Danspedagogik - kandidat
Information
Ansök
DOCH, Dans och Cirkushögskolan

Danspedagogik - kandidat

Kandidatprogrammet i danspedagogik är en treårig utbildning för dig som vill undervisa i dans.

Att arbeta som danspedagog handlar om att inspirera och leda människor. Det innebär att vara kreativ, nyfiken och skapa goda förutsättningar för olika människors lärande och kreativitet i dans. Det innebär också att kunna diskutera och reflektera kring dans i samhället. För att trivas som danspedagog är det viktigt att tycka att det är spännande att undervisa och förmedla dans.

Danspedagogens yrke är i ständig utveckling och efter utbildningen har du goda möjligheter att vara en initiativrik och självständig entreprenör som arbetar med dans och skapande på olika sätt. Många av våra tidigare studenter har bildat konstnärliga kollektiv och kompanier som arbetar med dans både på scen och med undervisning i olika sammanhang.

2019 kan du söka dansgenrerna balett, folkdans och jazzdans.

Kandidatprogrammet i danspedagogik

Vi utbildar självständiga danspedagoger med stark förankring i både konst och vetenskap. Fokus i utbildningen är därmed blandningen mellan dans som konstform och pedagogik. Under utbildningen vävs praktiska och teoretiska kurser samman till en helhet.

Du fördjupar dig inom koreografi, den valda dansgenre som du söker med och i andra dansgenrer som du väljer själv. Det innebär att du utvecklar dina danstekniska och koreografiska färdigheter, arbetar med kroppsliga och estetiska uttryck och fördjupar din konstnärliga förmåga.

Då danspedagogik bygger på ämnet pedagogik utgör pedagogik, didaktik och dansteori en stor del av utbildningen. Det betyder att du under dina studier både får träna dig i att undervisa i dans och att skriva och diskutera om bland annat dans, koreografi och pedagogik.

Målet är att du ska få de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna undervisa i dans för olika målgrupper. Men du ska också utveckla en självständighet för att kunna göra dina egna val och ha möjlighet att påverka hur dans förmedlas och för vem. Du har möjlighet att arbeta med olika dansgenrer men du söker med den genre som du helst vill fördjupa dig i.

 • Läs mer om utbildningen

  I utbildningen ingår både praktiska och teoretiska moment. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)/praktiken finns integrerat inom ett antal kurser. VFU ger dig möjlighet att utveckla de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som du behöver i rollen som pedagog. Genom möten med yrkesverksamma danspedagoger, konstnärer och målgrupper i olika organisationer och sammanhang får du en vidgad syn på vad dansverksamhet kan vara. Du har möjlighet att arbeta med olika dansgenrer men du söker med den genre som du helst vill fördjupa dig i.

  • Termin 1–2 studerar du ämnet dans genom den valda dansinriktningen och andra dansgenrer. Du studerar pedagogik och utvecklar kunskap om dansämnets historia, dansdidaktik, koreografi och dansteori.
  • Termin 3–4 läser du kurser i entreprenörskap, specialpedagogik och dansdidaktik i form av dans för barn och unga. Danstekniska färdigheter och koreografiska och konstnärliga metoder fördjupas och du skapar en föreställning tillsammans i grupp och åker med den på en turné.
  • Termin 5–6 fördjupar du dina kunskaper i dans liksom i entreprenörskap. Du läser dansdidaktik med valbar inriktning och utvecklar din kunskap om dansteori. Stort fokus läggs på vetenskaplig metod för att du ska genomföra ett självständigt arbete i danspedagogik.

  Ur innehållet:

  • Dans, improvisation, musik, pilates, KleinteknikTM
  • Pedagogik, didaktik, specialpedagogik och dans för barn och unga
  • Dansteori och dansanalys
  • Undervisningspraktik
  • Koreografi, konstnärliga metoder och turné
  • Entreprenörskap
  • Vetenskaplig metod och självständigt arbete

   

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier (inklusive Engelska 6/B) samt särskild behörighet i form av godkänt behörighetsprov i dans, som görs på plats på DOCH.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  För att kunna bli antagen till kandidatprogrammet i danspedagogik behöver du ha förkunskaper i den dansinriktning du söker. Våra studenter har oftast tränat dans inom frivilligverksamhet, gått estetiskt gymnasium eller folkhögskola innan de börjar hos oss.

   

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format om inte annat anges.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens

   

  2. Specifika krav från utbildningen

  • Ev. Godkänt behörighetsprov i dans i sökt dansgenre från DOCH

  Har du tidigare gjort ett godkänt behörighetsprov till Kandidatprogrammet i danspedagogik/Ämneslärarprogrammet i dans vid DOCH (tidigast inför antagning till hösten 2016) behöver du ange det i din ansökan. Då behöver du inte göra behörighetsprov på nytt om du söker i samma dansgenre utan blir direkt kallad till urvalsprov. OBS! ett godkänt behörighetsprov gäller endast för dansgenren det gjordes i. Söker du en annan dansgenre behöver du göra ett nytt behörighetsprov.
   

  • Motiveringsbrev

  Motivering per sökt program/inriktning. Besvara följande frågor:

  • Varför söker du till programmet och inriktningen/arna?
  • Beskriv din vision av dig själv i din framtida yrkesroll som danspedagog.

   

  3. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Efter att vi tagit emot din ansökan börjar behörighets- och urvalsprocessen. Alla sökande kallas till behörighetsprov. Efter behörighetsprovet får du besked om du är behörig och kan fortsätta i processen. Urvalet planeras ske i flera steg. Nedan beskrivs de olika stegen för att bedöma behörighet och göra urval. Efter avslutad antagningsprocess kommer du att få besked om du är antagen.

  Behörighetsprov

  Fokus för de tre proven är dansteknik, improvisation respektive bearbetning av givet rörelsematerial. På behörighetsprovet blir man godkänd eller underkänd. För att få godkänt på hela behörighetsprovet krävs godkänt på alla tre delproven. Bedömningen relaterar till det innehåll och de kriterier som är framskrivna för respektive delprov och genre. Du behöver delta i hela behörighetsprovet för att kunna antas till utbildningen.

  Urvalsprov

  Urvalet sker genom urvalsprov på DOCH. Bedömningen görs av en antagningsgrupp. Urvalsprov 1 består av tre prov. Dessa är dansprov i din genre, dansprov i annan genre och solo. Efter urvalsprov ett görs ett urval. De som går vidare från urvalsprov 1 kallas till urvalsprov 2. Urvalsprov 2 består av ett dansprov din genre. Du behöver delta i alla urvalsprov för att kunna antas till utbildningen.

   

  Du kan läsa mer om antagningsproven här

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för kandidatprogrammet i danspedagogik start höstterminen 2018: 167 500 SEK per termin/ 1 005 000 SEK för helt program.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar