Radio – idé, regi och montage - kandidat
Information
Ansök

Radio – idé, regi och montage - kandidat

Kandidatprogrammet i film och media med inriktning Radio – idé, regi och montage vänder sig till dig som är intresserad av radioberättande i vidare bemärkelse och vill lära dig idé, regi och montage inom reportage, dokumentär och fiktion. Utbildningen består av tre års heltidsstudier på grundnivå.

För dig som är intresserad av både radio och film/tv.

Eftersom inriktningen Radio - idé, regi och montage inte startar hösten 2022 presenteras här några alternativ. I flera av våra inriktningar på Kandidatprogram i film och media finns möjlighet att arbeta med radio som medium även om tyngdpunkten i utbildningen är film och tv. 

Inom inriktningen Idé - koncept, manus och projektledning finns möjlighet att skriva för radio inom vissa kurser. 

Inom inriktningen Regi - dokumentär och fiktion finns det möjlighet till att gestalta för radio inom vissa kurser, både inom fiktions- och dokumentära format. 

I kandidatutbildningen ingår radio som ämne och du får även verktyg längs vägen som dramaturgi, personregi, research med mera som kan användas för både film/tv och radio. Ditt examensarbete gör du sen inom den inriktning du antagits till. 

Du som redan har en högskoleutbildning inom film och media eller mer omfattande erfarenhet av att arbeta konstnärligt inom området kan söka till Masterprogram i film och media där det finns både teaminriktningar i film och individuella inriktningar. Hitta rätt utbildning för dig i vår utbildningskompass.

Utbildningskompassen_film och media_premiär_testa_1100x.jpg

Film och media utgör en betydande del av människors vardag och påverkar dessutom samhällsutvecklingen genom en unik förmåga att nå ut till och kommunicera med en stor publik. Att berätta i film och media erbjuder möjligheter att verka i ett brett spektrum av uttryck från kommersiellt till konstnärligt, från dokumentär till fiktion. Den digitala utvecklingen har gjort tekniken för att producera film och media tillgänglig för många. Det finns också allt fler plattformar för film och media: bio, tv, internet, radio, konsthallar och det offentliga rummet. Det är en komplex berättarform där många olika konstnärliga uttryck som ljud, bilder, ord, scenerier, skådespeleri och musik tillsammans formar en upplevelse. Film- och mediaproduktioner skapas ofta i samarbete mellan konstnärer med egna konstnärliga röster, olika hantverkskunskap och konstnärliga uttryck.

Kandidatprogrammet i film och media är en utbildning på grundnivå för arbete inom film, tv och radio och en plats för dig att påbörja utvecklingen av ett konstnärskap inom det medierade området.

Kandidatinriktningen Radio – idé, regi och montage

Kandidatprogrammet i film och media består av teori-, verktygs- och labbkurser. Vissa kurser är gemensamma för alla fem inriktningar, andra är inriktningsspecifika. Programmets valbara kurser ger dig utrymme att individuellt forma din utbildning. Återkommande genom hela programmet är att du som student söker dig fram till en egen ton och ett eget uttryck. 

Som student på inriktningen Radio – idé, regi och montage tillägnar du dig grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som radioproducent och radioberättare i vidare bemärkelse både inom traditionell radio och inom andra ljudbaserade distributionsformer.

De kurser som är specifika för inriktningen innehåller både kortare och längre övningar av olika karaktär, från reportage och radiodokumentärer till radiodrama. Du får lära dig att producera inspelat material, i såväl det dokumentära som i det fiktiva berättandet. Inom utbildningen får du öva dig i att arbeta både inom tydliga ramar och mer fritt. Genom analys utvecklar du din förmåga att reflektera över ditt eget och andras arbete.

Om du vill fortsätta fördjupa ditt konstnärliga uttryck och förbereda dig för att forska, kan du efter kandidatexamen med inriktning Radio – idé, regi och montage söka till masterinriktningarna Radio, Dokumentära processer och The Art of Impact.

 • Läs mer om utbildningen

  Under det första året har studenter från kandidatprogrammets alla inriktningar gemensamma grundkurser i ljud- och bildberättande, teori, tekniska verktyg och metoder för idé- och konceptutveckling, manus, projektledning, regi, filmfoto, animation, design, ljud- och filmklippning. Första året ges också labbkurser där det finns möjlighet att välja workshoppar inom olika genrer och berättarformer.

  År två och tre består av fördjupande gemensamma teorikurser och labbkurser samt inriktningsspecifika verktygskurser. I labbkurserna kan studenter från de olika inriktningarna tillämpa metoder och kunskap från de inriktningsspecifika verktygskurserna. Studenterna fördjupar i labbkurserna utforskandet av berättarformer eller metoder i grupp eller enskilt. Inom inriktningarna är vissa kurser obligatoriska medan andra är valbara. Inom examensarbetet finns det möjlighet att färdigställa en produktion tillsammans med studenter från andra inriktningar.

  Samarbete både inom inriktningen och med studenter från andra inriktningar är en viktig del i utbildningen. Du kommer också att behöva ta eget ansvar för din kunskapsutveckling och personliga konstnärliga utveckling.

 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det viktigaste att du har lust och vilja att berätta. Det är sedan värdefullt att du kan sätta dig in i andra människors erfarenheter och känslor, att du har känsla för rytm och tajming, att du har en god förmåga att få överblick, strukturera och i tanken förhålla dig till både detaljer och helhet. Det också viktigt att du kan vara både lyhörd och initiativtagande i samarbeten.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Här kommer du att hitta information om hur du söker när ansökan är öppen.

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Här kommer du att hitta information när ansökan är öppen.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Kandidatprogram i film och media med start höstterminen 2022: 304 500 SEK per termin och 1 827 000 SEK för helt program.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.