Mimskådespeleri - kandidat

Vill du arbeta med rörelsebaserad scenkonst på professionell nivå? Kandidatprogrammet i mimskådespeleri riktar sig till dig som vill utbilda dig till och arbeta som mimare, skådespelare och kreatör inom det samtida scenkonstfältet.

Som mimskådespelare får du möjlighet att arbeta i en mängd olika sammanhang med kollegor från olika konstområden. Tidigare studenter har efter sin kandidatexamen etablerat sig som mimskådespelare, regissörer och koreografer samt som animatörer, dockspelare och motion capture-skådespelare. De är verksamma på scenkonstinstitutioner och i fria grupper och skapar egna projekt och kompanier. Genom sitt konstnärliga förhållningssätt har de expanderat gränserna för var och hur mimskådespeleri och rörelsebaserad scenkonst kan presenteras.

I kandidatprogrammet i mimskådespeleri utvecklar du verktyg för din konstnärliga praktik. Du arbetar såväl självständigt som med kollektivt skapande. Praktiken vävs samman med teori i form av analys, diskussion och reflektion. I den dagliga träningen studerar du olika rörelse- och skådespelarpraktiker som stöder utvecklingen av medvetenheten om din kropp och andras kroppar i rummet. I ämnet mimgestaltning utvecklar du en förmåga att visualisera, uttrycka och förkroppsliga tankar och känslor. Det finns också kurser där du kan relatera din egen konstnärliga praktik till en historisk, konstnärlig och sociopolitisk kontext. Du kommer att samarbeta med studenter från andra discipliner i gemensamma kurser och projekt.

En kandidatexamen i mimskådespeleri öppnar också för möjligheten att fortsätta vidare studier, till exempel i ett masterprogram.

Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska. Du kommer att kunna arbeta på ditt modersmål, till exempel svenska, när du arbetar konstnärligt med text och skapande.

Information

Studieperiod: Höstterminen 2023

Utbildningens omfattning: 180 hp, 6 terminers heltidsstudier

Huvudsakligt undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Stockholm

Studietakt: 100 %

Ämnesenhet: Skådespeleri

Termin: Hösten 2023

Ansökningsperiod: 1 december 2022 - 16 januari 2023

Utbildningsplan/kursplan:Ladda ner

Har du frågor om utbildningen?

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se