Mimskådespeleri - kandidat
Information
Ansök

Mimskådespeleri - kandidat

Kandidatprogrammet i mimskådespeleri vänder sig till dig som vill arbeta med fysiskt gestaltande skådespeleri och rörelsemässigt skapande på professionell nivå. Här finner du information om utbildningens upplägg.

Som utexaminerad mimskådespelare blir du en rörelsemässigt välutbildad och mångsidig scenkonstnär som kan arbeta inom snart sagt alla scenkonstens områden: mim, dans, cirkus, textbaserad teater, performance. Du har stora möjligheter att arbeta i nyskapande sammanhang med kollegor från olika konstområden. Du blir särskilt bra på allt som handlar om fysisk gestaltning, vare sig du agerar själv eller väljer att gå vidare som koreograf eller regissör.

På utbildningen lär du dig att berätta historier och gestalta känslor i samspel med dina medspelare och i samklang med en publik. Rörelsen och den fysiska gestaltningen lägger en grund för vilken yrkesväg du än väljer inom den moderna scenkonsten.

Kandidatprogram i mimskådespeleri

Mimgestaltning heter huvudämnet på kandidatutbildningen i mimskådespeleri. Där tränas du i ett eget kreativt arbete med skapandet av scener och föreställningar. Utbildningens historiska bakgrund är mimskådespelaren och professorn Stanislav Brosowskis vidareutveckling av den polske regissören Henryk Tomaszewskis mimteknik. Brosowskis pedagogik som kallas "Den fysiskt tänkande skådespelaren" är fortfarande basen i utbildningen. Genom daglig träning lär du dig visualisera och förkroppsliga tankar och känslor. Teknikträning varvas med improvisation och eget skapande. Röst- och textarbete ingår i vissa moment.

Du undervisas också i ämnen som akrobatik/rörelse, dans, röst, scenframställning/scenisk gestaltning, textinterpretation, dramaturgi/föreställningsskapande, clownteknik, Mime Corporel (Decroux-teknik), sång, hälsa, reflektion över praktisk kunskap samt teatervetenskap.

I alla ämnen ligger fokus på ditt eget skapande.

Från och med 2021 kommer undervisningens huvudspråk att vara engelska. Det egna modersmålet, som svenska, kommer att kunna användas inom ämnen som textinterpretation och scenframställning och scenisk gestaltning samt i andra övningar där text ingår.

 

 • Läs mer om utbildningen

  År 1 är grundläggande med fokus på inlärning och träning i mimgestaltning och angränsande ämnen. År 2 fördjupar du dina kunskaper. År 3 är produktionsinriktat och du utvecklar och befäster dina kunskaper.

  Vi samarbetar med studenter från andra utbildningar på olika sätt. Vi har till exempel produktionsövningar med kostym- och teaterregistudenter samt en större produktionsövning med hela skolan.

  Mimgestaltningen kompletteras av bland annat

  • dans och Corporeal Mime (Decroux-teknik)
  • akrobatik
  • scenframställning
  • röst, textinterpretation, sång
  • dramaturgi, föreställningsskapande
  • teatervetenskap och yrkesmöten
  • clownteknik
    

  Som färdigutbildad mimskådespelare är du en skådespelare och teatermakare med en djup och särskild kunskap om kroppens sceniska möjligheter och om skapandet av rörelsebaserad scenkonst. Du har också börjat utveckla ett eget konstnärskap.

 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för högskolestudier, med undantag för Svenska 1, 2 och 3. 

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det finns inga formella förkunskapskrav utöver avslutad gymnasieutbildning, men de flesta av våra studenter har ägnat sig åt olika discipliner som har med fysisk uttrycksförmåga att göra. Till exempel fysiskt skådespeleri, dans och cirkustekniker. Några har spelat amatörteater eller gått någon form av förberedande utbildning vid till exempel estetiska gymnasieprogram, studieförbund, folkhögskolor eller skolor utomlands. Viktigt är att du har en uttalad lust att gestalta med kroppen

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  3. Motiveringsbrev

  Personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen. Max 1 A4-sida (4000 tecken). Använd pdf.

  4. Ditt CV 

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa.

  5. Arbetsprov

  Till din ansökan ska du bifoga två filmer. Det går bra att spela in med en mobilkamera: 

  1) För den första filmen är innehållet valfritt: Välj något som du tycker representerar dig. Det kan vara en improvisation eller en scen i rörelse och/eller text, alternativt ett klipp ur en föreställning du arbetat med.

  2) För den andra filmen ska du gestalta ett utsnitt ur en av nedanstående sagor:

  Anvisningar film 2: 

  • Välj en av de tre sagorna.
  • Gestalta sagan med rörelse och röst.
  • Fokusera inte på att hinna med hela sagan i din film, om det upplevs som kort om tid. Det viktiga är att du framför sagan på ett sätt som du är nöjd med. Om du går vidare till Prov 4 kommer du få chans att spela ett längre stycke ur sagan.
  • Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmen.
  • Se till att du syns och hörs bra och att man ser hela dig i filmen, inte bara ditt ansikte.
  • Om du använder svenskt teckenspråk, se till att språket är centrerat i filmen.
  • Sagan ska filmas under en tagning och mobilen måste vara stilla under filmningen.
  • Mobilfilmen ska vara i en obruten, oredigerad tagning utan zoom.
  • Notera att din ansökan inte kan behandlas om materialet är klippt och redigerat. Provet räknas då som ogiltigt och kommer inte att bedömas.

  För båda filmerna gäller att:

  I instruktionsfilmen nedan får du ytterligare vägledning inför inspelningen av din film. 

  För att din ansökan ska vara komplett behöver du ha svarat på alla frågor i ansökningsformuläret och laddat upp din film.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i fem steg. Det första steget i urvalsprocessen (Prov 1) sker baserat på de filmer du som sökande har skickat in i samband med din ansökan. Urvalsprov 2, 3, 4 och 5 sker på plats vid Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för skådespeleri på Valhallavägen 193 i Stockholm.

  Bedömningen görs av en antagningsgrupp som samt en studentrepresentant. Studentrepresentanten har yttranderätt men inte beslutsrätt. 

  Efter varje provomgång kommer beslut att fattas om vilka sökande som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller ej.

   

  När äger proven rum?

  Prov 2-5 äger rum veckorna 15-17. Nedanstående datum är preliminära. 

  Prov 1: Urvalet baseras på inskickat material. Sista dagen att lämna in ansökan är 15 januari 2021 kl. 23.59.

  För mer information om vad du ska skicka in, se fliken "Så här söker du" på utbildningssidan.

  Alla behöriga sökande som skickat in en fullständig ansökan i tid får besked om de blir kallade till prov 2 eller ej.

  Prov 2: Provet äger rum 12/4-16/4 i Institutionen för skådespeleris lokaler i Stockholm.

  Sökande deltar en av dagarna antingen en förmiddag eller en eftermiddag. Du kan inte själv välja dag och tid.

  Inga särskilda förberedelser krävs. Sökande deltar i workshops, i både grupp och enskilt.

  Prov 3: Provet äger rum 19/4-20/4 i Institutionen för skådespeleris lokaler i Stockholm.

  Sökande deltar en av dagarna. Blir du kallad till provet ska du reservera hela dagen.

  Inga särskilda förberedelser krävs.

  Sökande deltar i gemensam lektion i mim och improvisation. Enskilda uppgifter delas ut och redovisas enskilt under dagen.

  Prov 4: Provet äger rum 21/4 i Institutionen för skådespeleris lokaler i Stockholm.

  Sökande deltar hela dagen i gemensam lektion i mim samt genomför både grupparbete och enskilt arbete.

  Blir du kallad till provet ska du förbereda dig på att framföra den saga du skickade in med din ansökan (Prov 1). Du har möjlighet att utöka din gestaltning av sagan upp till 3 minuter.

  Prov 5: Provet äger rum 22/4-23/4 i Institutionen för skådespeleris lokaler i Stockholm. 

  Sökande deltar båda dagarna. Blir du kallad till provet ska du förbereda en uppgift du tilldelats i samband med Prov 4. Sökande deltar i grupparbete samt individuella uppgifter och Intervjuer.

   

  Bedömningskriterier

  Urvalet baseras på följande kriterier:

  1. den sökandes gestaltande förmåga,
  2. den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen,
  3. bedömningen görs på konstnärlig grund. 

   

  Viktigt att veta om proven

  SKH följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och restriktioner gällande Corona-pandemin. Beroende på hur situationen med pandemin utvecklar sig under vintern och vilka restriktioner som medföljer, kan det bli så att antagningsproven inte kan genomföras på plats som planerat utan endast digitalt. Om det blir så kommer SKH att informera alla sökande om detta och om hur antagningsproven kommer att genomföras istället.

  Som sökande får du kontinuerligt information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet Varbi via den e-postadress som du använde i din ansökan. Du har själv ansvar för att bevaka din e-post inklusive din skräppost-inkorg så att du inte missar viktig information från oss!

  Antagningsgruppen ger ingen motivering till sitt beslut efter prov 1, 2, 3 och 4. Först efter sista provomgången, prov 5, har sökande möjligheten till ett uppföljande samtal med en av medlemmarna från antagningsgruppen.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift per termin är 245 600 SEK och 1 473 600 SEK för utbildningen i sin helhet.

   

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar