Cirkus - kandidat
Information
Ansök

Cirkus - kandidat

Kandidatprogrammet i cirkus är en utbildning för dig som vill arbeta som artist inom samtida cirkus. Du kommer få möjlighet att utveckla din egna disciplin och utforska ditt personliga konstnärliga språk. Du kommer att arbeta med konstnärliga uttryck och konstnärlig provokationer utifrån många olika konstformer. Notera att sidan håller på att uppdateras med ny information.

Samtidiga cirkus presenteras i många olika former och miljöer. Våra tidigare studenter arbetar som frilansare, i kompanier, skapar egna kompanier, deltar i festivaler och evenemang och har tänjt på gränserna för var och hur man kan presentera cirkus.

Genom deras konstnärliga val och uttryck har de utvecklat hur och var cirkuskonsten presenteras. Ensamma eller i grupp har cirkusartister samarbetat med andra konstformer, både nationellt och internationellt. 

En kandidatexamen i cirkus ger dig möjligheten att under tre år djupgående fokusera på cirkus och kultur. Med en kandidatexamen har våra tidigare studenter även gått vidare till att arbeta med konstnärlig forskning och vidare utbildning, till exempel på ett masterprogram. 

I kandidatprogrammet i cirkus utvecklar du verktyg för din konstnärliga praktik. Du kommer få möjlighet utveckla din förmåga att arbeta själv och i kollektiva skapandeprocesser. 

Programmet innehåller kurser i cirkusdisciplinträning, i konstnärliga processer och i hur man skapar förutsättningar för ett hållbart yrkesliv som cirkusartist. Som student får du arbeta med gestaltning, interpretation, improvisation och mötet med publiken.

De olika aspekterna av det skapande sceniska arbetet fördjupas genom att du kontinuerligt får utforska, skapa, repetera och presentera konstnärliga projekt i olika format. En annan viktig del är säkerhet inom tränings- och riggteknik.

I kandidatprogrammet i cirkus ingår också kurser där du som student relaterar din egen verksamhet inom cirkus till ett historiskt, konstnärligt och samhälleligt sammanhang.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen omfattar tre huvudsakliga områden:

  • Cirkusdisciplinträning, olika rörelsetekniker och scenframställningsformer
  • Teori kurser som innehåller möten med andra konstformer, cirkushistoria, hälsa och mental träning, riggning och säkerhet samt metoder för konstnärlig forskning
  • Arbete med fokus på det konstnärliga skapandet.

  Du arbetar redan från början med att presentera ditt arbete och utvecklar regelbundet förmågan att möta olika sorters publik.

  Det görs i form av återkommande redovisningar och föreställningar inom kurserna under alla tre åren.

  Tredje året gör du ett forskningsinriktat självständigt examensarbete under hösten och under våren presenterar du och övriga studenter era examensföreställningar, era "Closing Acts".

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för högskolestudier med undantag för Svenska 1, 2 och 3 samt Engelska 6. Utbildningen ges på engelska, därför behövs inte kurserna i svenska.

   

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  För att bli antagen till kandidatprogrammet i cirkus behöver du har förkunskaper i en cirkusdisciplin.

  Det är bra om du har ett intresse för det visuella och det dramaturgiska och tycker om att stå på scen. Du kanske har sysslat med dans, parkour, gymnastik eller andra rörelseformer.

  Du tycker om att skapa och att träna fysiskt.

  Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp och är nyfiken på de möjligheter som finns inom cirkus.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format om inget annat anges.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens. se nedan

   

  2. Specifika krav från utbildningen.

  • Cirkusdisciplin
   När du söker till kandidatprogrammet i cirkus ska du söka till en cirkusdisciplin. I ansökningsformuläret ska du ange vilken cirkusdisciplin du söker till. Om du arbetar i en duo/gruppdisciplin ska du också ange en andra egen disciplin. Om din/dina partner/s också ansöker till programmet ska du ange vem/vilka du arbetar med. Om Institutionen för cirkus inte kan erbjuda din/-a disciplin/-er kommer vi att kontakta dig.

  • Motiveringsbrev

  Skriv en kort motivering och besvara frågorna:

  • varför söker du programmet?
  • vad har du för mål inom cirkus?
  • vad inspirerar dig inom cikruskonsten?

  Du kan också berätta om du har andra intressen som kan vara användbara för ditt arbete som cirkusartist.

  Motiveringsbrevet ska vara 1-2 sidor och på engelska

  • CV

  Ladda upp ditt CV. CV ska vara skrivet på engelska.

  • Film

  Du ska ladda upp en video som är max 5 minuter lång. Videon ska innehålla:

  • 30-60 sekunder: En kort presentation av dig själv, max en halv minut. Arbetar du med en duo/gruppcirkusdisciplin? Berätta hur vi kan identifiera dig på videon!
  • 3-4,5 minuter: En cirkusakt, i den cirkusdisciplin du söker till. 

  Akten ska vara filmad i en tagning. Tänk på att man ska kunna se dig tydligt på filmen.

   

  3. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Om du är sökande från så kallat tredje land måste du betala anmälningsavgift, och om du blir antagen, även studieavgift, för dina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)..

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande planeras ske i flera steg. Bedömningen görs av en antagningsgrupp som består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En studentrepresentant sitter med i antagningsgruppen, men hen har inte rösträtt. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om antagningsproven hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för termin 1 är 231 400 SEK och för hela programmet 1 388 400 SEK.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar