Dans - kandidat
Information
Ansök

Dans - kandidat

Kandidatprogrammet i dans vänder sig till dig som är intresserad av att utbilda dig genom dans och som vill arbeta som konstnär inom det professionella samtida dansfältet. Här finns information om hur den treåriga utbildningen är upplagd och hur du söker.

Att arbeta som danskonstnär handlar till stor del om att kunna fördjupa sig i fysiska, koreografiska och teoretiska praktiker. Det handlar också om att förhålla sig till ett eget konstnärskap, ofta i samarbete och i kollektiva processer. Inte minst handlar det om att kunna arbeta med hur, vad och varför man vill kommunicera med publik.

Utbildningen fokuserar på dessa praktiker, arbetssätt och processer. Det sammanflätade arbetet med praktik och teori i form av analys, diskussion och praktisk reflektion förbereder dig för arbetet som konstnär inom det professionella samtida dansfältet.

Kandidatprogrammet i dans

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att utbilda dig genom dans och som vill arbeta som konstnär inom det professionella samtida dansfältet.

Under utbildningen arbetar du kontinuerligt med olika praktiker, estetiker och uttryckssätt. Syftet är att skaffa dig kunskap om olika förhållningssätt till rörelse, arbetsmetoder, iscensättning och produktion. Genom att möta lärare från det professionella scenkonstområdet, nationellt och internationellt, kan du skapa dig ett brett nätverk och utveckla kunskaper och metoder för att kunna arbeta inom olika inriktningar i samtida dans och koreografi.

Du förväntas kunna arbeta självständigt och ansvarstagande och genom kritisk reflektion utveckla din förmåga att delta i samtalet om dans som konstform, såväl den samtida som dess tradition och historiska utveckling.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen består i huvudsak av tre perspektiv som innehåller teori och praktik:

  • Dansaren och fysiska färdigheter
  • Dansaren och det performativa
  • Dansaren och konsten/koreografi/skapandet.

  Målet är att du efter tre år har kommit närmare det sätt du vill verka på som danskonstnär. 

  Varje dag under utbildningen arbetar du med några av praktikerna och teorierna nedan: 

  • Improvisation
  • Samtidsbalett
  • Modern dans
  • Samtida dans
  • Yoga
  • Somatiska praktiker
  • Koreografiska praktiker och teorier
  • Repertoar och interpretation
  • Konstnärligt skrivande och textstudier
  • Organisation och projektarbete
  • Coaching
  • Eget arbete

  I den dagliga träningen utvecklas fysiska och danstekniska färdigheter. Genom träning i bland annat balett, samtida dans, improvisation och somatiska praktiker utvecklar du en kroppsmedvetenhet som krävs för att du ska kunna artikulera dig genom rörelse.

  Förståelsen för vad du kommunicerar på och från en scen utvecklas genom kontinuerliga möten med publik. Genom att utsätta dig för betraktarens blick, både i och utanför det traditionella sceniska rummet, kommer ditt förhållningssätt till det performativa arbetet att utvecklas och fördjupas. Utbildningen erbjuder dig dessutom redskap att förena analytiskt teoretiskt arbete med fysiska uttryck.

  Utbildningen lägger stor vikt på skapande och du får arbeta både individuellt och i kollektiva processer. Du erbjuds kunskap om konstnärliga metoder, projektutveckling och olika presentationsformer samt förmåga att artikulera dina idéer. I arbetet med egna projekt lär du dig också om hur du kan administrera din egen framtida verksamhet.

  Om du har frågor om utbildningens innehåll och upplägg, vänligen kontakta programansvarig Kristine Slettevold.
  E-post: kristine.slettevold@uniarts.se

  Vid frågor om behörighet, anmälnings- och studieavgifter, urval etc, vänligen kontakta Utbildningsadministrativa avdelningen.
  E-post: studieinfo@uniarts.se

 • Behörighet

  Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier, med undantag för Svenska 1, 2 och 3 och Engelska 6. 

  Utbildningen ges på engelska, därför behövs inte kurserna i svenska.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  För att kunna bli antagen till kandidatprogrammet i dans behöver du ha förkunskaper i dans. De flesta av våra studenter har dansat på fritiden eller gått någon form av förberedande dansutbildning som estetiskt gymnasieprogram eller folkhögskola innan de börjar hos oss.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna alla sidor i dokumentet, även de sidor som bara innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil. Allt som finns i originaldokumentet ska synas tydligt även när det är inskannat. Om vi inte kan tyda till exempel text, stämplar eller nummer så kommer vi inte att godta det inskannade dokumentet.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn, till exempel CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  Passkopia (om det är aktuellt för dig)
  Numera måste sökande från så kallat tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift.

  För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia eller kopia på giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Ange ditt kompletta personnummer när du fyller i ansökan.

  Betyg
  Du ska ladda upp slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen eller motsvarande från vuxenutbildning på gymnasienivå. I betygsdokumentet ska tydligt framgå vilka kurser du har läst och vilket betyg du har fått. Om du har betyg från ett land där man får både ett diplom och en lista med kurser och betyg, ska du ladda upp båda dokumenten. Betyg och intyg lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

  Intyg från gymnasieskola om pågående studier (om det är aktuellt för dig)
  Om du går sista terminen på gymnasiet ska du ladda upp en individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument som visar de kurser du har klarat. Slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen ska vara hos DOCH snarast men senast 18 juni 2020 (svenska gymnasiebetyg) eller 5 juli 2020 (utländska gymnasiebetyg). Om betyget utfärdas senare måste du kontakta oss och mejla in in ett brev från din skola som bekräftar att du kommer att få betyget senare. Du kan kontakta oss via ansökningssystemet eller via vår mejladress studieinfo@uniarts.se

  Ansökan om reell kompetens/undantag (om det är aktuellt för dig)
  Om du inte har de formella meriter och betyg som behövs för grundläggande behörighet kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande behörighet. Du ska också ladda upp dokumentation av studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Intyg ska vara underskrivna. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg. 

  Här hittar du mer information om reell kompetens och undantag

  Om du inte har kursen Engelska 5 kan du visa din behörighet i engelska på andra sätt:
  Du kan visa prov på dina språkkunskaper genom att uppvisa resultat från ett internationellt erkänt prov i engelska (TOEFEL, IELTS, Michigan English Language Assessment Battery eller University of Cambridge ESOL Examinations). Vi behöver ha ditt testresultat senast den 18 juni 2020.

  Du kan också ta det språkprov som anordnas lokalt i våra lokaler på DOCH i samband med urvalsprocessen. Observera att det lokalt anordnade språkprovet endast gäller vid ansökan till kurser/program inom DOCH.

  Studenter, som har studerat på universitetsnivå och haft engelska som undervisningsspråk, har vissa möjligheter att uppfylla språkkraven genom särskilt dispensförfarande.

  Här hittar du mer information om hur du visar att du är behörig i engelska, vilka språkprov vi accepterar och vilka resultat som krävs.

  CV
  Ladda upp en CV/meritförteckning på engelska som beskriver din bakgrund

  Motiveringsbrev
  Svara där på följande frågor (max en A4-sida):

  • Varför söker du till programmet?
  • Nämn en konstnärlig upplevelse du har varit med om och hur den har inspirerat och påverkat dig.
  • Vad skulle du vilja använda utbildningen till?

  Motiveringsbrevet måste skrivas på engelska. Underteckna med namn och födelsedatum.

  Video (max 6 minuter och 150 Mbit)

  Ladda upp en video där du utför totalt 4 uppgifter/övningar som beskrivs nedan. 

  Följ instruktionerna noga för samtliga 4 övningar och öva så mycket som du behöver. Du kan filma med vilken kamera du vill. Det är viktigt att hela kroppen syns under hela filmen. Övningarna filmas med fördel i en dansstudio utan ljussättning eller annat arrangemang. Använd musik om du vill, annars filmar du i tystnad. Ladda upp din video tillsammans med din ansökan. Videon får inte vara längre än 6 min lång (max 150 Mbit).

  Uppgifter/övningar som du ska visa i din video:

  1. Dansfras 1 min (se instruktionsfilm)
  2. Scoreövning, (se instruktioner nedan)
  3. Scoreövning, (se instruktioner nedan)
  4. Scoreövning, (se instruktioner nedan)

  Uppgift nr 1.

  Instruktionsfilmen nedan innehåller uppgift/övning 1. Läraren Ulrika Berg visar först övningen i sin helhet, därefter följer mer utförliga beskrivningar av övningen. Instruktioner för uppgifterna 2,3 och 4 hittar du längre ner på sidan.

   

  Instruktioner för uppgift 2,3 och 4 (Scoreövningar)
  I övningarna 2,3,4 (scoreövningar) utgår du ifrån de två texterna nedan som är skrivna av Zoë Poluch. Texterna beskriver vad du ska göra på din film.

  Allmän princip: framsidan är överallt (360 grader runt dig), vilket innebär att du inte behandlar kameran som din framsida.

  Uppgift nr 2

  Tidsram: 3 minuter.
  Dansa en dans*, vilken som helst, och förklara varför du väljer att dansa just den dansen.

  *Dans: det kan vara en stil eller teknik, en dans du är välbekant med och som kommer från ditt personliga arkiv, eller en dans som du har lärt dig någon annanstans ifrån t.ex från internet eller från biblioteket. Det kan vara en historisk eller en samtida dans.

  Längd: dansa i 2 minuter - förklara/ kontextualisera i 1 minut

  Uppgift nr 3  

  Tidsram: 1 minut. Dansa en teknisk dans.
  Längd: 1 minut

  Uppgift nr 4

  Tidsram: 1 minut.
  Dansa en oteknisk dans.
  Längd: 1 minut

  Information om hur du konverterar din film hittar du här

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  The selection of candidates will be carried out in several steps. The assessment will be made by an admissions group consisting of teachers and professionals from the field. A student representative will also participate in the admissions group, but will not take part in the assessment. After each step a decision will be made regarding which candidates will proceed to the next step. Every candidate will receive notification of whether they have proceeded to the next part of the process or not.

  The first step of the selection process (Selection test 1) will be based on the video that you turn in with your application. The candidates that go on to the second part of the selection process (Selection test 2) will be invited to a selection test in Stockholm. After Selection Test 2, the admission group makes a selection of applicants that proceed to the last selection test (Selection test 3). Selection test 3 also takes place in Stockholm. Selection test 2 and 3 consists of several parts. 

  Time plan

  - Last day of application: 15 January 2020.
  - Selection test 1: February 2020. Will be based on the material (your video) that you turn in with your application. No participation is necessary.
  - Invitation to selection test 2: will be sent out in the end of February 2020 at the latest.
  - Selection test 2: March 23-27 2020
  - Selection test 3: March-30-April 2 2020.
  - Admission decisions: Earliest April 15 2020


  Here you will find detailed information about the selection tests and the assessment


   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för kandidatprogrammet i dans med start höstterminen 2020: 175 900 kr per termin och 1 055 400 kr för programmet som helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar