Kandidatprogram i film och media - Regi – dokumentär och fiktion

Kandidatprogrammet i film och media med inriktning Regi – dokumentär och fiktion vänder sig till dig som är intresserad av iscensättning och en berättelses gestaltning i situationer och händelser. Utbildningen består av tre års heltidsstudier på grundnivå.

Kandidatprogrammet i film och media kommer förändras inför programstart höstterminen 2025. Uppdaterad information om programmet och antagningsprocessen presenteras fortlöpande på denna sida.

Du som redan har en högskoleutbildning inom film och media eller mer omfattande erfarenhet av att arbeta konstnärligt inom området kan söka till Masterprogrammet i film och media där det finns både teaminriktningar i film och individuella inriktningar. Hitta rätt utbildning för dig i vår utbildningskompass. 

Utbildningskompassen_film och media_premiär_testa_1100.jpg

Film och media utgör en betydande del av människors vardag och påverkar dessutom samhällsutvecklingen genom en unik förmåga att nå ut till och kommunicera med en stor publik. Att berätta i film och media erbjuder möjligheter att verka i ett brett spektrum av uttryck från kommersiellt till konstnärligt, från dokumentär till fiktion. Den digitala utvecklingen har gjort tekniken för att producera film och media tillgänglig för många. Det finns också allt fler plattformar för film och media: bio, tv, internet, radio, konsthallar och det offentliga rummet. Det är en komplex berättarform där många olika konstnärliga uttryck som ljud, bilder, ord, scenerier, skådespeleri och musik tillsammans formar en upplevelse. Film- och mediaproduktioner skapas ofta i samarbete mellan konstnärer med egna konstnärliga röster, olika hantverkskunskap och konstnärliga uttryck.

Kandidatprogrammet i film och media är en utbildning på grundnivå för arbete inom film, tv och radio och en plats för dig att påbörja utvecklingen av ett konstnärskap inom det medierade området.

Kandidatinriktningen Regi – dokumentär och fiktion

Kandidatprogrammet i film och media består av teori-, verktygs- och labbkurser. Vissa kurser är gemensamma för alla fem inriktningar, andra är inriktningsspecifika. Programmets valbara kurser ger dig utrymme att individuellt forma din utbildning. Återkommande genom hela programmet är att du som student söker dig fram till en egen ton och ett eget uttryck. 

Som student på inriktningen Regi – dokumentär och fiktion tillägnar du dig grundläggande kunskaper för att till exempel kunna göra tv-reportage, regissera kortformat och göra mindre tv-serier för dokumentär och fiktion.

I de kurser som är specifika för inriktningen Regi – dokumentär och fiktion fördjupar du dig under utbildningens gång i manusanalys, idéutveckling, personregi, arbetsledning, medierad gestaltning och dokumentära förhållningssätt för olika typer av film och media. Du arbetar med både fiktion, dokumentär och hybrider för olika plattformar, i olika längder och format.

Du får träna på att instruera skådespelare, göra och filma scenerier, gestalta idéer, skapa förtroende och få access till verkliga personer. Du kommer att arbeta med både förelagt material och manus samt med idéer från gemensamma labbkurser.

Inom utbildningen får du öva dig i att arbeta både inom tydliga ramar och mer fritt. Genom analys utvecklar du din förmåga att reflektera över ditt eget och andras arbete. Särskilt fokus läggs vid etiska aspekter av karaktärsgestaltning och förhållningssätt till dem som är framför kameran inom både fiktion och dokumentär. Under de två sista åren specialiserar du dig mot antingen fiktionsregi eller dokumentärregi.

Om du vill specialisera dig ytterligare och fördjupa ditt konstnärliga uttryck och förbereda dig för att forska, kan du efter kandidatexamen med inriktning Regi – dokumentär och fiktion söka till masterinriktningarna Fiktionsregi, Dokumentärregi, Dokumentära processer och The Art of Impact.

Information

Studieperiod: Planerad start hösten 2025

Utbildningens omfattning: 180 hp

Huvudsakligt undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Stockholm

Studietakt: 100 %

Ämnesenhet: Film och media

Utbildningsplan/kursplan:Ladda ner

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se