Information
Ansök

Dans - kandidat

Kandidatprogrammet i dans experimenterar, genom praktik och reflektion, med vad ”contemporary dance” skulle kunna vara idag. Under den tre år långa utbildningen kommer du att dyka in i din dans och ditt tänkande i ett sammanhang som aktivt undersöker genren – dess historia, kapacitet och begränsningar.

Kandidatprogrammet i dans

OBS! Kandidatprogrammet i dans börjar vartannat år och är planerat att börja nästa gång hösten 2024. 

Under utbildningen kommer du att utveckla din danspraktik genom att arbeta med en mängd olika rörelse- och danspraktiker, estetiska stilar och uttrycksformer. Genom praktik och reflektion, kommer du uppmanas att omfamna, ifrågasätta, och svettas med dessa stilar, estetiker och diskurser. Du kommer att praktisera dans i relation till olika arbetsmetoder och kreativa processer inom en rad performativa och koreografiska ramverk. Dessutom kommer du att studera praktisk anatomi, projektorganisation och -produktion, teori samt regelbundet uppträda och se uppträdanden och samarbeta med andra discipliner vid SKH.

Du kommer att förväntas arbeta såväl självständigt som i grupp. Programmet riktar sig för studenter som är nyfikna på vad dans och dansande kan vara. Du är välkommen att söka oavsett dansstil och dansbakgrund. Praktik vävs samman med teori genom analys, diskussion och praktisk reflektion. Programmets sammansättning förbereder studenter för arbete som danskonstnärer i en rad olika kontexter.

Antagningsprocessen för kandidatprogrammet i dans vid Stockholms konstnärliga högskola med start höstterminen 2022 kommer vara helt digital.

 

 • Läs mer om utbildningen

  Under utbildningen kommer du främst att arbeta med tre perspektiv som integrerar teori och praktik: rörelse- och danspraktiker, det performativa och den koreografiska processen.

  Rörelse- och danspraktiker: I den dagliga träningen kommer du studera olika rörelse- och danspraktiker som utvecklar medvetenheten om den egna och andras kroppar, där du erbjuds spännvidd, specificitet och artikulering genom rörelse.

  Det performativa: Genom att arbeta i en rad olika rumsligheter som på scen, platsspecifikt, i utställningslokal, kommer du att utforska hur olika material, energier och relationer tar sig uttryck i det performativa.

  Den koreografiska processen: Du kommer vara engagerad i kreativa processor och skapa individuellt och i grupp där du också utforskar olika roller och idén om dessa, till exempel dansare och koreograf.

  Utöver dessa tre perspektiv erbjuder programmet: valbara kurser som en möjlighet att möta andra konstnärliga former och uttryck, praktisk anatomi, projektorganisation och -produktion, fältstudier, och andra inslag som vi kollektivt vill ge utrymme till.

   

  Om du har frågor kring programmet, vänligen kontakta Zoë Poluch, programansvarig, via zoe.poluch@uniarts.se

  Om du har frågor om behörighet, studieavgifter eller antagningsprocessen, vänligen kontakta Utbildningsadministrativa avdelningen, studieinfo@uniarts.se

 • Behörighet

  Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier, med undantag för Svenska 1, 2 och 3 och Engelska 6. 

  Utbildningen ges på engelska, därför behövs inte kurserna i svenska.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  För att bli antagen till kandidatprogrammet i dans krävs tidigare kunskap om och erfarenhet (formell eller informell) av dans. Under loppet av tre urvalsomgångar kommer vi att titta på din förmåga att förstå, tolka och reagera på olika fysiska uppgifter och satt koreografiskt material, hur du kommunicerar och motiverar dina val och ger feedback till andra. Slutligen ser vi på din vilja och nyfikenhet att experimentera med vad dans kan vara.

  Undervisningsspråket är engelska.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till programmet i två steg

  1. Anmäl dig till programmet på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 17 januari 2022
   OBS! Välj "Hösten 2022" för din sökning!

  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan):
   Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi: 17 januari 2022
    

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 1 februari 2022.*
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 6 maj 2022.
    

  * 21 juni är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett svenskt gymnasium.
     5 juli är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett utländskt gymnasium eller IB-gymnasium.
     5 juli är sista kompletteringsdag för dig ska komplettera med provresultat för engelska eller svenska.

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  * Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för utbildningen du söker.

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.
    

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original och signerade. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn
    

  Skicka in följande via Varbi:

  1. Urval av erfarenheter

  Ladda upp ett dokument där du, i kronologisk ordning, valt ut och beskriver fem relevanta danserfarenheter i ditt liv.

  2. Motiveringsbrev

  Ladda upp ett motiveringsbrev där du besvarar nedanstående frågor. Brevet ska vara på engelska, max 1 A4 och ditt namn ska framgå tydligt.

  1. Varför söker du till programmet?
  2. Beskriv en erfarenhet av dans som har inspirerat och/eller påverkat dig. Vad inspirerade dig och varför?
  3. ​Hur ser du att konstnärlig praktik har en positiv inverkan på dig, andra och samhället?

   

  2. Video

  Ladda upp en video där du utför de 2 uppgifter/övningar som beskrivs nedan. 

  • Följ instruktionerna noga för båda uppgifter/övningar och öva så mycket som du behöver.
  • Du kan filma med vilken kamera du vill.
  • Det är viktigt att hela kroppen syns under hela filmen
  • Övningarna filmas med fördel i en dansstudio utan ljussättning eller annat arrangemang-
  • Använd musik om du vill, annars filmar du i tystnad.
  • Videon får inte vara längre än 4 min lång (max 150 Mbit).
    
  Uppgift 1: Lär dig och dansa en fras

  Titta på instruktionsvideon nedan, instruerad av Ulrika Berg. Ulrika visar först dansfrasen i sin helhet, för att sedan ge mer detaljerade beskrivningar av dansfrasen som du ska visa upp i din film.

  Tidsram: 1 minut

  Uppgift 2.

  För uppgift 2 utgår du ifrån texten nedan som är skriven av Zoë Poluch. Texten beskriver vad du ska göra på din film.

  Allmän princip: framsidan är överallt (360 grader runt dig), vilket innebär att du inte behöver behandla kameran som din front.

  Tidsram: 3 minuter.
  Dansa en dans*, vilken som helst, och förklara varför du väljer att dansa just den dansen.
  Tidsåtgång: dansa i 2 minuter - förklara/ kontextualisera i 1 minut

  *Dans: detta kan vara en stil eller teknik, en dans du är välbekant med och som kommer från ditt personliga arkiv, eller en dans som du har lärt dig någon annanstans ifrån t.ex. från internet eller från biblioteket. Det kan vara en historisk eller en samtida dans.

  Tänk på att du kan behöva komprimera storleken på din film/video innan du laddar upp den. Läs mer här om hur du konverterar din film.

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval sker i flera steg. Bedömningen av betyg görs av Universitets- och högskolerådet. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp vid SKH som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut.

  Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om antagningsproven hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för kandidatprogrammet i dans med start höstterminen 2022: 181 000 kr per termin och 1 086 000 kr för programmet som helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar