Filmfoto - master
Information
Ansök

Filmfoto - master

Masterprogrammet i film och media med inriktning filmfoto vänder sig till dig som vill specialisera dig och fördjupa din kunskap inom filmfoto. Utbildningen är forskningsförberedande och består av två års heltidsstudier på avancerad nivå.

Filmfoto handlar om att förmedla en berättelse visuellt, genom att gestalta stämning och känsla med hjälp av ljus, färg, form, rum, komposition, sceneriläggning, rörelse samt val och hantering av tekniska verktyg. Filmfotografen samarbetar med regissören och de andra konstnärliga funktionerna i ett filmteam för att gestalta en filmberättelse. I arbetet ingår att leda och fördela arbetet i det team som omger filmfotografen samt ha ansvar för budget och tekniskt kunnande genom hela processen. Grunden för en filmfotograf är personligt berättande, hantverk och samarbete.

Masterprogram i film och media med inriktning filmfoto

Masterprogrammet i film och media är en fördjupande och forskningsförberedande utbildning med en gemensam programstruktur för alla inriktningar. I utbildningens teorikurser introduceras studenterna till olika perspektiv på kunskap, teori, reflektion och konstnärliga forskningsmetoder.

Inriktningen filmfoto är en av de teaminriktningar inom masterprogrammet som formar filmteam och samarbetar. Studenterna arbetar tillsammans i gemensamma labbkurser där de utforskar olika former av film, tv och nya medier. Du kan här välja att fota olika typer av film, till exempel spelfilm, dokumentärfilm och konstfilm - för olika plattformar och i korta och långa format. Du får en fördjupad inblick om filmskapande som en process från manus till färdig film.

Utbildningen har också inriktningsspecifika metodkurser. Som masterstudent i filmfoto får du träna på att hantera professionella arbetsflöden. Du fördjupar dina kunskaper i att kommunicera din konstnärliga vision likväl som i ljussättning, komposition, sceneriläggning, arbetsledning och att förvalta ett manus till visuellt berättande. Här ingår även planering av säkerhetsaspekter i ett hållbart yrkesliv. Undervisning ges också i grading, digitala effekter och postproduktion. Insikter och kunskaper som du tillägnar dig i de inriktningsspecifika kurserna tillämpas i de labbkurser och filmövningar som görs i team.

Under utbildningen får du många tillfällen till möten över traditionella yrkesgränser, till exempel genom valbara kurser som är gemensamma för högskolans institutioner. Varje student identifierar här sitt behov av ytterligare kunskap.

Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta som filmfotograf.

 • Läs mer om utbildningen

  Det första året ges flera metodkurser i filmfoto på avancerad nivå. Då ges också olika labbkurser där studenter från de olika teaminriktningarna gemensamt utforskar teman, uttryck, format med mera. Under det första året får du också utveckla en personlig frågeställning kring filmfoto och formulera en metod för att utforska den.

   

  Det andra året tillhör filmfoto de inriktningar som utvecklar examensarbeten i team – slutfilmer – där du tar självständigt konstnärligt ansvar för din del av projektet. Du kommer också att göra en exposition i text eller utökat textformat av just ditt arbete och hur du förhållit dig till din egen frågeställning.

   

  Som student på utbildningen kommer du att samarbeta mycket med andra. Du kommer också att behöva ta eget ansvar för din kunskapsutveckling och din personliga konstnärliga utveckling.

   

  Terminsöversikt för inriktningen:
   

  Termin 1

  Metoder inom konstnärlig forskning 1, 7,5 hp

  Labbkurs – forskningsförberedande, idébildning och metodformulering, 7,5 hp

  Inriktningsspecifik metodkurs: Filmfoto, del 1, 7,5 hp

  Labbkurs i team, del 1, 7,5 hp
   

  Termin 2

  Metoder inom konstnärlig forskning 2, 7,5 hp

  Valbar programspecifik kurs, 7,5 hp

  Inriktningsspecifik metodkurs: Filmfoto, del 2, 7,5 hp

  Labbkurs i team, del 2, 7,5 hp
   

  Termin 3

  Metoder inom konstnärlig forskning 3, 7,5 hp

  Valbar kurs inom SKH, 7,5 hp

  Labbkurs – avancerad projektutveckling, 15 hp
   

  Termin 4

  Examensarbete – exposition av självständigt arbete, 15 hp

  Examensarbete, 15 hp

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå.

  Särskild behörighet:

  - Konstnärlig kandidatexamen eller för utbildningen annan relevant kandidatexamen

  - Svenska 1, 2 och 3

  - Engelska 6

  - Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga inom vald inriktning

  - 15 hp samt Examensarbete inom en för sökt masterinriktning relevant inriktning från Kandidatprogram i film och media, eller motsvarande.

  När det är möjligt att söka denna inriktning kommer du här att hitta utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det viktigaste är att du har lust och vilja att fördjupa ditt berättande med fokus på filmfoto. Det är sedan värdefullt att du kan sätta dig in i andra människors erfarenheter och känslor och att du har en utvecklad förmåga till berättande och visuell gestaltning.

   

  Det också viktigt att du kan vara både lyhörd och initiativtagande i samarbeten och att du både kan göra egna konstnärliga bedömningar och utveckla dem i samspel med andra i ett konstnärligt team.  

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Masterprogram i film och media med start höstterminen 2021: 301 300 SEK per termin och 1 205 200 SEK för hela programmet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.