Danspedagogik - kandidat
Information
Ansök

Danspedagogik - kandidat

Kandidatprogrammet i danspedagogik är en treårig utbildning för dig som vill undervisa i dans och som tycker att det är intressant att arbeta med människor. Danspedagogens yrke är i ständig utveckling och efter utbildningen har du goda möjligheter att vara en initiativrik och självständig entreprenör som arbetar med dans och skapande på olika sätt.

Att arbeta som danspedagog handlar om att inspirera och möta människor. Det innebär att vara kreativ och skapa goda förutsättningar för människors utveckling och kreativitet i dans. Det innebär också att kunna diskutera och reflektera kring dansens roll i samhället.

Utbildningen ger stark förankring i både konst och vetenskap. Du läser kurser om dans som konstform, pedagogik och didaktik samt kurser med inriktning mot olika målgrupper. Det betyder att du under dina studier får träna dig att undervisa i dans och att skriva, reflektera, kritiskt granska och diskutera om bland annat dans, koreografi och pedagogik. Ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv löper som en röd tråd genom utbildningen.

Du fördjupar dig inom koreografi, i en vald dansgenre som är din huvudinriktning, och i andra dansgenrer som du väljer själv. Det innebär att du utvecklar dina danstekniska och koreografiska färdigheter, arbetar med kroppsliga och estetiska uttryck samt fördjupar din konstnärliga förmåga.

Målet är att du ska få de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna undervisa i dans för olika målgrupper - men också att utveckla en självständighet för att kunna göra dina egna val och ha möjlighet att påverka hur dans förmedlas och för vem.

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med dansundervisning i olika sammanhang och organisationer för olika målgrupper samt att arbeta i egna konstnärliga kollektiv och kompanier som arbetar med scenisk dans och workshops.

Du kan ansöka till programmet inom någon av följande dansgenrer: Folkdans, Jazz, Klassisk balett, Modern och nutida dans, samt Street. 

 • Läs mer om utbildningen

  I utbildningen ingår både praktiska och teoretiska moment. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)/praktiken finns integrerad inom ett antal kurser. VFU ger dig möjlighet att utveckla de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som du behöver i rollen som pedagog.

  Genom möten med yrkesverksamma danspedagoger, konstnärer och målgrupper i olika organisationer och sammanhang får du en vidgad syn på vad dansverksamhet kan vara. Du har möjlighet att arbeta med olika dansgenrer men du söker med den genre som du helst vill fördjupa dig i.

  Ur innehållet:

  • Dans, improvisation, musik, pilates, Kleinteknik
  • Pedagogik, didaktik, specialpedagogik och dans för barn och unga
  • Dansteori och dansanalys
  • Undervisningspraktik
  • Koreografi, konstnärliga metoder och turné
  • Entreprenörskap
  • Vetenskaplig metod och självständigt arbete
    

  Termin 1–2 studerar du ämnet dans genom den valda dansinriktningen och andra dansgenrer. Du studerar pedagogik och utvecklar kunskap om dansämnets historia, dansdidaktik, koreografi och dansteori.

  Termin 3–4 läser du kurser i entreprenörskap, specialpedagogik och dansdidaktik i form av dans för barn och unga. Danstekniska färdigheter och koreografiska och konstnärliga metoder fördjupas och du skapar en föreställning tillsammans i grupp och åker med den på en turné.

  Termin 5–6 fördjupar du dina kunskaper i dans liksom i entreprenörskap. Du läser dansdidaktik med valbar inriktning och utvecklar din kunskap om dansteori. Stort fokus läggs på vetenskaplig metod för att du ska genomföra ett självständigt arbete i danspedagogik

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier (inklusive Engelska 6/B) samt särskild behörighet i form av godkänt behörighetsprov i dans, som görs på plats här på Stockholms konstnärliga högskola.

  Respektive dansgenre anordnas under förutsättning att det finns tillräckligt många behöriga sökande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  För att kunna bli antagen till kandidatprogrammet i danspedagogik behöver du ha förkunskaper i den dansinriktning du söker.

  Våra studenter har oftast tränat dans inom frivillig verksamhet, gått estetiskt gymnasium eller folkhögskola innan de börjar hos oss.

  Om du är osäker på om du ska välja kandidatprogrammet i danspedagogik eller ämneslärarprogrammet i dans så sök båda!

   

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till programmet i två steg

  1. Anmäl dig till programmet på antagning.se Sista ansökningsdag: 17 januari 2022 OBS! Välj "Hösten 2022" för din sökning!
    
  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan) Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi: 17 januari 2022.

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 1 februari 2022.*
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 6 maj 2022.

  * 21 juni är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett svenskt gymnasium.
     5 juli är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett utländskt gymnasium eller IB-gymnasium.
     5 juli är sista kompletteringsdag för dig ska komplettera med provresultat för engelska eller svenska.

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  *Obs! att för Kandidatprogrammet i danspedagogik ska du inte skicka in ett arbetsprov, men du behöver registrera dig i Varbi enligt instruktion nedan. 

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.

  Registrering och information om tidigare behörighetsprov

  För Kandidatprogrammet i danspedagogik ska du inte skicka in arbetsprov, men du behöver registrera dig i Varbi för den fortsatta kontakten med högskolan i samband med prov för behörighet och urval.

  Har du sedan tidigare ett godkänt behörighetsprov för Kandidatprogram i danspedagogik och/eller Ämneslärarprogram i dans vid Stockholms konstnärliga högskola (tidigast inför antagning till hösten 2019) ska du ange det i din ansökan. Du behöver då inte göra om behörighetsprovet på nytt om du söker i samma dansgenre utan blir istället direkt kallad till urvalsprov. OBS! att ett godkänt behörighetsprov endast gäller för dansgenren det gjordes i. Söker du en annan dansgenre behöver du göra ett nytt behörighetsprov.

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval sker i flera steg. Bedömningen av betyg görs av Universitets- och högskolerådet. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp vid SKH som består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut.

  Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om antagningsproven hittar du här

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Kandidatprogram i danspedagogik med start höstterminen 2022 är: 181 000 kr per termin och 1 086 000 kr för programmet som helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar