Information
Ansök

Koreografi - master

Masterprogrammet i koreografi utgörs av två års heltidsstudier på avancerad nivå, med ditt eget arbete i centrum. Det är praktikbaserat såväl som forskningsförberedande. Programmet leder till en konstnärlig masterexamen i koreografi.

Masterprogrammet i koreografi

Masterprogrammet I koreografi är utformat för att alstra en miljö för lärande, dans och forskning som leder skapande. En grundtanke i utvecklandet av programmet har varit att dans och koreografi är spekulativa praktiker som producerar de former de behöver. Syftet med programmet är att erbjuda stöd till konstnärer som vill fördjupa sig i och utmana idéer om vad dans kan göra och vad koreografi kan tjäna.

Programmet uppmuntrar dess deltagare att experimentera med strategier och metoder för gemenskap där samtidigt en mängd olika estetiker och åsikter om konst uppmuntras och värnas.  Om du anser att skapandet av konst också innebär skapandet av ”fälten” där konsten ingår i – överväg då att ansöka! Ingen särskild typ av presentationsform har företräde till programmet, utan du som student uppmuntras att följa den logik och poetik du själv utvecklat i förening med den verklighet där du arbetar.

Programmet ges på engelska och förutsätter därmed att studenterna behärskar språket, men det välkomnar också översättningsutmaningar och ser sig som ett möjligt heterogent språkfält. En önskan finns om att ge utrymme till att ifrågasätta engelska som det gängse språket för samtida konst.

Masterprogrammet i koreografi är ”internationellt”, men betonar också vikten av relationer till och förankring med det lokala – särskilt sett till den snabba förändring vi lever i och de frågor kring resande och ansvar som aktualiserats.

 

 • Läs mer om utbildningen

  Programmet är utformat utifrån idén om att koreografifältet behöver både utmaningar och lek för att kunna utvecklas och överleva. Det strävar efter att stödja konstnärer som vill arbeta med detta och ta reda på hur den kreativa processen, på ett hållbart sätt, passar in i livet. Under utbildningen kommer du att experimentera med att designa arbetandeprocesser såväl som former för uppträdande eller presentation. Ingen särskild estetik har prioritet framför en annan. Kanske kommer du vara intresseras av utvecklingen av ”utvidgade koreografiska praktiker”, det vill säga de former och praktik som överskrider existerande marknader och kategorier på grund av behoven och nyfikenheterna hos konstnärerna som undersöker dem.

  I den här utbildningen står de deltagande studenternas arbeten i centrum. Dina studier kretsar kring att utveckla olika typer av vetande genom dans, läsning och undersökande gruppaktiviteter samt experimenterande med vad som görs i en arbetandeprocess. En viktig del av programmets etos är att hjälpa dig att använda dessa metoder för att uppfatta systemen och strukturerna som omringar dig och din process där du kommer lägga märke till hur de både erbjuder och begränsar möjligheter, form och innehåll. Vi inleder med skolan och själva programmet som utgångspunkt och sträcker oss därifrån till ledande respektive mindre produktionsmetoder, etiska skyldigheter, bekanta och obekanta konstnärliga miljöer inkluderat den ”Konstnärliga forskningen”. Du kommer bli ombedd att tänka på form och produktion som sammanflätade och börja fundera på hur dina koreografiska strävanden kan ta del i den större världen genom, eller utanför, olika institutionella strukturer.  

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå (en Kandidatexamen, eller motsvarande), samt

  Särskild behörighet

  • Engelska 5, eller motsvarande,
  • Godkänt arbetsprov som visar egen erfarenhet av koreografiskt arbete,
  • Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga i koreografi


  Programmet ges på engelska, kunskaper i svenska är inte nödvändigt.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Programmet välkomnar särskilt kandidater som ser koreografi snarare som en fråga än som en tydligt bestämd disciplin, samt har erfarenhet av att skapa och producera sitt eget arbete. Om du tillhör en annan disciplin och betraktar ditt arbete som koreografiskt är du välkommen att söka. Programmet kommer att kräva att du är villig att tänka och undersöka genom dans, så du bör vara bekväm med detta och nyfiken på det.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till programmet i två steg

  1. Anmäl dig till programmet på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 17 januari 2022
   OBS! Välj "Hösten 2022" för din sökning!

  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan):
   Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi: 17 januari 2022


  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 1 februari 2022.*
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 6 maj 2022.
    

  * 5 juli är sista kompletteringsdag för dig ska komplettera med provresultat för engelska eller svenska.

   Sista kompletteringsdag för examensbevis för dig som går sista terminen på en kandidatutbildning är vid registreringstillfället.

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  * Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för utbildningen du söker.

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.
    

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original och signerade. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn
    

  Skicka in följande via Varbi:

  1. CV

  Ladda upp ditt CV som beskriver din professionella erfarenhet i kornologiskt ordning. CV:n behöver enbart vara på engelska

  2. Arbetsprover

  Ladda upp 2-3 arbetsprover i formatet av videoklipp. Antagningsgruppen kommer totalt att titta på ungefär 10 minuter av ditt inskickade material. Om videorna är långa, vänligen ange från vart de ska börja/sluta titta. Vänligen använd MP4, max 150 MB/fil.

  3. Motiveringsbrev

  Skriv och ladda upp ett motivationsbrev där du besvarar följande frågor:

  1. Varför söker du till det här programmet?
  2. Vilka förväntningar har du på studierna?


  Brevet måste vara skrivet på engelska. Skriv under med ditt namn och födelsedatum. Texten ska vara maximalt 2000 tecken lång. 

  4. En skriven text

  Skriv och ladda upp en text där du åskådliggör din konstnärliga praktik och där du adresserar en eller flera av följande frågor:

  1. Vad är din yrkesmässiga förståelse av ”koreografi”?
  2. Finns det ett ”fält” som du skulle placera ditt arbete? (diskutera ett par personer, saker eller fenomen som du relaterar till i din konstnärliga praktik)
  3. Vad är din tanke om vad dans och/eller koreografi ”gör” i världen?


  Texten ska vara maximalt 2 A4 (ungefär 8000 tecken, inklusive blanksteg)

  Tänk på att du kan behöva komprimera storleken på din film/video innan du laddar upp den. Läs mer här om hur du konverterar din film.

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval sker i flera steg. Bedömningen av betyg görs av Universitets- och högskolerådet. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp vid SKH som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut.

  Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om antagningsproven hittar du här.

   

   

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för Masterprogrammet i koreografi med start hösten 2022: 181 000 SEK per termin och 724 000 SEK för hela programmet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar