Se till att få med följande:

  • Berätta varför du vill gå en grundutbildning i film och media och varför du söker till inriktningen Regi – dokumentär och fiktion
  • Beskriv vad du tror att utbildningen kan ge dig och varför du vill gå den vid just denna punkt i ditt liv.
  • Berätta vad du tror att du vill göra med din utbildning när du tar examen, till exempel om vill söka dig vidare till en masterutbildning och vad du i så fall tror att du vill specialisera dig mot.
  • Berätta varför du tror att du passar för utbildningen med inriktning Regi – dokumentär och fiktion och varför du vill arbeta med film och media.
  • Berätta om dina eventuella erfarenheter av film och media i stort, men också om andra konstarter du utövar eller har ett förhållande till. Har du till exempel spelat musik, dansat, spelat teater, målat, fotat?
  • Berätta om eventuella andra erfarenheter som gett dig insikter du tror kan vara bra för en framtid inom film och media och för dig som student på kandidatprogrammet i film och media, inriktning Regi – dokumentär och fiktion.

   

  2. Arbetsprov 

  Arbetsprov - En kort film. Max 4 min, max 150MB, filformat: mov, mp4 eller avi.
   
  Spela in och ladda upp en kort film på temat ”Ett ovanligt möte mellan människor”. Det spelar ingen roll vilken typ av kamera som används och filmen kan klippas ihop med ett enkelt redigeringsprogram (allt kan till exempel göras med en mobiltelefon).
   
  Fokus i bedömningen läggs INTE vid den tekniska kvaliteten, utan vid hur du gestaltat den berättelse du valt att berätta på det givna temat. Fokus i bedömningen ligger på din förmåga att gestalta i rörlig bild.
   

  Läs mer här om hur du konverterar din film.

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval sker i flera steg. Bedömningen av betyg görs av Universitets- och högskolerådet. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp vid SKH som består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut.

  Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  1. Urval utifrån inskickade arbetsprov. Besked om du gått vidare efter detta urval sker senast den 18 februari.

  2. Du som går vidare i urvalsprocessen kommer att bli kallad till en intervju som sker via Zoom någon dag under vecka 10. Intervjun utgår från ditt inskickade arbetsprov och/eller utifrån material som presenteras vid intervjutillfället. Du kommer även att få  en mindre uppgift att förbereda inför intervjun.

  Under intervjuveckan kommer du att få ta del av en informationsföreläsning om våra kandidat- och masterprogram i film och media där du får möjlighet att ställa frågor. Besked om du gått vidare efter detta urval sker senast den 14 mars.

  3. Du som går vidare i urvalsprocessen kommer att bli kallad till ett praktiskt prov på Stockholms konstnärliga högskola en-två dagar under vecka 13-14, då du kommer att få en uppgift att lösa på plats. Ingen förberedelse krävs. Det som bedöms är framförallt din kreativa förmåga till rumslig gestaltning och din förmåga att reflektera kring de val du gjort i samband med denna. I samband med det praktiska provet hålls även ett personligt samtal.

  4. Besked om du blir antagen till utbildningen får du den 6 maj.

  De bedömningskriterier som generellt används vid urvalet för alla sökande till kandidatprogrammet i film och media är din förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar samt din gestaltande förmåga.

  Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker via Varbi till den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din e-post så att du inte missar någon information från oss. Obs! Bevaka även din skräppost!

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Kandidatprogram i film och media med start höstterminen 2022: 304 500 SEK per termin och 1 827 000 SEK för helt program.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.