Dans - kandidat
Information
Ansök
DOCH, Dans och Cirkushögskolan

Dans - kandidat

Kandidatprogrammet i dans vänder sig till dig som är intresserad av att utbilda dig genom dans och som vill arbeta som konstnär inom det professionella samtida dansfältet. Här finns information om hur den treåriga utbildningen är upplagd och hur du söker.

Att arbeta som danskonstnär handlar till stor del om att kunna fördjupa sig i fysiska, koreografiska och intellektuella praktiker. Det handlar även om att förhålla sig till ett eget konstnärskap, ofta i samarbete och kollektiva processer. Inte minst handlar det om att kunna arbeta med hur, vad och varför man vill kommunicera med publik. Utbildningen fokuserar på dessa praktiker, arbetssätt och processer. Det sammanflätade arbetet med praktik och teori i form av analys, diskussion och praktisk reflektion förbereder för arbetet som konstnär inom det professionella samtida dansfältet.

Kandidatprogrammet i dans

Under utbildningen arbetar du kontinuerligt med olika praktiker, estetiker och uttrycksätt. Syftet är att skaffa dig kunskap om olika förhållningssätt till rörelse, arbetsmetoder, iscensättning och produktion. Genom att möta lärare från det professionella scenkonstområdet, både nationellt och internationellt, får du förmånen att skapa ett brett nätverk och utveckla kunskaper och metoder för att kunna arbeta inom olika inriktningar i samtida dans och koreografi.

Du förväntas kunna arbeta självständigt och ansvarstagande och genom kritisk reflektion utveckla din förmåga att delta i samtalet om dans som konstform, såväl den samtida, som dess tradition och historiska utveckling.

Målet är att du efter tre år har möjlighet att komma närmare det sätt du vill verka som konstnär inom fältet.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen består i huvudsak av tre perspektiv som innehåller teori och praktik: Dansaren och fysiska färdigheter, dansaren och det performativa, dansaren och konsten/koreografi/skapandet.

  I den dagliga träningen utvecklas fysiska och danstekniska färdigheter. Genom träning i bl.a. balett, samtida dans, improvisation och somatiska praktiker utvecklar du en kroppsmedvetenhet som krävs för att du ska kunna artikulera dig genom rörelse.

  Förståelsen för vad du kommunicerar på och från en scen utvecklas genom kontinuerliga möten med publik. Genom att utsätta dig för betraktarens blick, både i och utanför det traditionella sceniska rummet, kommer ditt förhållningssätt till det performativa arbetet att utvecklas och fördjupas. Utbildningen erbjuder dig dessutom redskap att förena analytiskt teoretiskt arbete med fysiska uttryck.

  Utbildningen lägger stor vikt på skapande och du får arbeta både individuellt och i kollektiva processer. Att utveckla kunskap om konstnärliga metoder, förmåga att artikulera din/a idé/er, projektutveckling, samt olika presentationsformer är något som utbildningen fokuserar på. I arbetet med egna projekt lär du dig också om hur du kan administrera din egen framtida verksamhet.

  Om du har frågor om utbildningens innehåll och upplägg, vänligen kontakta programansvarig Kristine Slettevold.
  E-post: kristine.slettevold@uniarts.se

  Vid frågor om behörighet, anmälnings- och studieavgifter, urval etc, vänligen kontakta Utbildningsadministrativa avdelningen.
  E-post: studieinfo.doch@uniarts.se

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet, med undantag för Svenska 1, 2 och 3 och Engelska 6, eller motsvarande.

  Utbildningen ges på engelska, därför behövs inte kurser i svenska.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  För att kunna bli antagen till kandidatprogrammet i dans behöver du ha förkunskaper i dans. De flesta av våra studenter har dansat på fritiden eller gått någon form av förberedande dansutbildning såsom estetiskt gymnasieprogram eller folkhögskola innan de börjar hos oss.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna alla sidor i dokumentet. Även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil. Allt som finns i originaldokumentet ska synas tydligt även när det är inskannat. Om vi inte kan tyda till exempel text, stämplar eller nummer så kommer vi inte att godta det inskannade dokumentet.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  Passkopia (om det är aktuellt för dig)
  Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift.

  För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Ange ditt kompletta personnummer när du fyller i ansökan.

  Betyg
  Du ska ladda upp slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen eller motsvarande från vuxenutbildning på gymnasienivå. I betygsdokumentet ska tydligt framgå vilka kurser du har läst och vilket betyg du har fått. Om du har betyg från ett land där man får både ett diplom och en lista med kurser och betyg, ska du ladda upp båda dokumenten. Betyg och intyg lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

  Intyg från gymnasieskola om pågående studier (om det är aktuellt för dig)
  Om du går sista terminen på gymnasiet ska du ladda upp en individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument som visar de kurser du har klarat.Slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen ska vara hos DOCH snarast men senast 21 juni 2018 (svenska gymnasiebetyg) eller 5 juli 2018 (utländska gymnasiebetyg). Om betyget utfärdas senare måste du kontakta DOCH och skicka in ett brev från din skola som bekräftar att du kommer att få betyget senare.

  Ansökan om reell kompetens/undantag (om det är aktuellt för dig)
  Om du inte har de formella meriter och betyg som behövs för grundläggande behörighet kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande behörighet. Du ska också ladda upp dokumentation av studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Intyg ska vara underskrivna. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg. 

  Här hittar du mer information om reell kompetens och undantag

  Om du inte har kursen Engelska 5 kan du visa din behörighet i engelska på andra sätt:
  Du kan visa prov på dina språkkunskaper genom att uppvisa resultat från ett internationellt erkänt prov i engelska (TOEFEL, IELTS, Michigan English Language Assessment Battery eller University of Cambridge ESOL Examinations). Vi behöver ha ditt testresultat senast den 21 juni 2018.

  Du kan också ta det språkprov som anordnas lokalt i våra lokaler på DOCH i samband med urvalsprocessen. Observera att det lokalt anordnade språkprovet endast gäller vid ansökan till kurser/program inom DOCH.

  Studenter, som har studerat på universitetsnivå och haft engelska som undervisningsspråk, har vissa möjligheter att uppfylla språkkraven genom särskilt dispensförfarande.

  Här hittar du mer information om hur du visar att du är behörig i engelska, vilka språkprov vi accepterar och vilka resultat som krävs.

  CV
  Ladda upp en CV/meritförteckning på engelska som beskriver din bakgrund

  Motiveringsbrev
  Svara där på följande frågor (max en A4-sida):

  - Varför söker du till programmet?
  - Nämn en konstnärlig upplevelse du har varit med om och hur den har inspirerat och påverkat dig.- Vad skulle du vilja använda utbildningen till?

  Motiveringsbrevet måste skrivas på engelska. Underteckna med namn och födelsedatum.

  Video (max 6 minuter och 150 Mbit)
  Ladda upp en video där du utför totalt 5 uppgifter/övningar som beskrivs nedan.

  Följ instruktionerna noga för samtliga 5 övningar och öva så mycket som du behöver. Du kan filma med vilken kamera du vill. Det är viktigt att hela kroppen syns under hela filmen. Övningarna filmas med fördel i en dansstudio utan ljussättning eller annat arrangemang. Använd musik om du vill, annars filmar du i tystnad. Ladda upp din video tillsammans med din ansökan. Videon får inte vara längre än 6 min lång (max 150 Mbit).

  Uppgifter/övningar som du ska visa i din video:

  1. Uppvärmningsövning 2 min (se instruktionsfilm)
  2. Dansfras 30 sek (se instruktionsfilm)
  3. Hoppövning 30 sek (se instruktionsfilm)
  4. Scoreövning 1 min och 30 sek (se instruktioner nedan)
  5. Scoreövning 1 min och 30 sel (se instruktioner nedan)
    

  Instruktionsfilmen nedan innehåller uppgifterna/övningarna 1-3. Övningarna instrueras av Agnieszka Dlugoszewska. Varje övning i filmen innehåller tre delar: Agnieszka visar först övningen i sin helhet, därefter följer två mer utförliga beskrivningar av övningen.  Instruktioner för uppgifterna 4 och 5 hittar du längre ner på sidan.

   

  Instruktioner för uppgift 4 och 5 (Scoreövningar)

  I övningarna 4 och 5 (scoreövningar) utgår du ifrån de två texterna nedan som är skrivna av Ulrika Berg. Texterna beskriver vad du ska göra på din film.

  Allmän princip: framsidan är överallt (360 grader runt dig), vilket innebär att du inte behandlar kameran som din framsida.

  Uppgift nr 4
  Tidsram: 1 minut och  30 sekunder.

  - Inled rörelse från olika delar av kroppen medan du rör dig upp och ner från golvet.
  - Ändra när som helst initierande kroppsdel (kroppsdel kan t.ex. vara ditt ben, en liten del av baksidan av din hand, spetsen på ditt vänstra axelblad, dina fingertoppar, hakan, någonstans inom din kropp etc.).
  - Rör dig upp och ner så många gånger som du önskar inom tidsramen.
  - Ändra din användning av tid genom:

  • att öka farten
  • att sänka farten
  • att inkludera paus

  Använd din känsla av tyngd och lätthet.

  Uppgift nr 5
  Tidsram: 1 minut och  30 sekunder.   

  - Bestäm två punkter i rummet och rör dig mellan dem medan du utforskar rörelsemöjligheterna genom lederna och artikulationen artikuleringen av cirkulära vs. linjära rörelser.
  - Använd stillhet åtminstone en gång under tidsramen.
  - Använd repetition åtminstone en gång under tidsramen.
  - Använd ett rytmiskt mönster åtminstone en gång under tidsramen.

  Var uppmärksam på ditt förhållande till det utrymme som du rör dig igenom.

  Observera att du kan behöva minska videons storlek innan du laddar upp den.

  Information om hur du konverterar din film hittar du här

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. Bedömningen görs av en antagningsgrupp som består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En studentrepresentant har möjlighet att delta i antagningsgruppen men hen är inte med och bedömer de sökande. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Det första steget i urvalsprocessen (urvalsprov 1) sker baserat på din video som du som sökande har skickat in i samband med din ansökan. Efter det första urvalet får du som sökande besked om du har gått vidare till det andra urvalet (Urvalsprov 2). Urvalsprov 2 sker genom ett prov på plats i Stockholm. Efter det andra urvalsprovet tas beslut om vilka som går vidare till det sista urvalsprovet (Urvalsprov 3). Urvalsprov 3 sker också på plats i Stockholm. Urvalsprov 2 och 3 består av flera delar.

  Tidsplan

  - Sista ansökningsdag: 15 januari 2018
  - Urvalsprov 1: februari 2018 (baseras på inskickad video, inget deltagande behövs)
  - Kallelse till urvalsprov 2: sänds ut senast 26 februari.
  - Urvalsprov 2: 12-16 mars 2018, i Stockholm
  - Urvalsprov 3: 19-22 mars 2018, i Stockholm
  - Antagningsbesked: sänds ut tidigast vecka 13, senast vecka 14.
   

  Läs mer om urvalsprovens innehåll och vad som bedöms här

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för kandidatprogrammet i dans med start höstterminen 2018: 167 500 kr per termin och 1 005 000 kr för programmet som helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar