Information
Ansök

Danspedagogik - kandidat

Kandidatprogrammet i danspedagogik är ett program för dig som är intresserad av dans och lärande och som vill kunna arbeta i både konstnärliga och pedagogiska verksamheter med dans, koreografi och undervisning. Det är ett program för dig som tycker om att möta och arbeta med människor och skapa förutsättningar för personlig utveckling och kreativitet.

Utbildningen är öppen för sen anmälan

Sen anmälan innebär att det fortfarande är möjligt att söka utbildningen, att ansökningarna bedöms i den ordning de kommer in. Se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!

 

Under utbildningen läser du kurser som kombinerar konstnärliga, pedagogiska och forskande förhållningssätt. Du får under det första året planera och genomföra ett didaktiskt projekt, under andra året ett konstnärligt projekt och under det tredje året planerar och genomför du ett självständigt arbete inom fältet danspedagogik.

Du är välkommen att söka oavsett dansstil och dansbakgrund. Programmet präglas av valbarhet så att du under utbildningens gång kan påverka i vilken riktning du vill utvecklas. Målet med utbildningen är att du ska utveckla kunskaper för att kunna arbeta med dans, skapande och undervisning för olika målgrupper – men också att utveckla en självständighet för att kunna göra dina egna konstnärliga val och ha möjlighet att påverka hur dans förmedlas och till vem.

Efter utbildningen kan du arbeta i både konstnärliga och pedagogiska verksamheter. Till exempel som danspedagog i Kulturskolan eller annan utbildningsverksamhet, eller i konstnärliga och pedagogiska projekt i olika format, initierade av dig själv eller andra konstnärer och pedagoger.

 • Läs mer om utbildningen

  Under programmets tre år får du utveckla dina färdigheter i dans genom att arbeta med en rad olika slags dans- och rörelsepraktiker, stilar och uttrycksformer. Du kommer att praktisera dans i relation till både pedagogiska och kreativa processer, genom olika didaktiska och koreografiska metoder och ramverk. Du har också möjlighet att fördjupa dig inom en eller flera dansgenrer: street, jazz, modern och nutida dans, folkdans eller klassisk balett.

  Praktik och teori vävs i alla kurser samman genom analys, diskussion och reflektion. Du får praktiskt utforska, reflektera över, diskutera kring, kritiskt granska och skriva om dans, koreografi, pedagogik och dansens roll i samhället. Ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv löper som en röd tråd genom utbildningen.

  Du får arbeta både enskilt och i grupp, genom både lärarledd och studentledd undervisning och handledning. Du får också utforska dans och didaktik i olika sammanhang och situationer, i möte med olika målgrupper genom verksamhetsförlagd utbildning.

  Som student vid SKH har du även möjlighet att ansöka om en period som utbytesstudent vid annat Europeiskt lärosäte. Utbytet genomförs inom programmet Erasmus+ och du tillgodoräknar dig utbytesstudierna inom ditt program. Du kan läsa mer om utbytesstudier HÄR.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå

  Särskild behörighet:

  • Godkänt behörighetsprov i dans

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  För att kunna bli antagen till Kandidatprogrammet i danspedagogik behöver du ha förkunskaper i dans.

  Det spelar ingen roll varifrån dina förkunskaper kommer, om du är självlärd eller gått en förberedande utbildning. Våra studenter har ofta tränat dans inom frivillig verksamhet, gått estetiskt gymnasium eller folkhögskola innan de påbörjat programmet.

  Om du är osäker på om du ska välja Kandidatprogrammet i danspedagogik eller Ämneslärarprogrammet i dans så ansök till båda programmen!

   

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Utbildningen är öppen för sen anmälan

  Sen anmälan innebär att det fortfarande är möjligt att söka utbildningen, att ansökningarna bedöms i den ordning de kommer in. Se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!

  Du ansöker till programmet i två steg

  1. Anmäl dig till programmet på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 10 februari 2023
   OBS! Välj "Hösten 2023" för din sökning!
    
  2. Registera dig i Varbi (enligt instruktioner nedan):
   Sista dag att registrera sig i Varbi: 10 februari 2023

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • 1 februari 2023: Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet*
  • 1 februari 2023: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 5 maj 2023: Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.

   

  * 21 juni är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett svenskt gymnasium.

     5 juli är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett utländskt gymnasium eller IB-gymnasium.

     5 juli är sista kompletteringsdag för dig ska komplettera med provresultat för engelska eller svenska.

   

  Gör så här för att registrera dig i Varbi

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information.
  3. Obs! ange det ansökningsnummer du fick i samband med att du skickade in din ansökan via antagning.se

  Obs! Varbi kommer att användas för den fortsatta kommunikationen med dig som sökande under ansökningsprocessen. Vi ber dig därför att registrera dig i systemet och ange ditt ansökningsnummer från antagning.se.

   

  Viktigt för dig som söker kandidatprogrammet i danspedagogik eller ämneslärarprogrammet i dans

  Du som söker till Kandidatprogrammet i danspedagogik eller Ämneslärarprogrammet i dans, ska INTE skicka in något arbetsprov. Ditt arbetsprov består istället av ett praktiskt behörighetsprov på plats under v.10, som du blir kallad till efter din anmälan. Du ska alltså bortse från informationen nedan under rubriken ”Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi”.

   

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval sker i flera steg. Bedömningen av betyg görs av Universitets- och högskolerådet.

  Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp vid SKH som består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut.

  Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om antagningsprocessen hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för Kandidatprogram i danspedagogik med start höstterminen 2023 är 183 500 SEK per termin och 1 101 000 SEK för programmet som helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar