Mimskådespeleri - kandidat
Information
Ansök

Mimskådespeleri - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning mimskådespeleri vänder sig till dig som vill arbeta med fysiskt skådespeleri och fysisk gestaltning på professionell nivå. Här finner du information om utbildningens upplägg.

Kandidatutbildningen med inriktning mimskådespeleri vänder sig till dig som vill arbeta med fysiskt skådespeleri  och fysisk gestaltning på professionell nivå. Här finner du information om utbildningens upplägg.

Som utexaminerad mimskådespelare blir du en rörelsemässigt välutbildad och mångsidig scenkonstnär som kan arbeta inom snart sagt alla scenkonstens områden: mim, dans, cirkus, textbaserad teater, performance. Du har stora möjligheter att arbeta i nyskapande sammanhang med kollegor från olika konstområden. Du blir särskilt bra på allt som handlar om fysisk gestaltning, vare sig du agerar själv eller väljer att gå vidare som koreograf eller regissör.

På utbildningen lär du dig att berätta historier och gestalta känslor i samspel med en publik. Rörelsen och den fysiska gestaltningen lägger en grund för vilken yrkesväg du än väljer inom den moderna scenkonsten.

Kandidatutbildning inriktning mimskådespeleri

Mimgestaltning heter huvudämnet på kandidatutbildningen i mimskådespeleri. Där tränas du i ett eget kreativt arbete med skapandet av scener och föreställningar. Utbildningens historiska bakgrund den polska regissören Henryk Tomaszewskis mimteknik som utvecklades av mimskådespelaren och professorn Stanislaw Brosowski. Brosowskis pedagogik som kallas "Den fysiskt tänkande skådespelaren" är fortfarande basen i utbildningen. Genom daglig träning av kroppen lär du dig visualisera och förkroppsliga tankar och känslor. Teknikträning varvas med improvisation och eget skapande. Röst- och textarbete ingår i vissa moment.

Du undervisas också i ämnen som dans, röst, akrobatik/scenisk rörelse, scenframställning, textinterpretation, dramaturgi/föreställningsskapande, clownteknik, mime corporel (decroux-teknik), sång, hälsa, reflektion över praktisk kunskap samt teatervetenskap.

Fokus ligger i det egna skapandet i alla ämnen.

Utbildningen ges för närvarande på svenska men från och med 2021 kommer undervisningsspråket att vara engelska.

 • Läs mer om utbildningen

  År 1 är ett grundläggande år med fokus på inlärning och träning i mimgestaltning och angränsande ämnen. År 2 fördjupar du dina kunskaper. År 3 är produktionsinriktat och du utvecklar och befäster dina kunskaper.

  Vi samarbetar med studenter från andra utbildningar på olika sätt. Vi har till exempel produktionsövningar med kostym- och teaterregistudenter samt en större produktionsövning med hela skolan.

  Mimgestaltningen kompletteras av bland annat

  • dans och Corporeal Mime (Decroux-teknik)
  • akrobatik
  • scenframställning
  • röst, textinterpretation, sång
  • dramaturgi, föreställningsskapande
  • teatervetenskap och yrkesmöten
  • clownteknik

   

  Som färdigutbildad mimskådespelare är du en skådespelare och teatermakare med en djup och särskild kunskap om kroppens sceniska möjligheter och om skapandet av rörelsebaserad scenkonst. Du har också börjat utveckla ett eget konstnärskap.

 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för högskolestudier

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det finns inga formella förkunskapskrav utöver avslutad gymnasieutbildning, men de flesta av våra studenter har ägnat sig åt olika discipliner som har med fysisk uttrycksförmåga att göra. Till exempel fysiskt skådespeleri, dans och cirkustekniker. Några har spelat amatörteater eller gått någon form av förberedande utbildning vid till exempel estetiska gymnasieprogram, studieförbund, folkhögskolor eller skolor utomlands. Viktigt är att du har en uttalad lust att gestalta med kroppen

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  • Personligt brev där du skriver varför du söker utbildningen. Max 1 A4-sida (4000 tecken).
  • Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare) Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens. Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

   

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)..

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i fyra steg. Antagningsgruppen består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet samt en studentrepresentant. Studentrepresentanten får yttra sig, men inte delta i beslut.  

  Alla sökande gör Prov 1. Ett urval av dessa går vidare till Prov 2 och ett urval av dessa går vidare till Prov 3 och sedan går några sökande slutligen vidare till Prov 4.  Efter Prov 4 meddelar antagningsgruppen sitt beslut. Kallelse till prov 1 skickas ut under februari månad.  

  Prov 1, vecka 19
  Inga förberedelser krävs. De sökande finns på plats en dag på StDH.. Workshops, Grupp och enskilt.

  OBS: p g a administrativa skäl har perioden för prov 2, 3 och 4 ändrats  enligt nedanstående.

  Prov 2, 13-14 maj 2019 
  Inga förberedelser krävs. De sökande finns på plats en dag på StDH. Gemensam lektion i mim och improvisation. Enskilda uppgifter delas ut under dagen och redovisas (enskilt)

  Prov 3, 15 maj 2019
  En uppgift har i förväg delats ut till de som går vidare till prov 3. De sökande finns på plats en dag på StDH. Gemensam lektion i mim. Grupparbete och enskilt arbete.

  Prov 4, 16-17 maj 2019
  De sökande finns på plats två dagar på StDH. Uppgifter delas ut på plats. Grupparbete och individuella uppgifter och Intervjuer.

  Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.  

  Om du antas till utbildningen behöver du svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom den period som anges på antagningsbeskedet förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.

  Urvalet baseras på följande kriterier:

  1. den sökandes gestaltande förmåga,
  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen,
  3. bedömningen ska göras på konstnärlig grund.  

  Alla ni som deltar i ett prov får besked, oavsett om du går vidare eller inte.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för termin 1 är 230 000 SEK och 1 380 000 SEK för utbildningen i sin helhet.

   

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar