Skådespeleri - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Skådespeleri - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning Skådespeleri vänder sig till dig som vill arbeta som skådespelare. Här finner du information om utbildningens innehåll och upplägg.

Skådespeleri handlar om att leva sig in i hur andra människor tänker, känner och handlar under specifika omständigheter och sedan medvetet kunna gestalta skeenden, tankar och känslor med sin röst och sin kropp. Det är en intellektuell process såväl som fysisk och emotionell. Gestaltningen bygger på ett möte mellan skådespelaren och uppgiften men också på mötet med de andra medverkande och inte minst publiken.

Målet med vår utbildning är att utbilda framtidens självständiga och konstnärligt medvetna skådespelare för professionell verksamhet inom bland annat teater, film, tv och radio. Skådespelare ska skildra vårt samhälle så vi välkomnar sökande med många olika bakgrunder och erfarenheter.

Kandidatutbildning inriktning skådespeleri

Utbildningen syftar till att du ska erövra en fördjupad kunskap om dina uttrycksmedel för att som skådespelare kunna göra medvetna och självständiga val i en kollektiv process.

Att kunna samarbeta och skapa tillsammans med andra är ett viktigt lärandemål och det mesta av undervisningen sker därför i helklass. I utbildningen ingår också att samarbeta med studenter från andra scen- och filminriktningar.

Under utbildningen utvecklar och tränar du din konstnärliga förmåga genom att pröva olika metoder och tekniker för scenisk gestaltning. I utbildningen ingår inte praktik utanför skolan.

 • Läs mer om utbildningen

  Termin 1: Intryck: mötet med kroppen. Första året ägnas till största delen åt hantverk och teknik. Att lära sig använda sin kropp och sin röst.

  Termin 2: Uttryck: mötet med texten. Träningen av rösten och andningen fördjupas och studenterna gör ett längre textarbete och har en första filmkurs.

  Termin 3: Genrer och fördjupning. Studenterna arbetar i olika genrer och har även en valbar kurs för att bredda och fördjupa sina kunskaper.

  Termin 4: Publiken: omvärld, samtid. Genom att arbeta med de stora uttrycken och arbeta med clownteknik undersöker studenterna mötet med publiken. De gör även ett större arbete mot den unga publiken.

  Termin 5: Mitt konstnärskap. Att vara skådespelare är ett aktivt val. Skådespelaren arbetar hela tiden med sig själv och lånar ut sin kropp och röst till sina gestaltningar. Här ges studenterna tillfälle att utveckla det egna uttrycket bland annat genom att arbeta fram föreställningar, både individuellt och i grupp.

  Termin 6: Produktion. Studenterna arbetar tillsammans i en fullskalig scenkonstproduktion.

  Vi arbetar till exempel med:

  • grundläggande skådespelarövningar, formbunden text, clownteknik, film- och radioskådespeleri
  • dans, rörelsegestaltning, rytmik, yoga
  • röst, språklig gestaltning, sånggestaltning
  • reflektion över praktisk kunskap och teatervetenskap
  • produktionsövningar, både individuellt och i grupp
 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  De flesta av våra studenter har spelat amatörteater eller gått någon form av förberedande teaterutbildning som estetiskt gymnasieprogram, på studieförbund eller folkhögskola innan de börjar hos oss men det är inget krav.

  Det är bra om du har ett levande intresse för kultur och samhällsfrågor och en vilja att berätta och gestalta.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Om du har frågor om ansökningsprocessen efter att ha läst informationen nedan kan du kontakta utbildningsinformationen: utbildningsinfo.stdh@uniarts.se

  Till utbildningen i skådespeleri söker du med praktiska prov. Urvalet bland de sökande sker i 3 steg. Här kan du läsa om hur du skickar in din ansökan, hur antagningen går till 2018 samt vilka dagar proven äger rum.

  När du har klickat på knappen ”Ansök” ska du gå igenom 3 steg:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post
  2. Ange personuppgifter
  3. Fyll i formuläret:

   

  - Bifoga slutbetyg från gymnasiet. Använd helst PDF. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens eller dispens/undantag. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Du behöver också bifoga intyg som styrker de meriter du åberopar som stöd för din ansökan. Om du skickar kopian ska den vara vidimerad. Det betyder att en person som sett både originalhandlingen och kopian bevittnar med sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer (direkt på kopian) att den överensstämmer med originalhandlingen.

  Observera att vi inte godkänner utdrag från antagning.se.

  Om prov 1

  Till prov 1 ska du förbereda tre texter:

  1. En klassisk text
  2. En modern text
  3. En text som du väljer själv

   

  De förelagda texterna är uppdelade i två kategorier. Du ska välja en ur kategorin Klassiska texter och en ur kategorin Moderna texter. Varje scen får ta max 2 minuter att spela/framföra.

  Det är tillåtet att byta den text du har valt utan att meddela oss i förväg. Det gäller även för den text du väljer själv. När du kommer hit till prov 1 får du fylla i vilka texter du har valt.

  Om scenprovet du väljer själv:

  Scenprovet du väljer själv kan vara ur en pjäs, en bok, en berättelse eller en film eller något du skrivit själv. Skriv in i ansökningsformuläret titel, författare och roll och en kort motivering varför du väljer spela/framföra den här texten.

  I ansökan ska även ingå:

  - En beskrivning av vilka förväntningar du har på utbildningen i skådespeleri och vad du tror att högskolan förväntar sig av dig? Utgå från texten som beskriver utbildningen på hemsidan inklusive inriktningsbilagan (IB) och utbildningsplanen (UP). Du får skriva fritt. Inga ytterligare upplysningar kommer att lämnas om denna uppgift.

  - Val av dag för prov 1.

  OBS! Vi är mycket restriktiva med att ändra provdag. Endast i undantagsfall kan vi ändra detta om du skulle bli sjuk och kan visa läkarintyg alternativt att du arbetar eller studerar den aktuella provdagen. I de fallen kräver vi intyg från arbetsgivare eller skola. Vi kan, trots detta, inte garantera att du kan erbjudas ett nytt provtillfälle.

  För att din ansökan ska vara komplett behöver du ha svarat på alla frågor i ansökningsformuläret. 

  All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din e-post så att du inte missar någon information från oss. Bevaka även din spam-inkorg. Du har själv ansvar för att kontrollera informationen från ansökningssystemet.

  När äger proven rum?

  Prov 1:
  (Sökande deltar en av dagarna. Provet pågår mellan 8.00–18.00. Reservera hela dagen.)

  8/2 - 10/2
  15/2 - 17/2
  26/2 - 1/3

  Prov 2:
  (Sökande deltar en av dagarna. Du kan inte välja dag själv.)
  4/4 - 7/4 

  Prov 3:
  (Sökande deltar alla dagar.)
  16/4 - 20/4

  Viktigt att veta om provet

  Du kan välja texter utan att bry dig om vilket kön rollen ursprungligen är skriven för. Du får själv välja om du vill använda hen eller byta ut han mot hon eller vice versa.

  Det är viktigt att du funderar och fantiserar kring innehållet i de texter du valt: Vem är rollkaraktären? Vad vill rollkaraktären? Varför är rollkaraktären där och varför säger rollkaraktären det som den säger? Antagningsgruppen är intresserad av hur just du väljer att tolka och gestalta.

  Det kommer inte att finnas någon rekvisita eller möbler till förfogande.

  Du ska repetera scenerna väl och kunna texterna utantill. Du kan inte spela med manus/text i handen.

  Om du har ett annat modersmål än svenska får du gärna framföra den självvalda texten på ditt modersmål.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Alla sökande kallas till prov 1. För att antagningsgruppen ska kunna göra sin bedömning är det viktigt att du besvarar samtliga frågor i ansökningsformuläret. Senast under vecka 5 får du kallelsen till prov 1 genom ett meddelande i ansökningssystemet. När hela första provomgången är avslutad bestämmer antagningsgruppen, bestående av lärare från högskolan och professionellt verksamma skådespelare, vilka som går vidare till prov 2. Alla som har deltagit i prov 1 får besked i vecka 12 genom ett meddelande i ansökningssystemet om de har gått vidare eller ej.

  De sökande som går vidare till prov 2 får en kallelse till en bestämd dag mellan den 4/4 – 7/4. Du kan inte själv välja provdag. I kallelsen får du ytterligare information om hur du ska förbereda dig och hur prov 2 går till.

  Ett urval av dessa sökande går sedan vidare till prov 3. Om du går vidare till prov 3 kallas du till fem dagars workshop på skolan den 16/4 – 20/4 med institutionens lärare. Då måste du kunna delta alla dagar och vara beredd även på kvällsarbete. I kallelsen till prov 3 finns information om hur provet går till.

  Du får kontinuerligt information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig.

  Antagningsgruppen ger ingen motivering för sitt beslut efter prov 1 och prov 2. Först efter prov 3, sista provomgången, har den sökande möjligheten till ett samtal med någon medlem från antagningsgruppen.

  Antagningsbeskedet kommer i mitten av maj.

  Bevaka din e-post så att du inte missar någon information från oss. Bevaka även din spam-inkorg. Du har själv ansvar för att kontrollera informationen från ansökningssystemet.

  Om du antas till utbildningen behöver du svara om du vill ha platsen. Om du inte svarar inom den period som anges på antagningsbeskedet förlorar du platsen och den erbjuds den reserv som står i tur.

  Urvalet baseras på följande kriterier:  

  1. Den sökandes gestaltande förmåga
  2. Den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund

   

  Det här händer under prov 1

  1. Du blir kallad till en provdag kl.08.00. Du ska vara beredd att stanna fram till kl. 18.00 då vi inte kan ge exakta tider när just ditt prov äger rum.

  2. Sökanden delas i mindre grupper och du får en tidsram för när scenprovet äger rum.

  3. Du väljer själv vilken av de tre texterna du har förberett som du vill spela/framföra inför antagningsgruppen. Du framför scenprovet ensam. Vi erbjuder ingen motläsning under proven. Om du ska visa ytterligare scen/scener är det antagningsgruppen som bestämmer vad de vill se. Av de tre texterna kommer du att få visa en eller flera för antagningsgruppen.

  Om du får visa en eller flera scener är inte avgörande för dina möjligheter att gå vidare till prov 2.

  • I prov 1 fokuserar antagningsgruppen på hur du ensam arbetar på scenen, vilka gestaltningsval du gjort utifrån de scener du valt och hur du använder din kropp och röst i gestaltningen.
  • I prov 2 tillkommer att agera tillsammans med andra och improvisation.
  • I prov 3 tillkommer för antagningsgruppen att se på hur du arbetar i grupp och tar instruktioner samt dina förutsättningar för röst- och rörelseundervisning.
 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för hela utbildningen är 1 380 000 SEK.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar