Radio – ide, regi och montage - kandidat
Information
Ansök

Radio – idé, regi och montage - kandidat

Kandidatprogrammet i film och media med inriktning Radio – idé, regi och montage vänder sig till dig som är intresserad av radioberättande i vidare bemärkelse och vill lära dig idé, regi och montage inom reportage, dokumentär och fiktion. Utbildningen består av tre års heltidsstudier på grundnivå.

Du som redan har en högskoleutbildning inom film och media eller mer omfattande erfarenhet av att arbeta konstnärligt inom området kan söka till Masterprogrammet i film och media där det finns både teaminriktningar i film och individuella inriktningar. Hitta rätt utbildning för dig i vår utbildningskompass.

Utbildningskompassen_film och media_premiär_testa_1100x.jpg

Film och media utgör en betydande del av människors vardag och påverkar dessutom samhällsutvecklingen genom en unik förmåga att nå ut till och kommunicera med en stor publik. Att berätta i film och media erbjuder möjligheter att verka i ett brett spektrum av uttryck från kommersiellt till konstnärligt, från dokumentär till fiktion. Den digitala utvecklingen har gjort tekniken för att producera film och media tillgänglig för många. Det finns också allt fler plattformar för film och media: bio, tv, internet, radio, konsthallar och det offentliga rummet. Det är en komplex berättarform där många olika konstnärliga uttryck som ljud, bilder, ord, scenerier, skådespeleri och musik tillsammans formar en upplevelse. Film- och mediaproduktioner skapas ofta i samarbete mellan konstnärer med egna konstnärliga röster, olika hantverkskunskap och konstnärliga uttryck.

Kandidatprogrammet i film och media är en utbildning på grundnivå för arbete inom film, tv och radio och en plats för dig att påbörja utvecklingen av ett konstnärskap inom det medierade området.

Kandidatinriktningen Radio – idé, regi och montage

Kandidatprogrammet i film och media består av teori-, verktygs- och labbkurser. Vissa kurser är gemensamma för alla fem inriktningar, andra är inriktningsspecifika. Programmets valbara kurser ger dig utrymme att individuellt forma din utbildning. Återkommande genom hela programmet är att du som student söker dig fram till en egen ton och ett eget uttryck. 

Som student på inriktningen Radio – idé, regi och montage tillägnar du dig grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som radioproducent och radioberättare i vidare bemärkelse både inom traditionell radio och inom andra ljudbaserade distributionsformer.

De kurser som är specifika för inriktningen innehåller både kortare och längre övningar av olika karaktär, från reportage och radiodokumentärer till radiodrama. Du får lära dig att producera inspelat material, i såväl det dokumentära som i det fiktiva berättandet. Inom utbildningen får du öva dig i att arbeta både inom tydliga ramar och mer fritt. Genom analys utvecklar du din förmåga att reflektera över ditt eget och andras arbete.

Om du vill fortsätta fördjupa ditt konstnärliga uttryck och förbereda dig för att forska, kan du efter kandidatexamen med inriktning Radio – idé, regi och montage söka till masterinriktningarna Dokumentära processer och The Art of Impact.

 • Läs mer om utbildningen

  Under det första året har studenter från kandidatprogrammets alla inriktningar gemensamma grundkurser i ljud- och bildberättande, teori, tekniska verktyg och metoder för idé- och konceptutveckling, manus, projektledning, regi, filmfoto, animation, design, ljud- och filmklippning. Första året ges också labbkurser där det finns möjlighet att välja workshops inom olika genrer och berättarformer.

  År två och tre består av fördjupande gemensamma teorikurser och labbkurser samt inriktningsspecifika verktygskurser. I labbkurserna kan studenter från de olika inriktningarna tillämpa metoder och kunskap från de inriktningsspecifika verktygskurserna. Studenterna fördjupar i labbkurserna utforskandet av berättarformer eller metoder i grupp eller enskilt. Inom inriktningarna är vissa kurser obligatoriska medan andra är valbara. Inom examensarbetet finns det möjlighet att färdigställa en produktion tillsammans med studenter från andra inriktningar.

  Samarbete både inom inriktningen och med studenter från andra inriktningar är en viktig del i utbildningen. Du kommer också att behöva ta eget ansvar för din kunskapsutveckling och personliga konstnärliga utveckling.

 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det viktigaste att du har lust och vilja att berätta. Det är sedan värdefullt att du kan sätta dig in i andra människors erfarenheter och känslor, att du har känsla för rytm och tajming, att du har en god förmåga att få överblick, strukturera och i tanken förhålla dig till både detaljer och helhet. Det också viktigt att du kan vara både lyhörd och initiativtagande i samarbeten.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.

  Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Motiveringsbrev

  Ladda upp ett motiveringsbrev. Max en A4, 4000 tecken, pdf. Se till att få med följande:

  • Berätta varför du vill gå en grundutbildning i film och media och varför du söker till inriktningen Radio – idé, regi och montage.
  • Beskriv vad du tror att utbildningen kan ge dig och varför du vill gå den vid just denna punkt i ditt liv.
  • Berätta vad du tror att du vill göra med din utbildning när du tar examen, till exempel om vill söka dig vidare till en masterutbildning och vad du i så fall tror att du vill specialisera dig mot.
  • Berätta varför du tror att du passar för utbildningen med inriktning Radio – idé, regi och montage och varför du vill arbeta med film och media.
  • Berätta om dina eventuella erfarenheter av film och media i stort, men också om andra konstarter du utövar eller har ett förhållande till. Har du till exempel spelat musik, dansat, spelat teater, målat, fotat?
  • Berätta om eventuella andra erfarenheter som gett dig insikter du tror kan vara bra för en framtid inom film och media och för dig som student på kandidatprogrammet i film och media, inriktning Radio – idé, regi och montage.

   

  3. Arbetsprov - en situationsbeskrivning. Max en A4-sida, ca 4000 tecken, pdf.

  Skriv och ladda upp en text där du berättar om en situation som du varit med om, betraktat eller deltagit i och som påverkat dig på något sätt.

  4. Ladda upp en egenproducerad ljudfil. Max 3 minuter, max 150 MB, i format mp3, wav, m4a eller aiff.

  Uppgiften är fri men den ska introduceras med en kort skriftlig text som ger lyssnaren en ingång i det som berättas.

  Fokus i bedömningen av arbetsproverna läggs vid hur du lyckas skapa frågor och mening med ditt inskickade material.

   

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)..

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande görs av en antagningsgrupp bestående av lärare från Stockholms konstnärliga högskola och personer som är professionellt verksamma inom film och media I antagningsgruppen kan även en studentrepresentant ingå som får yttra sig men inte delta i beslut. Urvalet sker i flera steg, det första utifrån en bedömning av dina ansökningshandlingar. Besked om du gått vidare i detta urval sker senast den 24 februari.

  1. Intervju sker en dag under vecka 11-12 på Stockholms konstnärliga högskola. I samband med intervjun kommer vi att prata om din ansökan. Du får även en uppgift att lösa på plats. Ingen förberedelse krävs. Det som bedöms är din förmåga att kunna skapa fritt utifrån egna associationer. Innan intervjun hålls ett gemensamt informationspass om våra kandidat- och masterprogram i film och media där du får möjlighet att ställa frågor. Besked om du gått vidare efter detta urval sker senast den 24 mars.

  2. Enskilt praktiskt prov sker en dag under vecka 14 på Stockholms konstnärliga högskola. Du som blir kallad till detta får instruktioner till hur du ska förbereda dig inför provet. I samband med det enskilda praktiska provet hålls även ett personligt samtal. Besked om du gått vidare efter detta urval sker senast den 24 april.

  3. Praktiskt slutprov i grupp samt enskilt prov äger rum på Stockholms konstnärliga högskola två – fyra dagar under vecka 19. Du som blir kallad till praktiskt slutprov i grupp kommer att få uppgifter att lösa tillsammans med sökande till övriga kandidatinriktningar. Ingen förberedelse krävs. Antagningsgruppen tittar här på din lyhördhet samt förmåga att framföra idéer och samarbeta. Till det enskilda provet kommer du att få en förelagd uppgift som du presenterar. Besked om du blir antagen till utbildningen sker senast den 25 maj.

  De bedömningskriterier som generellt används vid urvalet för alla sökande till kandidatprogrammet i film och media är din förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar samt din gestaltande förmåga.

  Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din e-post så att du inte missar någon information från oss. Obs! Bevaka även din skräppost.

  Om du antas till utbildningen behöver du svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom den period som anges på antagningsbeskedet förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.  

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Kandidatprogram i film och media med start höstterminen 2020: 296 200 SEK per termin och 1 777 200 SEK för helt program.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.