Skådespeleri - kandidat
Information
Ansök

Skådespeleri - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning skådespeleri vänder sig till dig som vill arbeta som skådespelare. Här finner du information om utbildningens innehåll och upplägg.

Skådespeleri handlar om att leva dig in i hur andra människor tänker, känner och handlar under specifika omständigheter och sedan medvetet kunna gestalta skeenden, tankar och känslor med din röst och din kropp. Det är en intellektuell process såväl som fysisk och emotionell. Gestaltningen bygger på ett möte mellan skådespelare, karaktär och situation i en pjäs. Men också på mötet med de andra skådespelarna i ensemblen, med ljus, ljud, kostym och inte minst med publiken.

Målet med vår utbildning är att utbilda framtidens självständiga och konstnärligt medvetna skådespelare för professionell verksamhet inom bland annat teater, film, tv och radio. Skådespelare ska skildra vårt samhälle så vi välkomnar sökande med många olika bakgrunder och erfarenheter.

Kandidatutbildning inriktning skådespeleri

Utbildningen syftar till att du ska erövra en fördjupad kunskap om dina uttrycksmedel för att som skådespelare kunna göra medvetna och självständiga val i en kollektiv process.

Att kunna samarbeta och skapa tillsammans med andra är ett viktigt lärandemål och det mesta av undervisningen sker därför i helklass. I utbildningen ingår också att samarbeta med studenter från andra scen- och filminriktningar.

Under utbildningen utvecklar och tränar du din konstnärliga förmåga genom att pröva olika metoder och tekniker för scenisk gestaltning. I utbildningen ingår inte praktik utanför skolan.

Inför denna antagningsomgång har högskolorna i Göteborg, Malmö och Stockholm gemensamt beslutat att urvalsprov 1 baseras på inskickat material i form av en monolog filmad med mobilkamera. Tanken med detta är att förbättra tillgängligheten och möjliggöra för fler sökande till utbildningarna. OBS! att du inte kan söka med samma film till de olika utbildningarna. Se respektive högskolas hemsida för mer information.  Läs mer  

Fotot ovan är från kursen Poetiska etyder där studenterna i skådespeleri koreograferar/regisserar varsin scenisk gestaltning för en ensemble med poetiska texter som grundmaterial. Pedagog är Aleksandra Czarnecki Plaude.

 • Läs mer om utbildningen

  Termin 1: Intryck: mötet med kroppen. Första året ägnas till största delen åt hantverk och teknik, att lära dig använda din kropp och din röst.

  Termin 2: Uttryck: mötet med texten. Träningen av rösten och andningen fördjupas och du gör ett längre textarbete och har en första filmkurs.

  Termin 3: Genrer och fördjupning. Du arbetar i olika genrer och har även en valbar kurs för att bredda och fördjupa dina kunskaper.

  Termin 4: Publiken: omvärld, samtid. Genom att arbeta med de stora uttrycken och med clownteknik undersöker du mötet med publiken. Du gör även ett större arbete mot den unga publiken.

  Termin 5: Mitt konstnärskap. Att vara skådespelare är ett aktivt val. Som skådespelare arbetar du hela tiden med dig själv och lånar ut din kropp och röst till dina gestaltningar. Här ges du tillfälle att utveckla ditt eget uttryck bland annat genom att arbeta fram föreställningar, både på egen hand och i grupp.

  Termin 6: Produktion. Du arbetar tillsammans med dina studiekamrater i en fullskalig scenkonstproduktion.

  Vi arbetar till exempel med:

  • Grundläggande skådespelarövningar, formbunden text, clownteknik, film- och radioskådespeleri
  • Dans, rörelsegestaltning, rytmik, yoga
  • Röst, språklig gestaltning, sånggestaltning
  • Reflektion över praktisk kunskap och teatervetenskap
  • Produktionsövningar, både på egen hand och i grupp
 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  De flesta av våra studenter har spelat amatörteater eller gått någon form av förberedande teaterutbildning som estetiskt gymnasieprogram, på studieförbund eller folkhögskola innan de börjar hos oss men det är inget krav.

  Det är bra om du har ett levande intresse för kultur och samhällsfrågor och en vilja att berätta och gestalta.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

   

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

   

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  3. Motiveringsbrev

  Varför vill du bli skådespelare? Skriv en motivering till varför du söker utbildningen. Max en halv A4, 2 000 tecken

   

  4. CV

  Lista utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa.

   

  5. Foto

  Foto på dig själv i porträttformat. Fotot ska vara taget nyligen och välliknande.

   

  6. Monolog filmad med mobilkamera

  Till din ansökan ska du bifoga en film som du spelar in med en mobilkamera. I filmen ska du framföra en monolog. Det finns fyra monologer uppdelade i två kategorier att välja bland:

   

   

  Anvisningar filmad monolog:

  • Välj en av de fyra monologerna. Du kan välja monolog utan att bry dig om vilket kön rollen ursprungligen är skriven för. Du får själv välja om du vill använda hen, byta ut han mot hon eller vice versa.
  • Texten ska framföras på svenska och du får inte ändra eller stryka i texten.
  • Fokusera inte på att hinna med hela texten, om det upplevs som kort om tid. Det viktiga är att du framför monologen på ett sätt som du är nöjd med.
  • Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmen.
  • Det ska vara ett filmat sceniskt prov - teater snarare än film.
  • Spela in filmen som om du stod framför en publik.
  • Du kan rikta dig mot kameran rakt fram, eller åt sidan när du spelar in filmen.
  • Se till att du syns och hörs bra och att man ser hela dig i filmen, inte bara ditt ansikte.
  • Om du använder svenskt teckenspråk, se till att språket är centrerat i filmen.
  • Monologen ska filmas under en tagning och mobilen måste vara stilla under filmningen.
  • Mobilfilmen ska vara i en obruten, oredigerad tagning utan zoom.
  • Filmen får vara max 2 minuter lång.
  • Använd något av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
  • Max filstorlek: 150 MB

   

  I instruktionsfilmen nedan får du ytterligare vägledning inför inspelningen av din film. 

   

  Notera att din ansökan inte kan behandlas om materialet är klippt och redigerat. Provet räknas då som ogiltigt och kommer inte att bedömas

  För att din ansökan ska vara komplett behöver du ha svarat på alla frågor i ansökningsformuläret och laddat upp din film.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • Ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • Dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/-n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

   

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)..

 • Efter sista ansökningsdag

  Till kandidatprogrammet i skådespeleri söker du med praktiska prov och urvalet bland de sökande sker i flera steg. Denna omgång består antagningen av fyra provomgångar med urval mellan varje prov. Bedömningen görs av en antagningsgrupp som består av lärare vid Institutionen för skådespeleri samt personer som är professionellt verksamma inom fältet. En studentrepresentant har möjlighet att delta i antagningsgruppen. Denne har yttranderätt men ingen beslutsrätt. Efter varje provomgång kommer beslut att fattas om vilka sökande som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Det första steget i urvalsprocessen (prov 1) sker baserat på den mobilfilm du som sökande har skickat in i samband med din ansökan. Urvalsprov 2, 3 och 4 sker på plats vid Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för skådespeleri på Valhallavägen 189 i Stockholm.

  När äger proven rum?

  Prov 1: Urvalet baseras på monolog filmad med mobilkamera. Sista dagen att lämna in ansökan är 15 januari 2020 kl. 23.59. 

  Prov 2: Provet äger rum 20/2–22/2 och 26/2–29/2 på högskolan i Stockholm. Sökande deltar en av dagarna, antingen en förmiddag eller en eftermiddag. Du kan inte själv välja dag och tid.

  Prov 3: Provet äger rum 30/3–3/4 mellan kl. 8.00–18.00 på högskolan i Stockholm. Sökande deltar en av dagarna, reservera hela dagen. Du kan inte själv välja dag.

  Prov 4: Provet äger rum 20/4–24/4 på högskolan i Stockholm. Sökande deltar alla dagar.

  Antagningsbesked meddelas i mitten av maj.

  Alla besked kommer att meddelas via vårt antagningssystem Varbi. Du har själv ansvar för att bevaka din e-post inklusive din skräppost-inkorg så att du inte missar viktig information från oss!

  Läs mer om urvalsproven här

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för hela utbildningen är 1 448 400 SEK.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar