Information
Ansök

Mimskådespeleri - kandidat

Vill du arbeta med rörelsebaserad scenkonst på professionell nivå? Kandidatprogrammet i mimskådespeleri riktar sig till dig som vill utbilda dig till och arbeta som mimare, skådespelare och kreatör inom det samtida scenkonstfältet.

Som mimskådespelare får du möjlighet att arbeta i en mängd olika sammanhang med kollegor från olika konstområden. Tidigare studenter har efter sin kandidatexamen etablerat sig som mimskådespelare, regissörer och koreografer samt som animatörer, dockspelare och motion capture-skådespelare. De är verksamma på scenkonstinstitutioner och i fria grupper och skapar egna projekt och kompanier. Genom sitt konstnärliga förhållningssätt har de expanderat gränserna för var och hur mimskådespeleri och rörelsebaserad scenkonst kan presenteras.

I kandidatprogrammet i mimskådespeleri utvecklar du verktyg för din konstnärliga praktik. Du arbetar såväl självständigt som med kollektivt skapande. Praktiken vävs samman med teori i form av analys, diskussion och reflektion. I den dagliga träningen studerar du olika rörelse- och skådespelarpraktiker som stöder utvecklingen av medvetenheten om din kropp och andras kroppar i rummet. I ämnet mimgestaltning utvecklar du en förmåga att visualisera, uttrycka och förkroppsliga tankar och känslor. Det finns också kurser där du kan relatera din egen konstnärliga praktik till en historisk, konstnärlig och sociopolitisk kontext. Du kommer att samarbeta med studenter från andra discipliner i gemensamma kurser och projekt.

En kandidatexamen i mimskådespeleri öppnar också för möjligheten att fortsätta vidare studier, till exempel i ett masterprogram.

Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska. Du kommer att kunna arbeta på ditt modersmål, till exempel svenska, när du arbetar konstnärligt med text och skapande.

 • Läs mer om utbildningen

  Under utbildningen utvecklar du din konstnärliga praktik och förmåga att skapa.

  År 1 fokuserar på grundträning i mimgestaltning och angränsande ämnen. Under år 2 fördjupar du dina kunskaper och fortsätter att utveckla ditt eget skapande. År 3 är huvudsakligen produktionsinriktat och omfattar ett individuellt projekt samt ett ensembleprojekt. Du tillämpar, utvecklar och befäster dina kunskaper och din konstnärliga praktik.

  I programmet kommer du att studera:

  • mimgestaltning och introduktion till mime corporel
  • improvisation, scenframställning och clownteknik
  • dans och akrobatik
  • röst, sång och textinterpretation
  • dramaturgi och föreställningsskapande
  • scenkonstproduktion
  • scenkonsten ur ett historiskt, konstnärligt och sociopolitiskt sammanhang
  • hälsa

   

  Redan från början av utbildningen kommer du att presentera ditt arbete och utveckla förmågan att uppträda för olika typer av publik. Som färdigutbildad mimskådespelare är du en skådespelare och teatermakare med en djup och särskild kunskap om kroppens sceniska möjligheter och om skapandet av rörelsebaserad scenkonst.

 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för högskolestudier, med undantag för Svenska 1, 2 och 3. 

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det finns inga formella förkunskapskrav utöver avslutad gymnasieutbildning, men de flesta av våra studenter har ägnat sig åt olika discipliner som har med fysisk uttrycksförmåga att göra. Till exempel fysiskt skådespeleri, dans och cirkustekniker. Några har spelat amatörteater eller gått någon form av förberedande utbildning vid till exempel estetiska gymnasieprogram, studieförbund, folkhögskolor eller skolor utomlands. Viktigt är att du har en uttalad lust att gestalta med kroppen

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till programmet i två steg

  1. Anmäl dig till programmet på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 16 januari 2023
   OBS! Välj "Hösten 2023" för din sökning.

   Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.
    
  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan):
   Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi: 16 januari 2023
    

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • 1 februari 2023: Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet*
  • 1 februari 2023: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 5 maj 2023: Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.

   * 21 juni är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett svenskt gymnasium.
   * 5 juli är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett utländskt gymnasium eller IB-gymnasium.
   * 5 juli är sista kompletteringsdag för dig ska komplettera med provresultat för engelska eller svenska.
    

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  * Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för respektive inriktning du söker.
   

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information.
  3. Ladda upp efterfrågade dokument/filer.
    

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original och signerade. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn.
    

  Arbetsprov för kandidatprogram i mimskådespeleri

  Till din ansökan ska du bifoga tre arbetsprover: ett motiveringsbrev och två filmer. Både brev och filmer ska laddas upp i Varbi. Undervisningsspråket är engelska, och du väljer själv om du vill framföra arbetsproverna på engelska eller svenska. Läs noga igenom alla anvisningar om hur du ska göra innan du påbörjar dina arbetsprov.

  1. Motiveringsbrev

  Ett motiveringsbrev där du svarar på följande frågor. Max 1 A4-sida (4000 tecken). Använd pdf.

  1. Varför du söker till kandidatutbildningen i mimskådespeleri?​ 
  2. Vad hoppas du få ut av utbildningen?
    

  2. Film 1: Valfri presentation av dig

  I den första filmen är innehållet valfritt, välj något som du tycker representerar dig. Det kan vara en improvisation eller en scen i rörelse och/eller text, alternativt ett klipp ur en föreställning du arbetat med.
   

  3. Film 2: Gestalta en saga

  I den andra filmen ska du gestalta en del ur en av nedanstående sagor: 

  Gör så här:

  1. Välj en av de tre texterna.
  2. Gestalta sagan både med rörelse och med röst/text. 
  3. Fokusera inte på att hinna med hela berättelsen i din film, om det upplevs som kort om tid. Det viktiga är att du framför berättelsen på ett sätt som du är nöjd med.
  4. Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmen. 
  5. Se till att du syns och hörs bra och att man ser hela dig i filmen, inte bara ditt ansikte.
  6. Din gestaltning ska filmas under en tagning och kameran måste vara stilla under filmningen. 
  7. Filmen ska vara i en obruten, oredigerad tagning utan zoom.  
  8. Notera att din ansökan inte kan behandlas om materialet i Film 2 är klippt och redigerat. Provet räknas då som ogiltigt och kommer inte att bedömas.
    

  För båda filmerna gäller att:

  Det går bra att spela in dina filmer med en mobilkamera. I instruktionsfilmen nedan får du ytterligare vägledning inför inspelningen av dina filmer.

  För att din ansökan ska vara komplett behöver du ha sökt utbildningen via antagning.se och laddat upp dina arbetsprover på Varbi.

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval sker i flera steg. Bedömningen av betyg görs av Universitets- och högskolerådet. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp vid SKH som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut.

  Antagningsprocessen till kandidatprogrammet i mimskådespeleri består av fyra urvalsprov. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om urvalsproven hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift per termin är 251 500 SEK och 1 509 000 SEK för utbildningen i sin helhet.

   

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar