Skådespeleri - kandidat
Information
Ansök

Skådespeleri - kandidat

Kandidatprogrammet i skådespeleri vänder sig till dig som vill arbeta professionellt som skådespelare. Efter genomgången utbildning har du kunskaper och förmåga att kunna verka inom en ensemble eller på egen hand och fritt kunna röra dig mellan olika slags genrer, medier och typer av produktioner.

Utbildningens övergripande mål är att du ska få lära dig grunder i skådespeleri med fokus på din utveckling för ett livslångt hållbart konstnärskap. Utbildningen präglas av en syn på skådespelaren som en självständig skapande konstnär och har en tyngdpunkt på scen och teater, då högskolan identifierar detta som grunden för skådespelarens yrkeskunnande.

Skådespeleri är konsten att leva sig in i hur andra människor tänker, känner och handlar under specifika omständigheter och att medvetet kunna gestalta tankar, känslor och skeenden med sin röst och sin kropp. Detta kan sammanfattas i idén om kroppen som instrument, vilket är ett viktigt inslag i utbildningen och ett kännetecken för ämnet skådespeleri vid SKH.

Att agera med sin röst och sin kropp från en scen flera timmar varje dag kan vara påfrestande, både fysiskt och känslomässigt. Ett viktigt fokus i utbildningen är därför träning där du utvecklar din förmåga att få full tillgång till dina uttrycksmedel även i pressade situationer. Detta fokus på den egna utvecklingen kombineras i utbildningen genomgående med kollektivt skapande där samarbete, närvaro och delaktighet är i centrum. Efter genomgången utbildning har du inte bara en fördjupad förståelse för de egna förmågorna, utan även en gedigen kunskap om vad det innebär att verka i en ensemble tillsammans med andra yrkesfunktioner och scenkonstnärer – och att agera inför en publik.

Utbildningen har inför denna utlysning getts en delvis ny struktur och ett nytt upplägg för att tydliggöra programmets röda tråd och kärnområden – framförallt för att bättre motsvara de krav som ställs på ett samtida konstnärskap och ta tillvara de möjligheter det erbjuder. Kandidatprogrammet i skådespeleri vid SKH bygger på en lång historia av scenkonstnärlig utbildning. Med denna rika tradition i ryggen, i dialog med en ständigt föränderlig omvärld, utbildar vi framtidens skådespelare!

 • Läs mer om utbildningen

  Programmet är en treårig heltidsutbildning på grundnivå. Under utbildningen utvecklar och tränar du din konstnärliga förmåga genom att pröva olika metoder och tekniker för scenisk gestaltning, i kombination med en gedigen orientering i skådespeleri för andra medier såsom film, tv och radio. Vi arbetar med begrepp såsom bl.a. scenisk närvaro och impuls, flöde, scenisk energi, scenisk fantasi, kreativitet mm.

  Utbildningen bygger på en nära koppling mellan praktik och teori, och förhållandet mellan det självständiga konstnärskapet och kollektiva processer. Det praktiska arbetet med olika skådespelar- och sceniska uppgifter kombineras genomgående med konstnärlig reflektion, historiska perspektiv och kritisk analys.  En viktig utveckling är också att utbildningen vilar på mångårigt arbete och lärarnas forskning i syfte att förtydliga integreringen av skådespelarens arbete med sin röst och kropp och gestaltningsarbete.

  Utbildningen fokuserar huvudsakligen på två kärnområden:

  1. Skådespeleri (gestalta text- och dramatik, gestalta med kroppen som instrument, gestalta vision och val, gestalta i film och media, träning i kroppsliga och vokala tekniker)

  2. Idé och teori (reflektion i och över det praktiska arbetet, teatervetenskap, dramaturgi, feedbackmetoder, perspektiv på konstnärliga processer, orientering i skådespelarens samtida yrkesfält, omvärld och publik)
   

 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Samt för den särskilda behörigheten: godkänt behörighetsprov i skådespeleri

  Utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen hittar du här.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för programmet är det värdefullt om du har andra förkunskaper inom skådespeleri och teater, såsom erfarenhet av amatörteater eller någon form av förberedande teaterutbildning exempelvis från estetiskt gymnasieprogram, studieförbund eller folkhögskola.

  Du bör ha ett levande intresse för kultur och samhällsfrågor och en vilja att berätta och gestalta.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Obs - nedanstående uppgifter gäller tidigare ansökan till kandidatprogrammet. Uppdatering om ansökningsprocessen kommer att publiceras strax innan nästa ansökningsperiod öppnar.

  Du ansöker till programmet i två steg

  1. Anmäl dig till programmet på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 17 januari 2022
   OBS! Välj "Hösten 2022" för din sökning!
    
  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan):
   Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi: 17 januari 2022
    

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 1 februari 2022.*
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 6 maj 2022

   

  * 21 juni är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett svenskt gymnasium.

     5 juli är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett utländskt gymnasium eller IB-gymnasium.

     5 juli är sista kompletteringsdag för dig ska komplettera med provresultat för engelska eller svenska.

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi


  * Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för utbildningen du söker.

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade filer.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • Döp filerna med innehåll och ditt namn t.ex. monolog_förnamn_efternamn

  1. Arbetsprov: monolog

  Till din ansökan ska du bifoga en video där du framför en monolog. De monologer du har att välja på och specifika instruktioner för hur du gör arbetsprovet hittar du här: Arbetsprov för kandidatprogrammet i skådespeleri.

  (Om du går vidare till urvalsprov 4 så kan du behöva komplettera din ansökan med ett motiveringsbrev och CV. Information om detta kommer skickas då det blir aktuellt)  

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval sker i flera steg. Bedömningen av betyg görs av Universitets- och högskolerådet. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp vid SKH som består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut.

  Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Kandidatprogram i skådespeleri med start höstterminen 2022: 248 000 SEK per termin och 1 488 000 SEK för helt program.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.