Information
 

Mia Engbergs slutseminarium

Mia Engberg håller sitt slutseminarium internt den 10 februari. Mia är doktorand i mediala och performativa praktiker med inriktning på film och media.

Extern opponent:
Inger Lise Hansen

Intern opponent:
Synne Behrndt

Läs mer om Mias doktorandprojekt: "Darkness as material"